Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim

Dodano: czwartek, 4 maja 2017

Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim

W marcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego spadła o 5,6%, tj. o 3,7 tys. osób. Według stanu na 31 marca 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 61,8 tys. osób. Jest o to najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.Stopa bezrobocia w marcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,4 pkt. proc. i wyniosła 7,0% - odnotowano najniższą stopę bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.
  • Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,7%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (15,8%).Stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,4 pkt. proc. i wyniosła 8,1%.
Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miały w marcu 2017 r. tylko trzy województwa: wielkopolskie (4,9%), śląskie (6,5%) i małopolskie (6,6%).

W porównaniu do lutego 2017 r. odnotowano wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji  zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 18,4%, tj. o 1,8 tys.  W marcu 2017 r. zgłoszono 11,6 tys. ofert pracy i była to największa liczba wolnych miejsc pracy zgłoszona przez pracodawców od czasu powstania województwa pomorskiego.W odniesieniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w województwie pomorskim (liczba oświadczeń zwiększyła się o 1,4 tys., tj. o 12,8%).

W marcu 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 12,4 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 93,5% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 4,1% obywateli Białorusi).

W marcu 2017 r. zarejestrowano ponad 2-krotnie więcej oświadczeń niż w marcu 2016 r. oraz blisko                  9-krotnie więcej niż w marcu 2015 r.