Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wzrost zawodów deficytowych w powiecie chojnickim

Dodano: poniedziałek, 11 lutego 2019

Wzrost zawodów deficytowych w powiecie chojnickim

Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zapotrzebowania na zawody w 2019 roku, można zauważyć niewielkie zmiany w stosunku do prognozy na rok 2018. W ciągu roku nastąpiło przesunięcie zawodów z grupy zrównoważonych do deficytowych oraz nieco mniejsze przemieszczenie zawodów deficytowych do zrównoważonych.

W prognozie zapotrzebowania na zawody w 2019 roku, w stosunku do badania ubiegłorocznego odnotowano wzrost udziału zawodów deficytowych o 5 pkt. proc., zaś w przypadku zawodów zrównoważonych nastąpił spadek o 4 pkt. proc. Udział zawodów nadwyżkowych zmniejszył się o 1 pkt. proc. w stosunku do badania z roku ubiegłego.

Wyniki badania Barometr Zawodów dla powiatu chojnickiego zbliżone są do wyników dla całego województwa pomorskiego. W Pomorskiem w równowadze znalazło się 65% zawodów, a do deficytu zakwalifikowano 33%. W powiecie chojnickim równowaga dotyczy 60% zawodów, a deficyt obejmuje 35%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominuje działalność usługowa i handlowa

Centrum gospodarczym powiatu chojnickiego są Chojnice, największy ośrodek miejski, który skupia ponad połowę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie. Tam również koncentruje się działalność okołobiznesowa i zlokalizowane są instytucje istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego (banki, szkoły, szpital, urzędy, itd.).

W powiecie chojnickim dominują niewielkie podmioty gospodarcze, z których większość zajmuje się działalnością usługową i handlową. Na terenie powiatu prowadzona jest działalność produkcyjna, przede wszystkim w sektorze przetwórstwa drewna, przetwórstwa spożywczego, budownictwa oraz przemysłu maszynowego i metalowego. Do najważniejszych dziedzin gospodarczych na terenie powiatu chojnickiego należą: działalność produkcyjna i usługowa,rolnictwo i rybactwo śródlądowe, leśnictwo oraz turystyka i rekreacja.

Kluczowymi pracodawcami powiatu chojnickiego, wskazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, są:

•      Zamet Group Zakład MOSTOSTAL,

•      POLIPOL-MEBLE Sp. z o.o.,

•      Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza,

•      Zakłady Mięsne „SKIBA”,

•      „SEKO” Sp. z o.o. przetwórstwo ryb,

•      Fabryka Materaców „RELAKS” Sp. z o.o.,

•      Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „BAGIETKA”,

•      „Babiński” Krzysztof Babiński,

•      Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o.,

•      „MEBLIK” Sp. z o. o.,

•      Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK,

•      Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych ZPCH Kazimierz Ginter,

     •      ASMET Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Czersku.

 

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie powiatu chojnickiego

Na terenie powiatu chojnickiego nie brakuje pracy dla cudzoziemców. Największy deficyt pracowników występuje na stanowiskach związanych z prostymi pracami dorywczymi. Niedobory te niwelują obcokrajowcy, którzy najczęściej są zatrudniani w branży budowlanej (pomocniczy pracownik budowlany, murarz, pomocnik murarza, zbrojarz, betoniarz, dekarz), w gospodarstwach rolnych (pomocniczy pracownik polowy – głównie prace sezonowe) oraz ubojniach (jeliciarz-ubojowiec, rozbieracz-wykrawacz). Cudzoziemcy w powiecie chojnickim zatrudniani są również jako kierowcy, spawacze, stolarze oraz w firmach zajmujących się przetwórstwem ryb.

 

Architekci i urbaniści poszukiwani

Cechą wyróżniającą powiat chojnicki na tle województwa jest występowanie w prognozie na 2019 rok zapotrzebowania na zawody, na które inne powiaty nie zgłaszają zapotrzebowania. Do tej grupy zaliczają się architekci i urbaniści, zaklasyfikowani do deficytu tylko w powiecie chojnickim oraz sąsiadującym z nim powiecie człuchowskim. W pozostałych powiatach zawód ten uznano za zrównoważony. Jako przyczynę deficytu eksperci wskazali brak osób posiadających wymagane wykształcenie oraz niezbędne uprawnienia. Warto dodać, że na przestrzeni trzech poprzednich edycji badania architekci i urbaniści w powiecie chojnickim zaliczani byli do grupy zawodów zrównoważonych.  

Kolejną profesją, która podkreśla specyfikę powiatu, są inżynierowie elektrycy i energetycy. W tej edycji badania  występują w deficycie w powiecie chojnickim oraz w dwóch powiatach ościennych, tj. człuchowskim oraz starogardzkim, a także lęborskim. W pozostałych powiatach pracodawcy nie narzekają na braki kadrowe, wobec tego w całym województwie pomorskim zawód ten zaklasyfikowano do równowagi.

 

Specjaliści administracji publicznej mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy

Wśród zawodów nadwyżkowych warto zwrócić uwagę na dwa, które w skali całego województwa znalazły się w równowadze. Specjaliści administracji publicznej tylko w powiecie chojnickim występują w nadwyżce, w powiecie lęborskim oraz w Gdyni i Sopocie - w deficycie, a w pozostałych powiatach znaleźli się w równowadze. Przyczynę nadwyżki w powiecie chojnickim można upatrywać w zbyt dużej liczbie absolwentów lokalnych szkół, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia.

Warto przybliżyć również zapotrzebowanie na filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, gdyż tylko w sześciu powiatach województwa pomorskiego (w chojnickim, człuchowskim, wejherowskim, puckim oraz Gdyni i Sopocie) ta grupa zawodów została oceniona jako nadwyżkowa. Przyczyną nadwyżki, zdaniem ekspertów, jest zbyt duża liczba absolwentów lokalnych szkół, którzy jeszcze nie zdobyli cenionego przez pracodawców doświadczenia.