Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Jakich pracowników poszukują pracodawcy z podregionu słupskiego?

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Jakich pracowników poszukują pracodawcy z podregionu słupskiego?

Sytuacja pandemiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2 czasowo spowolniła gospodarkę i przyczyniła się do zamknięcia firm, w wyniku czego wielu Polaków utraciło zatrudnienie. Jednym słowem: wywołała dużo zmian i niepewności. Rok 2021 pokazuje nam, że zmiany są nieodzownym elementem naszego życia i musimy być przygotowani na ich nadejście oraz na wynikającą z tego konieczność dostosowania do nowej rzeczywistości. Adekwatne reagowanie na zmiany, których doświadczamy w czasie pandemii koronawirusa, jest uzależnione od posiadanej wiedzy.

W obszarze rynku pracy jednym z jej źródeł jest Barometr zawodów – badanie będące jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na poziomie kraju, województw oraz powiatów. Stanowi ono swego rodzaju przewodnik dla osób poszukujących pracy, uczniów stojących przed wyborem kolejnego etapu szkoły, ale też dla osób pragnących zmiany zawodu czy też szukających nowych zawodowych wyzwań. Po analizie zapotrzebowania na zawody w Trójmieście i podregionie gdańskim zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym podregionu słupskiego, który usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i obejmuje powiat bytowski, lęborski oraz słupski, a także miasto Słupsk.

 

Poszukiwani lekarze, pielęgniarki i położne oraz fizjoterapeuci i masażyści

W całym kraju sytuacja wywołana pandemią koronawirusa dodatkowo spotęgowała i tak już duże zapotrzebowanie na pracowników z branży medyczno-opiekuńczej, zwiększając skalę dotychczasowych wakatów wśród służby zdrowia. Dotyczy to również podregionu słupskiego. Deficyt pracowników dotknie lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów i masażystów. Najczęściej wskazywaną przyczyną zbyt małej liczby lekarzy w podregionie jest brak chętnych do kształcenia oraz brak uczelni kształcących w zawodzie. Ponadto spora część kadry wyjechała do pracy poza granice kraju lub regionu. Drugim zawodem charakteryzującym się brakiem pracowników w tej branży, są pielęgniarki i położne, a najczęściej wskazywaną przyczyną tego stanu są wyjazdy do pracy za granicę oraz mała liczba chętnych do kształcenia w zawodzie z uwagi na dużą odpowiedzialność, wielozadaniowość oraz wynagrodzenie niewspółmierne do powierzonych zadań. Jako przyczynę deficytu kandydatów na stanowisko fizjoterapeuty i masażysty wskazano nieposiadanie przez nich wymaganego wykształcenia. Kandydatów skutecznie zniechęca rodzaj pracy, czyli fakt, że jest ona ciężka, fizyczna, wymagająca dużej sprawności fizycznej.

Mapa 1. Prognoza zapotrzebowania na fizjoterapeutów i masażystów w województwie pomorskim na rok 2021

mapa 1: Prognoza zapotrzebowania na fizjoterapeutów i masażystów w województwie pomorskim na rok 2021legenda

 

Źródło: barometrzawodow.pl

Pobierz transkrypcję danych do mapy: Prognoza zapotrzebowania na fizjoterapeutów i masażystów w województwie pomorskim na rok 2021 (PDF; 629 KB)

 

Brak chętnych do pracy w transporcie i budownictwie

Pojawienie się pandemii koronawirusa nie wpłynęło znacząco na zmiany w zapotrzebowaniu na potencjalnych kandydatów do pracy w branży transportowej – już od kilku lat mamy tu do czynienia z deficytem. Zauważalne braki wystąpią głównie wśród kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz dla zawodu pośrednio związanego z transportem, czyli mechaników pojazdów samochodowych. Na deficyt kierowców autobusów wpływa niedobór osób posiadających uprawnienia, a także niechęć kandydatów do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie z uwagi na charakter pracy (m.in. praca zmianowa oraz w weekendy). W przypadku kierowców samochodów ciężarowych deficyt wynika głównie z braku osób posiadających uprawnienia oraz doświadczenie, a także z warunków pracy (tj. wyjazdy w delegacje). Natomiast na brak pracowników w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych wpływa niedobór osób posiadających uprawnienia oraz aktualną wiedzę dotyczącą nowych technologii.

Niedoborem kadry poszukującej pracy w podregionie słupskim charakteryzują się również zawody z branży budowlanej, tj. robotnicy budowlani oraz pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie. Zdaniem ekspertów rynku pracy zawody budowlane nie cieszą się zainteresowaniem ze względu na charakter pracy, gdyż jest to ciężka, fizyczna i wielogodzinna praca, odbywająca się w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracodawcy od kandydatów wymagają doświadczenia zawodowego oraz posiadania umiejętności. Ponadto branża charakteryzuje się dość mocno rozbudowaną szarą strefą. Występujące braki kadrowe uzupełniane są pracownikami zza granicy.

Kolejną grupą zawodów, która zmaga się z brakiem pracowników, są reprezentanci handlu. W tej branży deficyt charakteryzuje sprzedawców i kasjerów. Niedobór kadry dodatkowo potęgują perspektywy rozbudowy punktów handlowych oraz zapotrzebowanie na pracowników w sezonie letnim. Brak kandydatów wynika z niskiej atrakcyjności warunków finansowych, długich godzin pracy, zmianowości, a także problemów z dojazdem do miejsca pracy. Wynikają one także z przyczyn leżących po stronie kandydatów, czyli braku doświadczenia zawodowego, sprawności fizycznej i predyspozycji niesłychanie ważnych przy pracy w handlu.

Do deficytu poszukujących pracy w całym podregionie zaliczono również zawody operatorskie, czyli operatorów obrabiarek skrawających. Przyczyną tego jest brak kandydatów posiadających uprawnienia, odpowiednie wykształcenie, specjalistyczne umiejętności oraz doświadczenie zawodowe, ponadto pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości rysunku technicznego oraz samodzielności. Dodatkowo prognozuje się, że deficyt kadry w tej grupie zawodów będzie się pogłębiał z uwagi na to, że większa liczba zakładów wdraża pracę na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

 

W województwie równowaga, a w podregionie słupskim deficyt

Wśród zawodów deficytowych wskazanych w podregionie słupskim, warto wyróżnić te, które w połowie powiatów podregionu znalazły się w deficycie, natomiast w skali województwa nie deklaruje się problemów z pozyskaniem kadry. Do takich zawodów można zaliczyć inżynierów budownictwa, kierowników budowy, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych czy też pracowników ds. budownictwa drogowego. Deficyt inżynierów budownictwa oraz kierowników budowy w analizowanym regionie deklaruje powiat słupski oraz Słupsk, a przyczyną jest brak specjalistów posiadających uprawnienia. Podobna sytuacja dotyczy pracowników ds. budownictwa drogowego, gdyż w powiecie słupskim oraz w Słupsku wystąpi deficyt, którego przyczyną jest brak osób posiadających uprawnienia. Trudności spowodowane są także mało zachęcającymi warunkami zatrudnienia i pracy, tj. poziom wynagrodzenia jest niewspółmierny do wymaganych kwalifikacji i umiejętności, natomiast praca jest ciężka i odbywa się w zmiennych warunkach atmosferycznych. Prognozowany deficyt chętnych osób do podjęcia zatrudnienia wystąpi również na stanowisku operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Dotyczy to powiatu bytowskiego i lęborskiego, a przyczyną jest zmianowość, ciężkie i szkodliwe dla zdrowia warunki pracy – m.in. praca w wysokiej temperaturze.

Mapa 2. Prognoza zapotrzebowania na inżynierów budownictwa w województwie pomorskim na rok 2021

Mapa 2.: Prognoza zapotrzebowania na inżynierów budownictwa w województwie pomorskim na rok 2021legenda

Źródło: barometrzawodow.pl

Pobierz transkrypcję danych do: Mapa 2. Prognoza zapotrzebowania na inżynierów budownictwa w województwie pomorskim na rok 2021 (PDF; 622 KB)

 

Pedagodzy i ekonomiści – nadwyżkowi w regionie

Podregion słupski cechuje niewielka liczba zawodów, dla których prognozuje się nadwyżkę poszukujących pracy. Zdaniem ekspertów rynku pracy największych nadwyżek w podregionie słupskim można spodziewać się głównie w dwóch zawodach. Pierwszym z nich są ekonomiści, którzy do grupy zawodów nadwyżkowych zostali zaklasyfikowani w większości powiatów województwa, w tym także w powiatach opisywanego podregionu, tj. bytowskim, słupskim oraz w Słupsku. Jako przyczynę wskazano dużą liczbę absolwentów lokalnych szkół z uwagi na to, że Słupsk jest miastem akademickim i skupia na swym terenie uczelnie. Natomiast drugim zawodem są pedagodzy, którzy w nadwyżce znaleźli się w powiecie bytowskim i słupskim oraz w Słupsku. Przyczyną nadwyżki jest duża liczba absolwentów lokalnej szkoły, a także duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych, którzy utracili uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

Źródło: barometrzawodow.pl

 

Oprac.: Dorota Gabryelczyk, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.