Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Tylu ofert pracy na Pomorzu jeszcze nie było!

Dodano: piątek, 29 września 2017

Tylu ofert pracy na Pomorzu jeszcze nie było!

W porównaniu do lipca b.r., w sierpniu 2017 r. nastąpił rekordowy wzrost - o 30,9% - wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie – zarejestrowano 12,3 tys. ofert pracy! Miesiąc wcześniej zgłoszono ich 9,4 tys.

W odniesieniu do lipca tego roku, liczba osób bezrobotnych  zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego,  wg stanu na 31 sierpnia 2017 r., nieznacznie wzrosła, osiągając wartość  51,4 tys. osób (w lipcu – 51,2 tys.).

W sierpniu b.r. nastąpił również minimalny wzrost stopy bezrobocia w Pomorskiem, który wyniósł 5,9%.

Miastem o najniższej stopie bezrobocia w województwie w dalszym ciągu pozostaje Sopot (2,1%); z kolei najwyższą stopę bezrobocia ponownie odnotowano w powiecie człuchowskim (13,4%).

Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu tego roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nieznacznie spadła i wyniosła 7,0%.

Niższą stopę bezrobocia niż w województwie pomorskim osiągnięto jedynie w trzech następujących województwach: wielkopolskim (4,1%), śląskim (5,6%) i małopolskim (5,7%).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, nastąpił również wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców; liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji i Ukrainy (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę) osiągnęła liczbę 11,0 tys. Ponad 90,1% tych oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy, a 6,8% - obywateli  Białorusi.

Analizując sytuację w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Pomorskiem na przestrzeni ostatnich kilku lat, wyraźnie widać ciągły wzrost liczby oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom  zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. W sierpniu 2017 r. zarejestrowano o 85% więcej oświadczeń niż w sierpniu 2016 r. oraz blisko 5-krotnie więcej niż w sierpniu 2015 r.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy – województwo pomorskie, sierpień 2017 r.