Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pierwsze dane o zezwoleniach na pracę sezonową

Dodano: piątek, 2 marca 2018

Pierwsze dane o zezwoleniach na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  wprowadziła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które dotyczą prac nie sezonowych.

W styczniu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano 5,9 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ustawa wprowadziła również nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. W styczniu 2018 r. wydano 48 takich zezwoleń. Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zarejestrowano w Gdańskim Urzędzie Pracy  (2,3 tys. oświadczeń), natomiast najwięcej zezwoleń na pracę sezonową wydano w powiecie puckim (17 zezwoleń).  

W styczniu 2018 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wzrosła o 2,7 tys. osób i wyniosła 52,4 tys. osób

Stopa bezrobocia w Pomorskiem w styczniu 2018 r. wyniosła 5,7%, i w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadła. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,0%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (14,9%).

W minionym miesiącu pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego 8,7 tys. ofert pracy. W porównaniu do grudnia 2017 r., oznacza to wzrost o 41,9%, tj. o 2,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.


Zapraszamy do zapoznania się pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy województwo pomorskie, styczeń 2018

 

Sprawdź również wcześniejsze informacje miesięczne

 

 

Grudzień 2017
Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Listopad 2017
Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od wielu lat! 

Październik 2017
Bezrobocie poniżej 50 tysięcy! 

Wrzesień 2017
GUS koryguje w dół stopę bezrobocia dla województwa pomorskiego 

Sierpień 2017
Tylu ofert pracy na Pomorzu jeszcze nie było! 

Lipiec 2017
Rekordowy lipiec na rynku pracy

Czerwiec 2017
Pomorskie - ciągły spadek bezrobocia 

Maj 2017
Bezrobocie spada, o pracowników nadal niełatwo

Kwiecień 2017
Bezrobocie na Pomorzu jeszcze niższe

Marzec 2017
Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim 

Luty 2017
Rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców

Styczeń 2017
Utrzymuje się duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców