Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, jak ważne dla rozwoju życia osobistego i zawodowego są nasze doświadczenia. To również źródło umiejętności– zdolności do wykonywania określonych czynności czy zadań, do czego niezbędna jest nam wiedza teoretyczna i praktyczna. Pod koniec grudnia ub. roku została uchwalona część szczegółowa Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, której główne założenia postaramy się przybliżyć. Zacznijmy od tego, że…

 

 

 

Umiejętności możemy podzielić na trzy grupy

Umiejętności podstawowe to rozumienie i tworzenie informacji, wielojęzyczność, umiejętności matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

Umiejętności przekrojowe to umiejętności cyfrowe, osobiste, społeczne, uczenia się, obywatelskie, przywódcze, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, związane z wielokulturowością, kreatywnością, innowacyjnością, a także zdolność adaptacji do nowych warunków,

Umiejętności zawodowe dotyczą wykorzystania wiedzy oraz umiejętności z danej branży do wykonywania zadań i podejmowania działań w obrębie danej profesji.

Rozwijanie każdej z tych grup jest ważne i potrzebne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Trzeba jednak pamiętać, że z umiejętnościami jest trochę jak z potrzebami (słynna piramida Maslowa) – żeby realizować te wyższe musimy mieć zaspokojone te niższego rzędu. Jeśli więc chcemy rozwijać umiejętności przekrojowe, niezbędne jest posiadanie pewnych umiejętności podstawowych. Różnorodność naszych doświadczeń i potrzeb w tym zakresie wymaga, by programy dotyczące ich rozwoju były kompleksowe i elastyczne.

 

Czego dotyczy Zintegrowana Strategia Umiejętności?

Zintegrowana Strategia Umiejętności (ZSU) jest dokumentem ramowym określającym kierunki działania skupiające się na komplementarności rozwoju i wykorzystaniu umiejętności – zgodnie z możliwościami i potrzebami rynku pracy. W efekcie dotyczy także przeznaczenia środków krajowych i unijnych w projektach. Strategia obejmuje cały system edukacji i szkoleń,edukację od ogólnej po zawodową i wyższą, pozaformalną oraz uczenie się nieformalne. ZSU uwzględnia aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, ich dostosowywanie do potrzeb rynku pracy oraz zarządzanie.

 

Założenia polityki na rzecz rozwoju umiejętności zawarte w ZSU dotyczą:

 • promowania idei uczenia się przez całe życie;

 • tworzenia warunków rozwoju umiejętności dla aktywnego uczestnictwa w dynamicznie zmieniającym się świecie wyzwań zawodowych, społecznych, rodzinnych i osobistych;

 • tworzenia dla wszystkich szans na rozwój umiejętności, w tym niwelowania barier w dostępie do instytucji kształtowania umiejętności;

 • zapewnienia adekwatnych, skutecznych i wysokiej jakości rozwiązań dydaktycznych i metodycznych;

 • wspierania realizacji zadań instytucji i organizacji kształtujących umiejętności i pełniejsze jej dostosowanie do wyzwań współczesności, w tym wzmocnienia współpracy ze środowiskiemspołecznym i gospodarczym;

 • wypracowania mechanizmów stałego monitorowania i ewaluowania efektów proponowanych rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych i zarządczych.

 

Działania w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności będą obejmowały następujące obszary:

 1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 2. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające,

 3. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące,

 4. Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną,

 5. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy,

 6. Doradztwo zawodowe,

 7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną,

 8. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

 

Więcej informacji o Zintegrowanej Strategii Umiejętności można znaleźć na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 część szczegółowa (PDF, 1,33 MB).pdf.

 

Oprac.: Mateusz Rutkowski, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.