Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - czerwiec 2024 r.

Drukuj

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - czerwiec 2024 r.

W czerwcu 2024 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury [1] została przez pracodawców oceniona pozytywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz handlu detalicznego. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się budownictwem, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek obejmujących informacje i komunikacje. Natomiast największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej odnotowano w sekcji handel hurtowy, zaś największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku transportu i gospodarki magazynowej.

 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielane przez jednostki gospodarcze [2], dotyczące rynku pracy, to zdecydowana większość przedsiębiorców, objętych badaniem, w najbliższych trzech miesiącach planuje utrzymać dotychczasowe zatrudnienie. Ponadto w opinii przedsiębiorców, najczęściej na poziom wynagrodzenia pracowników wpływa sytuacja finansowa firmy oraz utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń (podwyżki inflacyjne). Warto podkreślić również, że większość przedsiębiorców decyzje w zakresie zatrudniania i wynagrodzeń opiera o bieżące dane, zdecydowanie rzadziej o oczekiwane zmiany jakie mogą nastąpić w dłuższym okresie czasu (roku).

Analizując wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, że odnotowano spadek liczby bezrobotnych, stopy bezrobocia, a także wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Rynek pracy województwa pomorskiego - szacunkowe dane o rynku pracy - czerwiec 2024

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe czerwiec 2024 r. (PDF; 150 KB)

 

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w maju 2024 r. oceniono koniunkturę w obszarze handlu detalicznego (minus 2,7; miesiąc wcześniej minus 3,4), transportu i gospodarki magazynowej (8,0; miesiąc wcześniej 1,5), zakwaterowania i gastronomii (7,8; miesiąc wcześniej 7,5) oraz informacji i komunikacji (10,3; miesiąc wcześniej 9,0);
 • natomiast gorzej niż w maju 2024 r. oceniono przetwórstwo przemysłowe (minus 2,0; miesiąc wcześniej minus 1,6), budownictwo (minus 5,7; miesiąc wcześniej 1,0), handel hurtowy (4,8; miesiąc wcześniej 12,5),


Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w czerwcu 2024 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 8 961 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 1,4 tys.  (tj. o 18,3%) więcej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku, w czerwcu 2024 r. odnotowano wzrost ofert pracy z 8 944 do 8 961, tj. o 17 (o 0,2%);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w czerwcu 2024 r. w porównaniu z majem 2024 r. nastąpił w dwunastu powiatach, a największy względny wzrost odnotowano w powiecie kwidzyńskim (wzrost o 172,6%; z 73 do 199);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w ośmiu powiatach, a największy względny spadek wystąpił w powiecie człuchowskim (spadek o 74,1%; z 305 do 79) i w Sopocie (spadek o 74,1%; z 54 do 14),

 

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 30 czerwca 2024 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 41 533, czyli o 1,7 tys. osób (tj. o 3,8%) mniej niż przed miesiącem i o 0,4 tys. osób (tj. o 1,1%) więcej niż w czerwcu 2023 r.;
 • we wszystkich powiatach województwa pomorskiego odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec maja 2024 r., a największy względny spadek zanotowano w powiecie puckim (o 13,2%; z 1 461 do 1 268),
   

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 30 czerwca 2024 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,4%, spadła o 0,2 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • porównując rok do roku, to w czerwcu 2024 r. poziom stopy bezrobocia był o 0,1 pkt. proc. niższy niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym spadł w siedemnastu powiatach, a największy spadek odnotowano w powiecie nowodworskim – o 0,9 pkt. proc.;
 • natomiast w trzech powiatach poziom stopy bezrobocia utrzymał się na tym samym poziomie co w miesiącu wcześniejszym,
   

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w czerwcu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 3 817 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z majem 2024 r. odnotowano spadek liczby oświadczeń o 293 (tj. o 7,1%);
 • w ośmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano mniej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku (o 53,9%, z 304 do 140);
 • wzrost liczby oświadczeń odnotowano w ośmiu powiatowych urzędach pracy, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie (o 100,0%, z 4 do 8);
 • natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim liczba oświadczeń pozostała na takim samym poziomie jak przed miesiącem,


Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w czerwcu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 122 obywateli Ukrainy, czyli o 4 osoby (tj. o 3,4%) więcej niż przed miesiącem oraz o 47 osób (tj. 27,8%) mniej niż w czerwcu 2023 r.;
 • w czerwcu 2024 r. złożono 8 034 powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 0,9 tys. (tj. o 12,3%) więcej niż w maju 2024 r. oraz o 0,6 tys. (tj. o 8,2%) więcej niż w czerwcu 2023 r.

 


[1] Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie pomorskim  - czerwiec 2024 r.  https://gdansk.stat.gov.pl/ dostęp 09.07.2024 r.

[2] Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia poprzedniego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek Pracy - czerwiec 2024.pdf

Informacja szacunkowa - czerwiec 2024.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.