Skip to main content
Strona główna
Strona główna
Aktualne informacje o rynku pracy - dane wg stanu na 8.04.2019.jpg
Agencje zatrudnienia wspierają Pomorzan i pomorskich pracodawców - link

Agencje zatrudnienia wspierają Pomorzan i pomorskich pracodawców

Pomorscy pracodawcy mają coraz większe potrzeby kadrowe, a niedobór pracowników na rynku powoduje, że coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na współpracę z agencjami zatrudnienia. Jednostki te świadczą usługi z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.
Duża stabilizacja wśród zawodów w powiecie kościerskim - link

Duża stabilizacja wśród zawodów w powiecie kościerskim

W prognozie zapotrzebowania na zawody na rok 2019 w powiecie kościerskim można zauważyć, że podobnie jak w roku poprzednim dominują zawody zrównoważone, których udział wzrósł w stosunku do 2018 roku o 4,7 pkt. proc.
Zespołowość daje siłę. O dobrych miejscach pracy podczas III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - link

Zespołowość daje siłę. O dobrych miejscach pracy podczas III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Tworzenie dobrych miejsc pracy w oparciu o wartości społeczne  i nowe spojrzenie na wyzwania społeczno-gospodarcze, przed jakimi stoi nasz region – to tematy poruszane 15 kwietnia podczas III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
W marcu bezrobocie spadło, więcej wolnych miejsc pracy - link

W marcu bezrobocie spadło, więcej wolnych miejsc pracy

Według szacunkowych danych, w marcu 2019 roku stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 5,1% i spadła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt. proc. W porównaniu do marca 2018 roku stopa bezrobocia była niższa o 0,3 pkt. proc.
Więcej zawodów deficytowych w Gdyni i Sopocie - link

Więcej zawodów deficytowych w Gdyni i Sopocie

Na przestrzeni lat 2017-2019 struktura zapotrzebowania na zawody w Gdyni i Sopocie bardzo się zmieniła. W prognozie na 2019 rok odnotowano duży wzrost odsetka zawodów deficytowych (o 17 pkt. proc.), przy niewielkim spadku nadwyżkowych (o 3 pkt. proc.). Zdaniem ekspertów, w bieżącym roku aż 34 zawody pozostające dotychczas w równowadze, znajdą się w deficycie.
III Forum  Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - link

III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Czy firma może istnieć bez kierownika i czy wartości społeczne mogą iść w parze z ekonomią? Już 15 kwietnia porozmawiamy o nowym spojrzeniu na wyzwania współczesnego rynku pracy podczas III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
Branża związana z ICT, elektroniką i elektrotechniką – badanie lokalnego rynku w powiecie chojnickim - link

Branża związana z ICT, elektroniką i elektrotechniką – badanie lokalnego rynku w powiecie chojnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od kilku lat diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych. W okresie październik – grudzień 2018 r. zespół pośredników urzędu pracy zdiagnozował 45 przedsiębiorców z branży ICT, elektronika i elektrotechnika (sekcja J i S), poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy.
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w lutym - link

Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w lutym

W większości województw w Polsce, bezrobocie w lutym zmniejszyło się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, niewielkie wzrosty dotyczyły jedynie regionu łódzkiego i pomorskiego. Stopa bezrobocia w kraju pozostała na tym samym poziomie, co w styczniu.W województwie pomorskim od początku 2019 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 16,5 tys. osób bezrobotnych, a wyrejestrowały 13,1 tys. Wśród osób wyrejestrowanych ponad połowa podjęła zatrudnienie.

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

Aktualności partnerstwo

Aktualności partnerstwo

RPDZ 2019

RPDZ 2019