#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
miniatura

Dorosłe życie. Czas - Start

Gdyby myśleć schematami - młody człowiek u progu dorosłości podąża jedną z dwóch ścieżek kariery: technikum lub liceum,  studia i pierwsza praca lub zawodówka, praktyki i pierwsza praca. Jednak czasem życie układa się inaczej i młody człowiek nie uczy się, nie szkoli i nie...
Więcej
miniatura

We wrześniu stopa na niezmienionym poziomie

W odniesieniu do sierpnia b.r., we wrześniu stopa bezrobocia w województwie pomorskim pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 4,9% .
Więcej
miniatura

To młodzi mają klucz do przyszłości

II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które odbyło się w Gdańsku 3 października pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy” zgromadziło osoby zainteresowane aktywizacją, edukacją czy zatrudnianiem osób młodych, nieaktywnych zawodowo.
Więcej
miniatura

Wysoki popyt na pracę w regionie

W ciągu ostatnich lat pomorska gospodarka dynamicznie się rozwija. Rosnące wynagrodzenia, historycznie niskie bezrobocie (stopa bezrobocia poniżej 5%), znaczna ilość ofert pracy na rynku (średnio każdego miesiąca około 10 tys. miejsc pracy jest zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy)
Więcej
miniatura

Młodzi w Pomorskiem - aktywni czy bierni?

Województwo pomorskie, podobnie jak inne regiony Europy, staje przed problemem utraty potencjału ludzi młodych. Osoby w wieku 20-30 lat stanowią największą grupę w strukturze bezrobotnych i s pośród wszystkich grup wiekowych borykają się z największymi problemami ze znalezieniem...
Więcej
miniatura

Potencjał drzemie w młodych

Jeszcze do niedawna obecni na rynku pracownicy zaspokajali potrzeby kadrowe pracodawców. Malejące bezrobocie oraz trend demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa spowodowały jednak, że pomorscy przedsiębiorcy borykają się z brakiem osób do pracy. Konieczne zatem stały...
Więcej
miniatura

Praca dla Pomorzan już za półmetkiem

W  województwie pomorskim trwa realizacja programu „Praca dla Pomorzan”. W jego wykonanie włączyły się wszystkie powiaty, co jest wyjątkowe w skali kraju i świadczy o wspólnej odpowiedzialności za region i jego rozwój.  Już 850 mieszkańców Pomorskiego skorzystało ze wsparcia,...
Więcej
miniatura

Dobre perspektywy zatrudnienia

Wzrasta aktywność zawodowa mieszkańców  Pomorskiego, zmniejsza się bezrobocie. Jednocześnie nadal kurczą się regionalne zasoby pracy, a w niektórych branżach pogłębia się niedobór wykwalifikowanych pracowników.
Więcej