Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim

Styczeń jest miesiącem, w którym podstawowe wskaźniki opisujące sytuację na pomorskim rynku pracy są relatywnie gorsze niż w innych miesiącach. Co do zasady każdy rok rozpoczyna się wzrostem liczby osób bezrobotnych rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Tym samym również stopa bezrobocia w styczniu zazwyczaj idzie w górę, ale za to, po grudniowym spadku, do PUP zaczyna napływać coraz więcej ofert pracy.

Trwający od prawie roku kryzys pandemiczny nie zmienił znacząco występujących zwyczajowo na początku roku na pomorskim rynku pracy tzw. zjawisk sezonowych. Analizując sytuację w tym zakresie w styczniu widzimy, że skutki pandemii są wciąż odczuwalne, a zmianie ulega jedynie skala obserwowanych zjawisk.

 

Przedłużający się czas obowiązywania ograniczeń determinuje nastroje szczególnie w „zamkniętych” branżach

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w styczniu 2021 r. w poszczególnych rodzajach działalności odzwierciedla skutki obowiązujących obostrzeń i związanych z nimi trudności. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego poprawie ulegają nastroje pomorskich przedsiębiorców w sektorach: budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja, a dalszemu pogorszeniu w dziale zakwaterowanie i gastronomia. W branży zakwaterowanie i gastronomia nastroje są najgorsze od 2011 roku.

Z internetowej bazy firm i przedsiębiorstw BNF, budowanej na danych CEIDG, KRS i REGON wynika, że w styczniu 2021 r. w naszym województwie zarejestrowano 2183 nowe podmioty gospodarcze, co stanowi 7,6 proc. wszystkich podmiotów zarejestrowanych w tym miesiącu w kraju. Daje nam to 6 miejsce po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim pod kątem liczby nowych podmiotów gospodarczych. Ta sytuacja wskazuje na nadal znaczący potencjał gospodarczy regionu, jednakże trzeba mieć świadomość, że w praktyce część nowych podmiotów może powstawać w konsekwencji oczekiwania przez pracodawców przejścia pracowników na samozatrudnienie. Dlatego też analizując, na podstawie danych statystycznych, obecną sytuację społeczną i gospodarczą trzeba ostrożnie wyciągać wnioski, mając na uwadze, to że jest ona złożona i mocno uwarunkowana również czynnikami niezwiązanymi bezpośrednio z gospodarką.

 

Więcej bezrobotnych i ofert pracy

Zgodnie z szacunkiem, w styczniu 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim osiągnęła poziom 6,2% (o 0,3 pkt. proc. więcej niż w grudniu 2020 r.). Wzrost wartości tego wskaźnika nie powinien jednak wzbudzać nadmiernych obaw, podobnie jak zwiększenie liczby bezrobotnych, która w styczniu 2021 r. przekroczyła 59 tys. osób - takie trendy są obserwowane na początku każdego roku. W pierwszym miesiącu tego roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 6,8 tys. bezrobotnych (o 1 tys. więcej niż w grudniu ub.r.). Jednocześnie w styczniu ponownie zmniejszyła się liczba wyrejestrowań, których w tym czasie dokonano 3,9 tys.(o 0,9 tys., tj. 24,1% mniej niż w poprzednim miesiącu).To bardzo istotna informacja dotycząca obserwowanego wzrostu poziomu bezrobocia. Dane z urzędów pracy wskazują, że wynika on nie tylko z przyrostu nowych rejestracji, lecz także ze zmniejszonej skali tzw. wyrejestrowań. Jest to zjawisko utrzymujące się od początku pandemii. Różnica pomiędzy liczbą rejestracji a wyrejestrowań w styczniu 2021 r. wyniosła prawie 3 tys. i też o tyle wzrosła liczba bezrobotnych w naszym regionie w porównaniu do grudnia zeszłego roku.

Jeśli zaś chodzi o liczbę wolnych miejsc pracy, to w styczniu 2021 r. powiatowe urzędy pracy dysponowały prawie 7,1 tys. ofertami. Jest to o 1,5 tys. więcej niż w grudniu 2020 r., jednak niemal 1,3 tys. mniej niż przed rokiem (w styczniu 2020 r.) – sytuacja ta w perspektywie dziesięciu miesięcy trwania pandemii i ograniczeń działalności nie jest zaskakująca.

 

Pracownicy zagraniczni wciąż pożądani

Cechą niezmiennie charakteryzującą pomorski rynek pracy jest duża popularność krótkoterminowego zatrudniania cudzoziemców, czyli w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Zgodnie ze wstępnymi danymi, w styczniu 2021 r. do ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego wpisano 11,8 tys. oświadczeń – o ponad 400 więcej niż w grudniu 2020 r. Pomorscy pracodawcy wciąż chętnie zatrudniają cudzoziemców i tendencja ta utrzymuje się od połowy zeszłego roku. Imigrantom oferowane są w głównej mierze miejsca pracy, na które popyt jest niewystarczający wśród mieszkańców regionu, tj. zazwyczaj przy pracach prostych związanych z takimi sektorami, jak produkcja, budownictwo, handel czy transport.

Więcej o tym, jak kształtowało się zatrudnienie cudzoziemców w 2020 roku można przeczytać w naszym artykule Pomorscy pracodawcy zatrudniają obcokrajowców nawet podczas pandemii. Prezentujemy dane za 2020 rok.

 

Kompetencje i kwalifikacje mają coraz większe znaczenie

Pomorscy pracodawcy, co jest oczywiste w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, rozważnie podchodzą teraz do kwestii zatrudnienia. Praca cudzoziemców jest sposobem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb kadrowych wynikających głównie z braków o charakterze ilościowym. Niemniej w czasie pandemii, gdy w obliczu problemów ekonomicznych dużego znaczenia nabiera efektywność i wydajność pracy, rośnie rola odpowiednich kompetencji i kwalifikacji pracowników. Coraz więcej pracodawców, poszukując przyszłego pracownika, kieruje się zasadą „jakość, a nie ilość”, która odzwierciedla skłonność do zatrudnienia kandydata o wyższych kwalifikacjach nawet za wyższą stawkę. Ważna w tym względzie jest m.in. możliwość włączenia się nowego pracownika, o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach, w realizację zadań od razu, bez konieczności przyuczania, co w wielu przypadkach znacząco ogranicza koszty związane z zatrudnieniem.
Pomimo, że tak trudno nam jest obecnie prognozować jaki ostatecznie wpływ będzie miała pandemia na życie społeczne, gospodarcze i rynek pracy Pomorza, to pewnym jest, że identyfikowane już od jakiegoś czasu zjawisko tzw. luki kompetencyjnej będzie determinowało przyszłe procesy zachodzące na rynku pracy, zarówno w odniesieniu do strony podażowej (pracowników) jak i popytowej (pracodawców). W tym kontekście szczególnie ważne jest trafne zdefiniowanie roli kształcenia ustawicznego jako narzędzia, które skutecznie będzie wspierało zarówno rozwój pracowników, jak i wzmacniało konkurencyjność przedsiębiorców.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Danymi szacunkowymi o rynku pracy w województwie pomorskim, styczeń 2021 r. (PDF, 933KB) oraz Informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim, grudzień 2020 r. (PDF, 2,54MB)
 
 
Oprac.: Mateusz Rutkowski, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.