#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
miniatura

Szukanie pracy to ciężka praca

Jeszcze kilka lat temu szukanie nowej pracy trwało średnio nawet rok i mimo, że dziś okres ten skrócił się do trzech miesięcy, to jednak wciąż ciężka praca i trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Sposobów jest wiele, warto jednak wiedzieć, gdzie i kiedy je zastosować.
Więcej
miniatura

Imigracja zarobkowa - szanse i wyzwania

Czy Pomorze jest gotowe na przyjęcie obcokrajowców? Jaki jest wpływ imigrantów na polski rynek pracy? Jak stworzyć im odpowiednie warunki, aby stali się pełnoprawnymi obywatelami lokalnych wspólnot?
Więcej
miniatura

Dziś Światowy Dzień Walki z Bezrobociem!

Aktywne przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia  jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy wzrasta liczba osób, które są bardzo trudne do zaktywizowania  -  osoby bez kwalifikacji zawodowych, kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby młode czy starsze,...
Więcej
miniatura

W marcu lepiej na rynku pracy

W rejestrach powiatowych urzędów pracy ubywa bezrobotnych. Według wstępnych szacunków na koniec marca w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 50,8 tys. osób , czyli o 3,3 % (tj. o 1,7 tys. osób) mniej niż miesiąc wcześniej . Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w...
Więcej
miniatura

Wybory zawodowe młodych Pomorzan

Czy pomorski rynek pracy dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc pracy w zawodach, w których kształci się najwięcej uczniów? Czy zagospodaruje w ciągu kilku najbliższych lat ponad 5 tys. młodych techników informatyków czy 2,5 tys. techników ekonomistów? Jakie kompetencje...
Więcej
miniatura

Równowaga na rynku pracy w powiecie sztumskim – wyniki badania Barometr zawodów

Zarówno w prognozie na rok 2017, jak i ubiegłorocznej (na rok 2018) zdecydowanie dominują zawody zrównoważone, które stanowią ponad 3/4 wszystkich ocenianych profesji w ramach badania. Należy jednak odnotować nieznaczny spadek udziału zawodów zrównoważonych – o 2,5 p.p. (z poziomu...
Więcej
miniatura

Stopa bezrobocia na niezmienionym poziomie

W lutym 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła 52,5 tys. osób i w porównaniu do stycznia tego roku nieznacznie wzrosła (o 136 osób). Wśród ogółu bezrobotnych ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy największą grupę stanowią...
Więcej
miniatura

Kobiecy marzec w Pomorskiem!

Piąta edycja przedsięwzięcia pn. „Marzec na obcasach”, cyklu spotkań o kobietach i dla kobiet, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przynosi kolejną dawkę ciekawych warsztatów i prelekcji z doradcami zawodowymi i zaproszonymi gośćmi. Podobnie jak w poprzednich...
Więcej