#
miniatura

Zbadaliśmy pomorski rynek pracy – prezentujemy wyniki

Jedyne w naszym regionie pogłębione badania o pracownikach z Ukrainy, biernych zawodowo i potrzebach pracodawców na Pomorzu. Jesteś ciekawy? Wnioski już 22 lutego.
Więcej
miniatura

Osoby w wieku 50+ na pomorskim rynku pracy

Badania dotyczące m.in. zapotrzebowania pomorskich pracodawców na kompetencje pracowników oraz niewykorzystanych zasobów pracy to jedne z trzech badań, które w ubiegłym roku zostały przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W tym artykule prezentujemy wybrane...
Więcej
miniatura

Styczeń z bezrobociem na poziomie 5,8%

Według wstępnych szacunków na koniec stycznia w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 52,5 tys. osób. W stosunku do grudnia wzrost bezrobotnych wyniósł 5,8% (2,9 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego - największy...
Więcej
miniatura

Deficyt zawodów związanych z budownictwem w powiecie chojnickim

Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, można zauważyć, że w 2017 roku nie zaszły większe zmiany. Zarówno w badaniu z 2016 roku, jak i prognozie na 2018 rok wystąpił bardzo zbliżony udział zawodów deficytowych...
Więcej
miniatura

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Na koniec roku 2017 w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 49,7 tys. osób, czyli o 22,6% mniej niż w grudniu 2016 roku.  Tak jak przewidywano stopa bezrobocia pozostała na tym samym co w miesiącu ubiegłym poziomie i wyniosła w grudniu 2017 roku 5,5% . Podobnie jak w...
Więcej
miniatura

Kształcenie w budownictwie potrzebą powiatu malborskiego

Wyniki badania Barometr zawodów przeprowadzonego w powiecie malborskim we wrześniu ubiegłego roku potwierdzają wyniki z roku poprzedniego – na malborskim rynku pracy dominują zawody zrównoważone, a ich udział w odniesieniu do roku 2016 jeszcze wzrósł. W prognozie na rok 2017 eksperci...
Więcej
miniatura

Obraz pomorskiej gospodarki

Pomorskie należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Podobnie jak dla reszty krajów Europy ostatnie lata to dla naszego województwa okres dynamicznego rozwoju gospodarczego. Pozytywne tendencje rozwojowe, widoczne praktycznie w każdej gałęzi gospodarki, przekładają...
Więcej
miniatura

Przyrost deficytu w powiecie starogardzkim – wyniki badania Barometr zawodów na...

W ramach badania Barometr zawodów w powiecie starogardzkim zaobserwowano znaczące zmiany w udziałach poszczególnych grup zawodów. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2017 r. (prognoza na rok 2018) w porównaniu do roku poprzedniego (prognoza na rok 2017) nastąpił znaczący wzrost...
Więcej

Aktualności partnerstwo