#
miniatura

Najnowsze wyniki badań pomorskiego rynku pracy w zakresie migracji, kompetencji i...

Co przyciąga obywateli Ukrainy na Pomorze? Jakie są potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców? Jak skutecznie zaktywizować osoby  bierne zawodowo? Zrobiliśmy badania, dzięki którym znamy odpowiedzi nie tylko na te pytania!
Więcej
miniatura

Zbadaliśmy pomorski rynek pracy – prezentujemy wyniki

Jedyne w naszym regionie pogłębione badania o pracownikach z Ukrainy, biernych zawodowo i potrzebach pracodawców na Pomorzu. Jesteś ciekawy? Wnioski już 22 lutego.
Więcej
miniatura

Osoby w wieku 50+ na pomorskim rynku pracy

Badania dotyczące m.in. zapotrzebowania pomorskich pracodawców na kompetencje pracowników oraz niewykorzystanych zasobów pracy to jedne z trzech badań, które w ubiegłym roku zostały przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W tym artykule prezentujemy wybrane...
Więcej
miniatura

Deficyt zawodów związanych z budownictwem w powiecie chojnickim

Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, można zauważyć, że w 2017 roku nie zaszły większe zmiany. Zarówno w badaniu z 2016 roku, jak i prognozie na 2018 rok wystąpił bardzo zbliżony udział zawodów deficytowych...
Więcej
miniatura

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Na koniec roku 2017 w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 49,7 tys. osób, czyli o 22,6% mniej niż w grudniu 2016 roku.  Tak jak przewidywano stopa bezrobocia pozostała na tym samym co w miesiącu ubiegłym poziomie i wyniosła w grudniu 2017 roku 5,5% . Podobnie jak w...
Więcej
miniatura

Kształcenie w budownictwie potrzebą powiatu malborskiego

Wyniki badania Barometr zawodów przeprowadzonego w powiecie malborskim we wrześniu ubiegłego roku potwierdzają wyniki z roku poprzedniego – na malborskim rynku pracy dominują zawody zrównoważone, a ich udział w odniesieniu do roku 2016 jeszcze wzrósł. W prognozie na rok 2017 eksperci...
Więcej
miniatura

Obraz pomorskiej gospodarki

Pomorskie należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Podobnie jak dla reszty krajów Europy ostatnie lata to dla naszego województwa okres dynamicznego rozwoju gospodarczego. Pozytywne tendencje rozwojowe, widoczne praktycznie w każdej gałęzi gospodarki, przekładają...
Więcej
miniatura

Przyrost deficytu w powiecie starogardzkim – wyniki badania Barometr zawodów na...

W ramach badania Barometr zawodów w powiecie starogardzkim zaobserwowano znaczące zmiany w udziałach poszczególnych grup zawodów. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2017 r. (prognoza na rok 2018) w porównaniu do roku poprzedniego (prognoza na rok 2017) nastąpił znaczący wzrost...
Więcej

Aktualności partnerstwo