#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Mikroprzedsiębiorcy rosną w siłę

Czwartek, 15 listopada 2018 (10:03)
Województwo pomorskie ma ogromny potencjał przedsiębiorczości. Liczba pomorskich przedsiębiorstw systematycznie wzrasta, szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość. Firmy zatrudniające do 9 pracowników dominują w pomorskim sektorze przedsiębiorstw - ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96,2%.
Więcej
#

W październiku bezrobocie bez zmian

Piątek, 9 listopada 2018 (11:50)
Pomorskie jest jednym z pięciu województw – obok lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego – w którym w ostatnim miesiącu poziom bezrobocia nie zmienił się. W naszym województwie według wstępnych danych stopa bezrobocia wyniosła 4,8%.
Więcej
#

Pomorskie.Tu się studiuje

Czwartek, 8 listopada 2018 (12:03)
Z każdym kolejnym rokiem na uczelniach w Trójmieście studiuje coraz więcej obcokrajowców. Najwięcej studentów z zagranicy uczy się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - prawie tysiąc. GUM-ed już w 2002 roku uruchomił studia otwarte dla kandydatów spoza Polski. Wszystkie wykłady, seminaria i laboratoria prowadzone są tam w języku angielskim. 
Więcej
#

Pomorski klimat na przedsiębiorczość

Wtorek, 30 października 2018 (11:48)
Przedsiębiorczość kojarzy się z prowadzeniem biznesu, ale też coraz częściej z aktywną postawą w życiu, która pozwala realizować plany zgodnie z naszymi talentami i kompetencjami. To też konsekwencja w dążeniu do celu, optymizm i odporność na niepowodzenia, które w dzisiejszych czasach stanowią niezbędne składowe sukcesu zawodowego.
Więcej
#

Fundusze Europejskie wspierają młodych

Wtorek, 30 października 2018 (10:28)
Młodzież jest coraz lepiej wykształcona i obyta w świecie nowoczesnych technologii, a mimo to wskaźniki bezrobocia, aktywności zawodowej i zatrudnienia nie są dla niej zbyt korzystne. Przechodzenie od edukacji do zatrudnienia jest trudnym procesem, a jednym z powodów niepomyślnej sytuacji osób młodych na rynku pracy jest rozbieżność pomiędzy umiejętnościami nabytymi podczas edukacji a wymaganiami pracodawców. Brak doświadczenia zawodowego należy do najczęstszych przyczyn bezrobocia młodych.
Więcej
#

Jesienne dane o rynku pracy

Piątek, 26 października 2018 (14:32)
We wrześniu tego roku stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 4,8 % , i w stosunku do poprzedniego miesiąca, była wyższa o 0,1 pkt. proc .
Więcej
#

Aktywność NEET-ów potrzebna od zaraz

Czwartek, 18 października 2018 (08:25)
Jedynie co dwudziesta osoba, która jest zainteresowana pracą zarobkową, nie może znaleźć zatrudnienia. Zestawiając to w szeregu czasowym ostatnich dwudziestu pięciu lat i patrząc na rynek pracy z perspektywy pracowników, sytuacja jest najkorzystniejsza w dziejach. Czy jednak rzeczywiście te liczby są tak jednoznacznie optymistyczne?
Więcej
#

Pomorzanie bardziej aktywni, przedsiębiorczy, z...

Wtorek, 16 października 2018 (09:14)
Sytuacja na pomorskim rynku pracy jest odbiciem dobrej kondycji lokalnej gospodarki i pozostaje w ścisłej relacji z procesami tam zachodzącymi. Dynamiczne zmiany na pomorskim rynku pracy rozpoczęły się pod koniec 2013 r., jednakże ich największa intensywność obserwowana jest w ostatnim okresie. Pomorskie staje się dobrym i coraz bardziej popularnym miejscem do życia, pracy, rozwoju i nauki.
Więcej