Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Wzrost zawodów deficytowych w powiecie chojnickim

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 17 sierpnia 2021

Wzrost zawodów deficytowych w powiecie chojnickim

Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zapotrzebowania na zawody w 2019 roku, można zauważyć niewielkie zmiany w stosunku do prognozy na rok 2018. W ciągu roku nastąpiło przesunięcie zawodów z grupy zrównoważonych do deficytowych oraz nieco mniejsze przemieszczenie zawodów deficytowych do zrównoważonych.

W prognozie zapotrzebowania na zawody w 2019 roku, w stosunku do badania ubiegłorocznego odnotowano wzrost udziału zawodów deficytowych o 5 pkt. proc., zaś w przypadku zawodów zrównoważonych nastąpił spadek o 4 pkt. proc. Udział zawodów nadwyżkowych zmniejszył się o 1 pkt. proc. w stosunku do badania z roku ubiegłego.

Wyniki badania Barometr Zawodów dla powiatu chojnickiego zbliżone są do wyników dla całego województwa pomorskiego. W Pomorskiem w równowadze znalazło się 65% zawodów, a do deficytu zakwalifikowano 33%. W powiecie chojnickim równowaga dotyczy 60% zawodów, a deficyt obejmuje 35%.

Wykres. Prognoza zapotrzebowania na zawody w latach 2016-2019 – powiat chojnicki

wykres: Prognoza zapotrzebowania na zawody w latach 2016-2019 – powiat chojnicki

Transkrypcja danych do wykresu: Prognoza zapotrzebowania na zawody w latach 2016-2019 – powiat chojnicki (PDF; 468 KB)

 

Dominuje działalność usługowa i handlowa

Centrum gospodarczym powiatu chojnickiego są Chojnice, największy ośrodek miejski, który skupia ponad połowę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie. Tam również koncentruje się działalność okołobiznesowa i zlokalizowane są instytucje istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego (banki, szkoły, szpital, urzędy, itd.).

W powiecie chojnickim dominują niewielkie podmioty gospodarcze, z których większość zajmuje się działalnością usługową i handlową. Na terenie powiatu prowadzona jest działalność produkcyjna, przede wszystkim w sektorze przetwórstwa drewna, przetwórstwa spożywczego, budownictwa oraz przemysłu maszynowego i metalowego. Do najważniejszych dziedzin gospodarczych na terenie powiatu chojnickiego należą: działalność produkcyjna i usługowa, rolnictwo i rybactwo śródlądowe, leśnictwo oraz turystyka i rekreacja.

Kluczowymi pracodawcami powiatu chojnickiego, wskazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, są:

 • Zamet Group Zakład MOSTOSTAL,
 • POLIPOL-MEBLE Sp. z o.o.,
 • Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza,
 • Zakłady Mięsne „SKIBA”,
 • „SEKO” Sp. z o.o. przetwórstwo ryb,
 • Fabryka Materaców „RELAKS” Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „BAGIETKA”,
 • „Babiński” Krzysztof Babiński,
 • Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o.,
 • „MEBLIK” Sp. z o. o.,
 • Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK,
 • Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych ZPCH Kazimierz Ginter,
 • ASMET Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Czersku.

 

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie powiatu chojnickiego

Na terenie powiatu chojnickiego nie brakuje pracy dla cudzoziemców. Największy deficyt pracowników występuje na stanowiskach związanych z prostymi pracami dorywczymi. Niedobory te niwelują obcokrajowcy, którzy najczęściej są zatrudniani w branży budowlanej (pomocniczy pracownik budowlany, murarz, pomocnik murarza, zbrojarz, betoniarz, dekarz), w gospodarstwach rolnych (pomocniczy pracownik polowy – głównie prace sezonowe) oraz ubojniach (jeliciarz-ubojowiec, rozbieracz-wykrawacz). Cudzoziemcy w powiecie chojnickim zatrudniani są również jako kierowcy, spawacze, stolarze oraz w firmach zajmujących się przetwórstwem ryb.

 

Architekci i urbaniści poszukiwani

Cechą wyróżniającą powiat chojnicki na tle województwa jest występowanie w prognozie na 2019 rok zapotrzebowania na zawody, na które inne powiaty nie zgłaszają zapotrzebowania. Do tej grupy zaliczają się architekci i urbaniści, zaklasyfikowani do deficytu tylko w powiecie chojnickim oraz sąsiadującym z nim powiecie człuchowskim. W pozostałych powiatach zawód ten uznano za zrównoważony. Jako przyczynę deficytu eksperci wskazali brak osób posiadających wymagane wykształcenie oraz niezbędne uprawnienia. Warto dodać, że na przestrzeni trzech poprzednich edycji badania architekci i urbaniści w powiecie chojnickim zaliczani byli do grupy zawodów zrównoważonych.

Kolejną profesją, która podkreśla specyfikę powiatu, są inżynierowie elektrycy i energetycy. W tej edycji badania występują w deficycie w powiecie chojnickim oraz w dwóch powiatach ościennych, tj. człuchowskim oraz starogardzkim, a także lęborskim. W pozostałych powiatach pracodawcy nie narzekają na braki kadrowe, wobec tego w całym województwie pomorskim zawód ten zaklasyfikowano do równowagi.

 

Specjaliści administracji publicznej mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy

Wśród zawodów nadwyżkowych warto zwrócić uwagę na dwa, które w skali całego województwa znalazły się w równowadze. Specjaliści administracji publicznej tylko w powiecie chojnickim występują w nadwyżce, w powiecie lęborskim oraz w Gdyni i Sopocie - w deficycie, a w pozostałych powiatach znaleźli się w równowadze. Przyczynę nadwyżki w powiecie chojnickim można upatrywać w zbyt dużej liczbie absolwentów lokalnych szkół, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia.

Warto przybliżyć również zapotrzebowanie na filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, gdyż tylko w sześciu powiatach województwa pomorskiego (w chojnickim, człuchowskim, wejherowskim, puckim oraz Gdyni i Sopocie) ta grupa zawodów została oceniona jako nadwyżkowa. Przyczyną nadwyżki, zdaniem ekspertów, jest zbyt duża liczba absolwentów lokalnych szkół, którzy jeszcze nie zdobyli cenionego przez pracodawców doświadczenia.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019 (PDF; 2,2 MB) podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z powiatu nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.