Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

W jakich zawodach łatwo o pracę w podregionie starogardzkim?

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

W jakich zawodach łatwo o pracę w podregionie starogardzkim?

Pandemia koronawirusa zmieniła praktycznie każdy element naszego dotychczasowego życia, przyczyniła się do wielu zmian, zarówno tych związanych z codziennością, jak i życiem zawodowym. Przyniosła negatywne zjawiska gospodarce światowej i przyczyniła się do tego, że jedni stracili zatrudnienie, a inni potraktowali zaistniałą sytuację, jako impuls do zmiany. Chcąc podjąć trafną decyzję o wyborze lub zmianie zawodu, warto sięgnąć do jednorocznej prognozy zapotrzebowania na zawody zawartej w badaniu Barometr zawodów. W poprzednich artykułach poruszyliśmy temat zapotrzebowania na pracowników w Trójmieście, a także w podregionie gdańskim oraz słupskim. Teraz przyszedł czas na przybliżenie zapotrzebowania na pracowników w podregionie starogardzkim.

 

Poszukiwane pielęgniarki i położne oraz psycholodzy i psychoterapeuci

Powiaty umiejscowione przy południowo-wschodniej granicy województwa pomorskiego, tj. kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski oraz tczewski, wchodzą w skład podregionu starogardzkiego. Podobnie, jak w całym województwie pomorskim, powiaty te, także charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na pracowników w zawodach branży medycznej, a największa skala deficytu odznaczyła się wśród pielęgniarek i położnych, a także psychologów i psychoterapeutów. Warto podkreślić, że do deficytu pielęgniarek i położnych dodatkowo przyczyniła się pandemia koronawirusa, a także brak osób posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu oraz kwalifikacje. Niesłychanie istotnym czynnikiem, który ma bezpośrednie przełożenie na brak potencjalnych kandydatów do pracy jest luka pokoleniowa, której przyczyną jest brak napływu młodej kadry do zawodu oraz dominująca liczba doświadczonych pracowników, będących w wieku okołoemerytalnym. Zwiększone zapotrzebowanie na psychologów i psychoterapeutów wynika z faktu, że w ubiegłym roku doświadczyliśmy negatywnych skutków pandemicznych: izolacji oraz zmiany dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń. Wiele osób wykazuje potrzebę otrzymania wsparcia w powrocie do stabilizacji psychicznej, dlatego też zdaniem ekspertów dotychczasowe zasoby pracowników mogą okazać się niewystarczające. Braki kadrowe szczególnie odczuwalne będą w szkołach, jak i poradniach specjalistycznych, a odpływ pracowników zazwyczaj dotyczy sektora biznesowego. Ponadto mało osób podejmuje decyzję o chęci studiowania tego kierunku, ze względu na to, że jest to trudna specjalizacja, konieczne jest posiadanie odpowiednich predyspozycji osobowościowych, a także niezbędne jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

 

W jakich profesjach deficyt rozciąga się na wszystkie powiaty podregionu?

We wszystkich powiatach podregionu starogardzkiego poszukiwani są także spawacze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy oraz cieśle i stolarze budowlani. Na deficyt spawaczy składa się brak wykwalifikowanych osób posiadających aktualne uprawnienia, ponadto warunki finansowe są mało satysfakcjonujące, a wiele osób podejmuje pracę poza granicami Polski bądź emigruje zarobkowo do większych miast. Dodatkowo, praca nierzadko wiąże się z wyjazdami w delegacje, a także wykonywana jest w mało komfortowych warunkach – odbywa się na wysokości, często w szkodliwym dla zdrowia otoczeniu. Od elektryków, elektromechaników i elektromonterów, pracodawcy oczekują posiadania doświadczenia zawodowego, specjalistycznych uprawnień oraz umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń. Natomiast główną przyczyną braku kandydatów dla zawodu cieśla i stolarz budowlany jest brak kształcenia w zawodzie, brak młodej kadry oraz chętnych osób do przyuczenia w zawodzie. Pracodawcy wymagają posiadania doświadczenia oraz kwalifikacji, zaś pracowników zniechęca niskie wynagrodzenie, praca w delegacji oraz w trudnych warunkach.

