#
AKTUALNOŚCI

#

Mobilność – migracje – integracja – rozwój

Wtorek, 12 grudnia 2017 (11:02)
W ciągu 30 lat w województwie pomorskim przybędzie ponad 325 000 osób w wieku poprodukcyjnym, a ich udział w całej populacji wzrośnie z obecnych 19% do prawie 1/3. Jednocześnie ubędzie 300 tys. osób w wieku produkcyjnym i 80 tys. w wieku przedprodukcyjnym.
Więcej
#

JAK ZMIENIA SIĘ POMORSKI RYNEK PRACY – wyzwania i prognozy

Piątek, 8 grudnia 2017 (09:23)
Województwo pomorskie należy w skali kraju do grupy regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności inwestycyjnej. Przejawem tego jest nie tylko aktywność liczących się przedsiębiorstw polskich, ale również nieobserwowana na tak dużą skalę w innych częściach Polski obecność podmiotów z krajów nordyckich: Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii. Tym, co przyciąga inwestorów, jest dostępność wykwalifikowanych kadr, ale także wysoka jakość życia.
Więcej
#

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla...

Czwartek, 7 grudnia 2017 (11:18)
Zaspokojenie potrzeb kadrowych dla utrzymania rozwoju gospodarczego regionu jest głównym wyzwaniem polityki pomorskiego rynku pracy na rok 2018. 
Więcej
#

Pomorskie w czołówce europejskich regionów

Środa, 6 grudnia 2017 (09:55)
Tuż za Londynem, Sztokholmem i Budapesztem – Gdańsk i całe województwo pomorskie w czołówce najlepiej radzących sobie miast i regionów europejskich.
Więcej
#

Skutki sierpniowej nawałnicy odczuwalne dla rynku...

Wtorek, 5 grudnia 2017 (08:36)
Na podstawie badania Barometr zawodów w powiecie bytowskim można zaobserwować pewną stabilizację rynku pracy. Nieco ponad 70% ocenianych zawodów w dwóch ostatnich edycjach badania (107 zawodów w badaniu ubiegłorocznym i 119 w badaniu w roku bieżącym) zakwalifikowanych zostało do kategorii zrównoważonych.
Więcej
#

Bezrobocie poniżej 50 tysięcy!

Poniedziałek, 4 grudnia 2017 (13:28)
Przewidywania o kontynuacji trendu spadku bezrobotnych sprawdziły się. Bezrobocie nadal maleje. W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 7,2%, czyli była niższa o 1,7 pkt proc. niż na koniec października 2017 roku – 5,5 %. Poziom 5% jest uważany za poziom bezrobocia naturalnego.
Więcej
#

Zatrudnianie cudzoziemców to korzyść dla Pomorskiego

Piątek, 1 grudnia 2017 (13:33)
W mądry sposób otworzyć się na imigrację i przyciągnąć talenty z całego świata, które wpłyną na rozwój pomorskiej gospodarki. To jeden z wniosków uczestników Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
Więcej
#

Poprawa na rynku pracy stabilizuje plany emigracyjne -...

Niedziela, 26 listopada 2017 (19:11)
Niespełna 14% Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. To wynik porównywalny ze wskazaniem sprzed pół roku i o 2 p.p. wyższy niż przed rokiem – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VII” publikowanego przez Work Service. Najczęściej wskazywanym kierunkiem wyjazdów są znów Niemcy, które wyprzedziły Wielką Brytanię i Norwegię. Co ciekawe dobra praca w kraju coraz częściej zatrzymuje Polaków na rodzimym rynku pracy, choć różnice płacowe nadal stanowią najsilniejszy magnes emigracyjny.
Więcej