Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji

 
Wzrost znaczenia przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w XXI wieku przyczynił się do zwiększenia popytu rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zmieniające się technologicznie otoczenie, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań przystosowujących, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji. Inwestowanie przedsiębiorców w kapitał ludzki stało się równie istotne jak inwestycje w majątek trwały.

 

Jednak inwestycje w podnoszenie kompetencji pracowników to wciąż domena dużych przedsiębiorstw i korporacji. "Właściciele mikro i małych firm jeszcze nie do końca dostrzegają konieczność inwestowania w siebie. Wiele firm w ograniczonym stopniu rozwija kompetencje i umiejętności swoich pracowników". Między innymi takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez Bank Pekao we wrześniu i październiku 2016 r.

Badanie zostało przeprowadzone na ponad 7 tysiącach właścicieli firm z całej Polski, zatrudniających do 49 osób. Wyniki jednoznacznie wskazuję, że kapitał ludzki nie jest priorytetowym działaniem dla właścicieli mikro i małych firm, a wydatki poniesione na ten cel są znacznie niższe niż inwestycje w aktywa materialne. W ponad 3/4 z wszystkich ankietowanych firm wydatki poniesione przez przedsiębiorców w okresie ostatnich 12 miesięcy na podnoszenie kwalifikacji własnych lub pracowników firmy nie przekroczyły 2 tysięcy złotych. Sytuacja w województwie pomorskim jest podobna do skali kraju. Tylko w 2% pomorskich mikro i małych firm nakłady na ten cel przekroczyły 10 tysięcy złotych. Właściciele pomorskich firm za główne metody podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem firmy uznali samokształcenie (51%) oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach (43%). Lepsza znajomość języków obcych (29%), zdobywanie specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (26%) oraz zwiększenie kompetencji z zakresu marketingu i reklamy (20%) były najczęściej wskazywanymi przez nich kierunkami rozwoju w celu zwiększenia konkurencyjności firmy. Wyniki badania pokazują jednak, że aż co czwarty ankietowany przedsiębiorca w ciągu ostatniego roku nie podjął żadnych działań mających na celu zwiększenie swoich kompetencji.

Według ankietowanych na poprawę konkurencyjności firmy na rynku wpłynąłby rozwój takich kwalifikacji pracowników, które wiążą się bezpośrednio ze stanowiskiem pracy (23%) oraz postaw związanych z etyką pracy (20%) jak zaangażowanie, pracowitość, szacunek i chęć do pracy oraz lojalność i identyfikację z firmą. Prawie co trzeci pomorski przedsiębiorca przyznał, że nie ma żadnych wymagań dotyczących poprawy umiejętności, kompetencji czy postaw zatrudnionych pracowników i nie widzi potrzeby wprowadzania zmian.

infografika Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz pracodawców a konkurencyjność firmy

Pobierz transkrypcję danych do infografiki Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz pracodawców a konkurencyjność firmy (PDF; 553 KB)

Autorzy raportu wskazują, iż konieczność dostosowania działalności firm do szybko zmie­niających się realiów rynkowych, modernizacja przedsiębiorstw i malejąca liczba pra­cowników na rynku, będą wymagały od pracodawców znacznie większej koncentracji na roz­woju kapitału ludzkiego. Odpowiedni system zarządzania kompetencjami powoduje, że pracownicy firm są bardziej efektywni, wydajni, a ich praca przynosi większe efekty dla organizacji.

Odpowiednia dbałość o rozwój wewnętrzny zasobów pracownika, jest nie tylko w jego interesie, lecz także pracodawcy. Efektywna praca nie powinna być utożsamiana z ciężką pracą. Jeśli odpowiednio rozwinie się  kompetencje pracowników, to mogą oni osiągać wyższe wyniki mniejszym nakładem wysiłku, czy czasu a to jest dodatkowa korzyść dla obu stron.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na warsztaty „Kompetencje pracownika XXI w.”

Plan warsztatów:

24.04 (10.00-14.00) KLUCZ DO SUKCESU - WARSZTATY Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 • komunikacja werbalna
 • style komunikowania
 • najczęściej popełniane błędy w komunikacji / bariery w komunikacji
 • umiejętność słuchania
 • komunikacja niewerbalna – co mówi twoje ciało
 • asertywność

25.04 (10.00-14.00) MOŻESZ WIĘCEJ I SZYBCIEJ - WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

 • etapy tworzenia się zespołów
 • role pełnione w grupie
 • cykl życia zespołów
 • charakterystyka i cechy sprawnego zespołu

26.04 (10.00 - 14.00) MOTYWACJA PONAD WSZYSTKO - CZYLI CHCIEĆ TO MÓC

 • źródła motywacji i czynniki zwiększania własnej skuteczności;
 • strategie wyznaczania i osiągania celów
 • rola i znaczenie przekonań w pracy nad pozytywną zmianą
 • metody i techniki wzbudzania motywacji

27.04 (10.00-14.00) KREATYWNOŚĆ PILNIE POSZUKIWANA

 • czym jest kreatywność,
 • cechy osoby kreatywnej
 • 6 cech myślenia twórczego
 • przełamywanie schematów myślenia

28.04 (10.00 – 14.00) POKONAJ STRES - ODPOCZNIJ I PRACUJ

 • czym jest stres
 • stres a rozmowa rekrutacyjna
 • stres w pracy
 • sposoby radzenia sobie ze stresem

Zapisów na poszczególne warsztaty i spotkania można dokonywać telefonicznie pod numerem: 58 323 72 30 bądź osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ul. Żabi Kruk 16, parter.

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016. Temat specjalny: inwestycje w mikro i małych firmach

Pobierz publikację "Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016. Temat specjalny: inwestycje w mikro i małych firmach"(PDF; 103 MB)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.