Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Dodano: piątek, 12 stycznia 2018

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Na koniec roku 2017 w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 49,7 tys. osób, czyli o 22,6% mniej niż w grudniu 2016 roku.  Tak jak przewidywano stopa bezrobocia pozostała na tym samym co w miesiącu ubiegłym poziomie i wyniosła w grudniu 2017 roku 5,5%. Podobnie jak w miesiącu poprzednim utrzymała się na znacznie niższym poziomie w stosunku do danych krajowych (6,6%). Niższe niż województwo pomorskie bezrobocie miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (3,7%), śląskie (5,2%) i małopolskie (5,4%).   

W grudniu 2017 r. zarejestrowano 12,5 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, to o 80,5% więcej niż w grudniu 2016 r. Przez cały rok 2017 pomorscy pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia ponad 132 tys. cudzoziemców, tj. średnio 11 tys. osób miesięcznie i prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim (67,4 tys.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy - woj. pomorskie, grudzień 2017