Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Deklaracja dostępności

Drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej porp.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej mogą znajdować się częściowo niedostępne załączniki w formacie plików pdf., których nie można odczytać za pomocą czytnika tekstu. Dokumenty te zostały opublikowane na stronie porp.pl przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niedostępne fragmenty publikacji mogą zostać udostępnione na wniosek osoby żądającej otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu – telefon 58 32 64 892.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast,
 • mapa strony,
 • funkcja powiększania liter,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Żądanie udostępnienia powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Lademann, p_lademann@wup.gdansk.pl, tel. 58 32 64 856. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. 58 32 61 801, e-mail: wup@wup.gdansk.pl

 1. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, otoczony ulicami: Podwale Przedmiejskie oraz Żabi Kruk. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
 2. Przy ul. Żabi Kruk, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Budynek dysponuje dwoma wejściami: główne od strony ul. Podwale Przedmiejskie 30
  oraz wejście z tyłu budynku, od bocznej ulicy od ul. Żabi Kruk
 4. Aktualnie oba wejścia wymagają samodzielnego pokonania schodów – brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wszystkie piętra budynku.
 6. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się ochrona budynku. Można w niej uzyskać informacje, jak poruszać się po budynku. Poruszanie się po budynku następuje samodzielnie, we własnym zakresie do miejsca docelowego.
 7. W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm.
 9. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta realizowana jest na wniosek, który należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
 12. Wniosek ze wskazaniem metody komunikowania się oraz planowanego terminu wykonania usługi może być przesłany: pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, mailem na adres e-mail: wup@wup.gdansk.pl, faksem na numer 58 32 64 894 lub telefonicznie pod nr 58 32 61 801.

   

Wydział Rozwoju Umiejętności i Kariery
Żabi Kruk 16 (parter), 80-822 Gdańsk,

tel. 58 32 37 230, e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl

 1. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek autobusowy ul. Toruńska).
 2. Na parkingu przynależnym do budynku znajduje się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Budynek dysponuje dwoma wejściami: główne od strony ul. Żabi Kruk oraz wejście z tyłu budynku, od parkingu.
 4. Główne wejście wymaga samodzielnego pokonania kilku schodów, natomiast wejście od parkingu jest przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wszystkie piętra budynku.
 6. Po wejściu do budynku znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać informacje, jak poruszać się po budynku. Poruszanie się po budynku następuje samodzielnie, we własnym zakresie do miejsca docelowego.
 7. W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na każdym poziomie budynku .
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta realizowana jest na wniosek, który należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
 11. Wniosek ze wskazaniem metody komunikowania się oraz planowanego terminu wykonania usługi może być przesłany mailem na adres e-mail: wup@wup.gdansk.pl, faksem na numer 58 32 64 894 lub telefonicznie pod nr 58 32 61 801.

   

Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Rzeźnicka 58, 80-822 Gdańsk

tel. 58 32 09 109, 58 32 09 110, e-mail: wup@wup.gdansk.pl

 1. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek autobusowy ul. Toruńska).
 2. Wzdłuż budynku znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne.
 3. Wejście do budynku od ul. Rzeźnickiej jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego - po wejściu do budynku znajdują się schody wyposażone w platformę.
 4. Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wszystkie piętra budynku.
 5. Na podwyższonym parterze budynku znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać informacje, jak poruszać się po budynku. Poruszanie się po budynku następuje samodzielnie, we własnym zakresie do miejsca docelowego.
 6. W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń
  w alfabecie Braille’a.
 7. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm.
 8. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku (podwyższony parter).
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta realizowana jest na wniosek, który należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
 11. Wniosek ze wskazaniem metody komunikowania się oraz planowanego terminu wykonania usługi może być przesłany: mailem na adres e-mail: wup@wup.gdansk.pl, faksem na numer 58 32 64 894 lub telefonicznie pod nr 58 32 61 801.

   

Oddział Zamiejscowy w Słupsku
Jaracza 18A, 76-200 Słupsk

tel. 59 84 68 300, faks.: 59 84 68 302, email: wup.slupsk@wup.gdansk.pl

 1. Budynek otoczony jest ulicami: Jaracza, Chopina i Słowackiego. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej, najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ul. Lutosławskiego.
 2. Z tyłu budynku (wjazd od strony ul. Lutosławskiego) w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Budynek dysponuje 3 wejściami: główne (do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) od strony ul. Jaracza oraz 2 wejścia z tyłu budynku, od ulicy Lutosławskiego .
 4. Jedno z wejść - od strony ul. Lutosławskiego, tuż przy parkingu dla osób z niepełnosprawnością, jest wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na parter budynku (Winda znajduje się wewnątrz budynku przy wejściu z podjazdem, obok miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością).
 6. Po wejściu do budynku (wejście od strony ul. Lutosławskiego – do naszego Urzędu), po lewej stronie znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać informacje, jak poruszać się po budynku. Poruszanie się po budynku następuje samodzielnie, we własnym zakresie do miejsca docelowego. (Jeśli nie ma nikogo na portierni, należy nacisnąć dzwonek przy drzwiach na zewnątrz budynku).
 7. W budynku nie ma informacji głosowych (tylko dzwonek), pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm.
 9. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta realizowana jest na wniosek, który należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
 12. Wniosek ze wskazaniem metody komunikowania się oraz planowanego terminu wykonania usługi może być przesłany: mailem na adres e-mail: wup@wup.gdansk.pl, faksem na numer 58 32 64 894 lub telefonicznie pod nr 58 32 61 801.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.