#
Czym jest PORP?

Czym jest PORP?Jest to platforma współpracy partnerów PORP realizujących działania w obszarach związanych z pomorskim rynkiem pracy, której efektem jest wiedza i informacje upowszechniane za pośrednictwem strony internetowej www.porp.pl

Misja PORP

Misja PORPDostarczamy kompleksowej WIEDZY o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy w celu INSPIROWANIA PARTNERÓW związanych z pomorskim rynkiem pracy do podejmowania trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

WIEDZA

INSPIRACJA

PARTNERSTWO

POMORSKI RYNEK PRACY W LICZBACH

W 2015 roku 62,9% pracujących w gospodarce narodowej stanowili pracownicy sektora usług
#

W 2015 roku w województwie pomorskim mieszkało 2 307 710 osób
#

W 2016 roku do powiatowych urzędów pracy zgłoszono ponad 100 tysięcy miejsc pracy
#

W roku 2016 w województwie pomorskim pracowało 3/4 ogółu ludności w wieku produkcyjnym
#

W roku akademickim 2015/2016 w województwie pomorskim na 10 tys. ludności przypadało 414 studentów.
#

Aktualności
#

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej innowacyjne

Środa, 26 kwietnia 2017 (14:52)
Według najnowszych danych 16,6 % firm, spośród pomorskich przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających powyżej 9 pracowników, stosuje innowacyjne rozwiązania.
Więcej
#

Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji

Piątek, 14 kwietnia 2017 (14:26)
Wzrost znaczenia przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w XXI wieku przyczynił się do zwiększenia popytu rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zmieniające się technologicznie otoczenie, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań przystosowujących, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji. Inwestowanie  przedsiębiorców w kapitał ludzki stało się równie istotne jak inwestycje w majątek trwały.
Więcej
#

Dziś studenci, jutro przedsiębiorcy – wyniki...

Czwartek, 6 kwietnia 2017 (14:57)
34% przebadanych studentów deklaruje, że po zakończeniu studiów chciałoby założyć firmę i pracować na własny rachunek – m.in. taki wniosek wynika z badania „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.” Najwięcej zwolenników pracy we własnej firmie jest wśród studentów kierunków technicznych i humanistycznych, najmniej: ścisłych i medycznych. Warto podkreślić, że 4% uczestników badania ma już za sobą doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Więcej
#

Rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców –...

Wtorek, 28 marca 2017 (14:53)
W lutym 2017 r. odnotowano bardzo duży wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, liczba oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 3,7 tys., tj. 50,6 % i wyniosła 11,0 tys.
Więcej
#

Partnerstwo - to się opłaca!

Piątek, 24 marca 2017 (15:02)
Partnerstwo to obecnie  jedno z najskuteczniejszych narzędzi zaangażowania i współpracy z interesariuszami. Zawiązywane jest po to, by rozwiązywać różnego rodzaju problemy od środowiskowych, poprzez społeczne, lokalne a na globalnych kończąc. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu otwiera przestrzeń dla partnerstw międzysektorowych, która uwzględnia udział partnerów z trzech sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.
Więcej
#

Kobiety w Pomorskiem

Środa, 8 marca 2017 (15:33)
Czy wiesz, że wśród absolwentów szkół wyższych w roku 2015/2016 kobiety stanowiły aż 64,7 %? Zapoznaj się z naszą infografiką na temat kobiet w województwie pomorskim!
Więcej