#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Szukanie pracy to ciężka praca

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 (14:11)
Jeszcze kilka lat temu szukanie nowej pracy trwało średnio nawet rok i mimo, że dziś okres ten skrócił się do trzech miesięcy, to jednak wciąż ciężka praca i trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Sposobów jest wiele, warto jednak wiedzieć, gdzie i kiedy je zastosować.
Więcej
#

Imigracja zarobkowa - szanse i wyzwania

Środa, 11 kwietnia 2018 (13:39)
Czy Pomorze jest gotowe na przyjęcie obcokrajowców? Jaki jest wpływ imigrantów na polski rynek pracy? Jak stworzyć im odpowiednie warunki, aby stali się pełnoprawnymi obywatelami lokalnych wspólnot?
Więcej
#

Dziś Światowy Dzień Walki z Bezrobociem!

Środa, 11 kwietnia 2018 (09:23)
Aktywne przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia  jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy wzrasta liczba osób, które są bardzo trudne do zaktywizowania  -  osoby bez kwalifikacji zawodowych, kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby młode czy starsze, pozostające w długotrwałym bezrobociu czy też bierne zawodowo. Mimo zmniejszającej się w regionie liczby bezrobotnych, wciąż mamy wiele do zrobienia!
Więcej
#

W marcu lepiej na rynku pracy

Środa, 11 kwietnia 2018 (08:17)
W rejestrach powiatowych urzędów pracy ubywa bezrobotnych. Według wstępnych szacunków na koniec marca w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 50,8 tys. osób , czyli o 3,3 % (tj. o 1,7 tys. osób) mniej niż miesiąc wcześniej . Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w dziewiętnastu powiatach województwa - największy wystąpił w Słupsku o 7,5% (tj. o 127 osób) oraz w powiecie malborskim o 7,1 % (tj. o 171 osób). Z kolei, wzrost nastąpił w Sopocie o 1,3 % (tj. o 5 osób). W porównaniu z marcem ubiegłego roku liczba bezrobotnych była niższa o 17,8 % (tj. o 11,0 tys. osób).
Więcej
#

Wybory zawodowe młodych Pomorzan

Piątek, 6 kwietnia 2018 (10:01)
Czy pomorski rynek pracy dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc pracy w zawodach, w których kształci się najwięcej uczniów? Czy zagospodaruje w ciągu kilku najbliższych lat ponad 5 tys. młodych techników informatyków czy 2,5 tys. techników ekonomistów? Jakie kompetencje powinni doskonalić młodzi ludzie, aby wejść przebojem na rynek pracy?
Więcej
#

Równowaga na rynku pracy w powiecie sztumskim –...

Wtorek, 3 kwietnia 2018 (10:41)
Zarówno w prognozie na rok 2017, jak i ubiegłorocznej (na rok 2018) zdecydowanie dominują zawody zrównoważone, które stanowią ponad 3/4 wszystkich ocenianych profesji w ramach badania. Należy jednak odnotować nieznaczny spadek udziału zawodów zrównoważonych – o 2,5 p.p. (z poziomu 78,4% do 75,9%).
Więcej
#

Stopa bezrobocia na niezmienionym poziomie

Czwartek, 29 marca 2018 (13:21)
W lutym 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła 52,5 tys. osób i w porównaniu do stycznia tego roku nieznacznie wzrosła (o 136 osób). Wśród ogółu bezrobotnych ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy największą grupę stanowią kobiety (60,7%).
Więcej
#

Kobiecy marzec w Pomorskiem!

Piątek, 23 marca 2018 (08:52)
Piąta edycja przedsięwzięcia pn. „Marzec na obcasach”, cyklu spotkań o kobietach i dla kobiet, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przynosi kolejną dawkę ciekawych warsztatów i prelekcji z doradcami zawodowymi i zaproszonymi gośćmi. Podobnie jak w poprzednich edycjach, oferta warsztatów jest bogata i wychodzi naprzeciw różnym potrzebom i oczekiwaniom.
Więcej