Powiaty podregionu starogardzkiego charakteryzują się również niedoborem kadry w zawodach nauczycielskich, deficyt dał o sobie znać w prognozie zapotrzebowania na nauczycieli przedmiotów zawodowych. W tej grupie pracowników również widoczna jest luka pokoleniowa, która wytworzyła się wskutek braku napływu młodych osób do zawodu. Z uwagi na mało atrakcyjny poziom wynagrodzenia oferowany w szkolnictwie, popularniejsze stało się podejmowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym. Od kandydatów wymaga się doświadczenia, kwalifikacji, przygotowana pedagogicznego oraz uprawnień czeladniczych.

 

Jakie zawody wyróżniają podregion starogardzki?

Poznając zapotrzebowanie na zawody warto poruszyć kwestię zawodów specyficznych dla subregionu, czyli takich, które do deficytu zostały przypisane w większości powiatów podregionu, zaś w skali województwa występuje w nich równowaga popytu i podaży. Z całej prognozy wyselekcjonować można pięć grup zawodów i są to:

  • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych,
  • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki,
  • kosmetyczki,
  • diagności samochodowi,
  • zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Deficyt nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych prognozowany jest w 4 z 5 powiatów podregionu. Jako przyczyny wskazano brak osób posiadających doświadczenie, kwalifikacje oraz szczególne predyspozycje.

Brak specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki przewiduje się w 3 powiatach podregionu starogardzkiego, a pracodawcy wymagają od kandydatów posiadania kwalifikacji, uprawnień, umiejętności oraz doświadczenia. Oprócz powiatów wchodzących w skład podregionu starogardzkiego, deficyt prognozuje się jeszcze tylko w 1 powiecie – człuchowskim.

Mapa 1. Prognoza zapotrzebowania na specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki w województwie pomorskim na rok 2021

 

Mapa 1. Prognoza zapotrzebowania na specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki w województwie pomorskim na rok 2021legenda

Źródło: barometrzawodow.pl

Transkrypcja danych do Mapy 1. Prognoza zapotrzebowania na specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki w województwie pomorskim na rok 2021 (PDF; 619 KB)

 

Kolejnym charakterystycznym zawodem dla podregionu są kosmetyczki. Zdaniem ekspertów niedobór kadry wystąpi w 3 z 5 powiatów subregionu, a przyczyną jest brak osób posiadających doświadczenie, umiejętności oraz kwalifikacje.

Niedoborem pracowników w podregionie charakteryzują się również diagności samochodowi, a największych problemów kandydatom przysparza zdanie wielostopniowego egzaminu, uprawniającego do wykonywania zawodu. Spoza podregionu, tylko w powiecie puckim dostrzega się kłopoty z pozyskaniem kandydatów do pracy w tym zawodzie.

Zauważalny brak kadry wyklarował się również dla zaopatrzeniowców i dostawców, a najczęstszą przyczyną są mało atrakcyjne warunki zatrudnienia, tj. długie godziny pracy, ciężka fizyczna praca, pod presją czasu, niskie zarobki w stosunku do czasu pracy oraz wymóg założenia własnej działalności gospodarczej i posiadania własnego samochodu.

 

W jakich zawodach wystąpią nadwyżki kandydatów?

Wiemy już w jakich zawodach łatwo będzie znaleźć zatrudnienie, spójrzmy teraz na zawody, dla których odnotowuje się wielu potencjalnych kandydatów.

W podregionie dużą popularnością cieszy się grupa zawodów pracownicy administracyjni i biurowi. Nadwyżka kandydatów wynika głównie z faktu, że atrakcyjność zawodów podnoszą warunki zatrudnienia, głównie praca w jednym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie w stałych godzinach pracy stanowi znaczący aspekt, szczególnie dla kobiet, które w zdecydowanej większości podejmują etaty na takich stanowiskach – wówczas z większą swobodą mogą pogodzić życie zawodowe i rodzinne. Ponadto, pracodawcy nie stawiają wygórowanych wymagań oraz nie oczekują posiadania specjalistycznych kwalifikacji.

Mieszkańcy powiatów wchodzących w skład subregionu, licznie reprezentują grupę zawodów rolnicy i hodowcy, w tym przypadku nadwyżka kandydatów prognozowana jest dla 3 z 5 powiatów podregionu. Przyczyną nadmiaru jest duża liczba absolwentów dawnej lokalnej szkoły, którzy posiadają zdezaktualizowane uprawnienia. Spora część osób figurująca w rejestrach osób bezrobotnych, jest w wieku okołoemerytalnym i nie wykazuje chęci podjęcia zatrudnienia w zawodzie. Dodatkowo region nie oferuje ofert pracy w tych zawodach.

 

Oprac.: Dorota Gabryelczyk, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.