Skip to main content
Strona główna
Strona główna

GUS koryguje w dół stopę bezrobocia dla województwa pomorskiego

Dodano: piątek, 27 października 2017

GUS koryguje w dół stopę bezrobocia dla województwa pomorskiego W październiku Główny Urząd Statystyczny określił ostateczną liczbę pracujących poza rolnictwem indywidualnym. W wyniku corocznych zmian dokonywana jest korekta wskaźników stopy bezrobocia za okres od grudnia ubiegłego roku do sierpnia bieżącego roku. W tym roku, w wyniku korekt, podawana wcześniej stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2017 roku została skorygowana z 5,9% do 5,7%.W odniesieniu do sierpnia 2017 roku, liczba osób bezrobotnych  zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego,  wg stanu na koniec września br. nieznacznie wzrosła, osiągając wartość  51,6 tys. osób (w sierpniu:  51,4 tys.).

Stopa bezrobocia, po korekcie danych za poprzednie miesiące roku, pozostała bez zmian – 5,7%. Miastem o najniższej stopie bezrobocia w województwie w dalszym ciągu pozostaje Sopot (2,2%); z kolei najwyższą stopę bezrobocia ponownie odnotowano w powiecie malborskim (13,1%). Stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu tego roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadła i wyniosła 6,8%. Niższą stopę bezrobocia niż w województwie pomorskim osiągnięto jedynie w trzech następujących województwach: wielkopolskim (4,0%), śląskim (5,5%) i małopolskim (5,5%).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, zainteresowanie pracodawców województwa pomorskiego zatrudnianiem cudzoziemców pozostało na zbliżonym poziomie (liczba oświadczeń zwiększyła się jedynie o 0,1 tys., tj. o 0,7%). We wrześniu 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 11,1 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym: 90,9% dotyczyło obywateli Ukrainy, 5,9% obywateli Białorusi, 2,0% obywateli Mołdawii). We wrześniu 2017 r. zarejestrowano o 57,2% więcej oświadczeń niż we wrześniu 2016 r. oraz blisko 4-krotnie więcej niż we wrześniu 2015 r.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy - województwo pomorskie, wrzesień 2017 r.