Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - maj 2024 r.

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 11 czerwca 2024

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - maj 2024 r.

W maju 2024 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury [1] została przez pracodawców oceniona pozytywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze przetwórstwa przemysłowego oraz handlu detalicznego. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek obejmujących handel hurtowy. Natomiast największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa, zaś największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku zakwaterowania i gastronomii.

 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielane przez jednostki gospodarcze [2], dotyczące inwestycji, to ponad połowa przedsiębiorców badanych obszarów gospodarczych, przewiduje utrzymanie poziomu inwestycji w 2024 roku, na podobnym poziomie jak  w roku ubiegłym, wyjątkiem są podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, gdzie 46,2% przedsiębiorców planuje utrzymać poziom inwestycji porównywalny do roku ubiegłego. Natomiast w opinii przedsiębiorców największą barierą wpływającą na skalę inwestycji są wysokie koszty realizacji inwestycji.

Analizując wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, że odnotowano spadek liczby bezrobotnych, stopy bezrobocia, a także wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe - maj 2024

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe maj 2024 r. (PDF; 151 KB)

 

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w kwietniu 2024 r. oceniono koniunkturę w obszarze przetwórstwa przemysłowego (minus 1,6; miesiąc wcześniej minus 4,7), budownictwa (1,0; miesiąc wcześniej minus 3,8), handlu hurtowego (12,5; miesiąc wcześniej 10,9), handlu detalicznego (minus 3,4; miesiąc wcześniej minus 5,7) oraz zakwaterowania i gastronomii (7,5; miesiąc wcześniej 1,6);
 • natomiast gorzej niż w kwietniu 2024 r. oceniono transport i gospodarkę magazynową (1,5; miesiąc wcześniej 3,4) oraz informację i komunikację (9,0; miesiąc wcześniej 10,8),


Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w maju 2024 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7 571 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 209  (tj. o 2,7%) mniej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku, w maju 2024 r. odnotowano wzrost ofert pracy z  7 198 do 7 571, tj. o 373 (o 5,2%);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w maju 2024 r. w porównaniu z kwietniem 2024 r. nastąpił w dziesięciu powiatach, a największy względny spadek odnotowano w powiecie kartuskim (spadek o 53,0%; z 489 do 230);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w dziesięciu powiatach, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie człuchowskim (wzrost o 68,5%; z 181 do 305),

 

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 maja 2024 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 43 192, czyli o 1,3 tys. osób (tj. o 3,0%) mniej niż przed miesiącem i o 0,4 tys. osób (tj. o 1,0%) więcej niż w maju 2023 r.;
 • we wszystkich powiatach województwa pomorskiego odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec kwietnia 2024 r., a największy względny spadek zanotowano w powiecie nowodworskim (o 9,8%; z 1 077 do 971),
   

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 31 maja 2024 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,7%, spadła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • porównując rok do roku, to w maju 2024 r. poziom stopy bezrobocia był o 0,1 pkt. proc. wyższy niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym spadł w siedemnastu powiatach, a największy spadek odnotowano w powiecie nowodworskim – o 1,0 pkt. proc.;
 • natomiast w trzech powiatach poziom stopy bezrobocia utrzymał się na tym samym poziomie co w miesiącu wcześniejszym,
   

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w maju 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 4 110 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z kwietniem 2024 r. odnotowano spadek liczby oświadczeń o 232 (tj. o 5,3%);
 • w trzynastu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano mniej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie (o 55,6%, z 9 do 4);
 • natomiast wzrost liczby oświadczeń odnotowano w czterech powiatowych urzędach pracy, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku (o 176,4%, ze 110 do 304),


Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w maju 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 118 obywateli Ukrainy, czyli o 34 osoby (tj. o 22,4%) mniej niż przed miesiącem oraz o 72 osoby (tj. 37,9%) mniej niż w maju 2023 r.;
 • w maju 2024 r. złożono 7 153 powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 0,6 tys. (tj. o 8,5%) więcej niż w kwietniu 2024 r. oraz o 58 (tj. o 0,8%) więcej niż w maju 2023 r.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

[1] Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie pomorskim  - maj 2024 r.

[2] Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia poprzedniego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek Pracy - maj 2024.pdf

Informacja szacunkowa - maj 2024.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.