Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rekordowy lipiec na rynku pracy

Dodano: wtorek, 29 sierpnia 2017

 Rekordowy lipiec na rynku pracy

W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w lipcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 2,0 % i według stanu na 31 lipca 2017 r. wyniosła 51,2 tys. osób. To najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.

Stopa bezrobocia w lipcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 5,8% - odnotowano najniższą stopę bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,2%), a najwyższą w powiecie człuchowskim (13,4%).

Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 7,1%.

Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie w lipcu 2017 r. miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (4,2%), śląskie (5,6%) i małopolskie (5,7%).

W porównaniu do czerwca 2017 r. odnotowano spadek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 13,4%.

Nastąpił także spadek zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w województwie pomorskim (liczba oświadczeń zmniejszyła się o 1,6 tys., tj. o 13,5%) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W lipcu 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 10,3 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 90,5% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 5,5% obywateli Białorusi). W lipcu 2017 r. zarejestrowano blisko  70% więcej oświadczeń niż w lipcu 2016 r. oraz blisko 4,5-krotnie więcej niż w lipcu 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją miesięczną  o rynku pracy – województwo pomorskie, lipiec 2017 r.