Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - listopad 2023 r.

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 grudnia 2023

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - listopad 2023 r.

W listopadzie br. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury została przez pracodawców oceniona negatywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze handlu detalicznego oraz informacji i komunikacji. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią, gdzie odnotowano również największe pogorszenie ocen. Zaś największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku handlu detalicznego.

Ponadto wzrósł odsetek przedsiębiorców deklarujących, że negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje nie zagrażają bądź nieznacznie zagrażają stabilności firmy.

Biorąc pod uwagę wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, iż odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zaś stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej.

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w październiku br. oceniono koniunkturę w obszarze przetwórstwa przemysłowego (minus 5,5; miesiąc wcześniej minus 6,4), handlu hurtowego (minus 5,2; miesiąc wcześniej minus 9,7), handlu detalicznego (3,4; miesiąc wcześniej minus 5,2), transportu i gospodarki magazynowej (minus 2,4; miesiąc wcześniej minus 5,1);
 • natomiast gorzej niż w październiku oceniono budownictwo (minus 5,9; miesiąc wcześniej minus 4,8), zakwaterowanie i gastronomię (minus 11,6; miesiąc wcześniej 22,1) oraz informację i komunikację (23,5; miesiąc wcześniej 28,0);

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe - listopad 2023 r.

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe listopad 2023 r. (PDF; 157 KB)

 

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w listopadzie br. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 6 543 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, czyli o 960  (tj. o 12,8%) mniej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku w listopadzie br. odnotowano wzrost ofert pracy z 6 087 do 6 543, tj. o 456 (o 7,5%);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w listopadzie br. w porównaniu z październikiem br. nastąpił w dwunastu powiatach, a największy względny spadek odnotowano w Sopocie (spadek o 67,7%; z 65 do 21);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w siedmiu powiatach, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie bytowskim (wzrost o 210,3%; z 224 do 695);
 • w powiecie puckim liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozostała na takim samym poziomie,

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 30 listopada br. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 42 446, czyli o 126 osób (tj. o 0,3%) więcej niż przed miesiącem i o 716 osób (tj. o 1,7%) więcej niż w listopadzie 2022 r.;
 • w dziesięciu powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec października br., a największy względny wzrost zanotowano w powiecie nowodworskim (o 5,3%;  z 1 080 do 1 137);
 • natomiast w dziesięciu powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy względny spadek wystąpił w powiecie kartuskim (o 3,4%; z 1 552 do 1 499),

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 30 listopada br. stopa bezrobocia wyniosła 4,6% i pozostała na takim samym poziomie co przed miesiącem;
 • porównując rok do roku, w listopadzie br. poziom stopy bezrobocia zwiększył się o 0,1 pkt. proc.;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym wzrósł w ośmiu  powiatach, a największy wzrost odnotowano w powiecie nowodworskim – o 0,5 pkt. proc.;
 • natomiast stopa bezrobocia spadła w czterech powiatach, największy spadek odnotowano w powiecie kościerskim – 0,2 pkt. proc;
 • zaś w ośmiu powiatach poziom stopy bezrobocia pozostał na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej,

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w listopadzie br. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 3 987 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z październikiem br. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 240 (tj. o 6,4%);
 • w siedmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu (o 150,0%, z 4 do 10);
 • natomiast spadek liczby oświadczeń odnotowano w dziesięciu powiatowych urzędach pracy, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku (o 60,0%, z 5 do 2),

Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w listopadzie br. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 175 obywateli Ukrainy, czyli o 56 osób (tj. o 24,2%) mniej niż przed miesiącem oraz o 158 osób (tj. 47,4%) mniej niż w listopadzie 2022 r.;
 • w listopadzie br. złożono 7 187 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 690 (tj. o 8,8%) mniej niż w październiku br. oraz o 656 (tj. o 10,0%)  więcej niż w listopadzie 2022 r.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - listopad 2023 (137 KB).pdf

Informacja szacunkowa - listopad 2023 (515KB).pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.