Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim – październik 2023 r.

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 14 listopada 2023

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim – październik 2023 r.

W październiku br. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury została przez pracodawców oceniona negatywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem hurtowym, natomiast najgorsze pogorszenie ocen odnotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w obszarze transportu i gospodarki magazynowej. Zaś największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku informacji i komunikacji.

Ponadto wzrósł odsetek przedsiębiorców deklarujących, że negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje nie zagrażają bądź nieznacznie zagrażają stabilności firmy.

Biorąc pod uwagę wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, iż odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zaś stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej.

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż we wrześniu br. oceniono koniunkturę w obszarze budownictwa (minus 4,8; miesiąc wcześniej minus 5,9), zakwaterowania i gastronomii (22,1; miesiąc wcześniej 18,2) oraz informacji i komunikacji (28,0; miesiąc wcześniej 23,0);
 • natomiast gorzej niż we wrześniu oceniono przetwórstwo przemysłowe (minus 6,4; miesiąc wcześniej minus 3,4), handel hurtowy (minus 9,7; miesiąc wcześniej minus 7,4), handel detaliczny (minus 5,2; miesiąc wcześniej minus 4,9) oraz transport i gospodarkę magazynową (minus 5,1; miesiąc wcześniej 3,1),

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe październik 2023 r. (PDF; 157 KB)

 

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w październiku br. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7 521 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 903  (tj. o 10,7%) mniej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku w październiku br. odnotowano spadek ofert pracy z 7 666 do 7 521, tj. o 145 (o 1,9%);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w październiku br. w porównaniu z wrześniem br. nastąpił w dwunastu powiatach, a największy względny spadek odnotowano w powiecie puckim (spadek o 62,4%; z 542 do 204);
 • w pozostałych ośmiu powiatach odnotowano wzrost w stosunku do ubiegłego miesiąca, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie bytowskim (wzrost o 124,0%; z 100 do 224),

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 października br. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 42 384, czyli o 233 osoby (tj. o 0,6%) więcej niż przed miesiącem i o 1,1 tys. osób (tj. o 2,6%) więcej niż w październiku 2022 r.;
 • w jedenastu powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec września br., a największy względny wzrost zanotowano w powiecie puckim (o 7,8%;  z 1 391 do 1 500);
 • w dziewięciu powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy względny spadek wystąpił w Gdyni (o 3,4%; z 2 190 do 2 115),

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 31 października br. stopa bezrobocia wyniosła 4,6% i pozostała na takim samym poziomie co przed miesiącem;
 • porównując rok do roku, w październiku br. poziom stopy bezrobocia zwiększył się o 0,1 pkt. proc.;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym wzrósł w dziewięciu  powiatach, a największy wzrost odnotowano w powiecie puckim  – o 0,4 pkt. proc.;
 • natomiast stopa bezrobocia spadła w sześciu powiatach, największy spadek odnotowano w powiecie człuchowskim – 0,2 pkt. proc;
 • zaś w pięciu powiatach poziom stopy bezrobocia pozostał na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej,

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w październiku br. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 3 747 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z wrześniem br. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 101 (tj. o 2,8%);
 • w siedmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim (o 31,0%, z 29 do 38);
 • natomiast spadek liczby oświadczeń odnotowano w dziewięciu powiatowych urzędach pracy, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu (o 71,4%, z 14 do 4);
 • zaś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie liczba oświadczeń nie uległa zmianie,

Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w październiku br. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 231 obywateli Ukrainy, czyli o 1 osobę (tj. o 0,4%) więcej niż przed miesiącem oraz o 108 osób (tj. 31,9%) mniej niż w październiku 2022 r.;
 • w październiku br. złożono 7 877 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 879 (tj. o 12,6%) więcej niż we wrześniu br. oraz o 816 (tj. o 11,6%)  więcej niż w październiku 2022 r.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - październik 2023 (137 KB).pdf

Informacja szacunkowa - październik 2023 (514 KB).pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.