#
#

Automatyzacja a przyszły rynek pracy

Cyfryzacja, automatyzacja oraz inne zjawiska mające wpływ na kształt współczesnego rynku pracy postępują niezwykle dynamicznie i prowadzą do zmian w rzeczywistości zawodowej, do której się przyzwyczailiśmy. Za jakiś czas wiele zawodów z pewnością zniknie, część z nich się...
Więcej
#

Młodzi chętnie się przeprowadzą za pracą – badania Attention Marketing...

40% Polaków otrzymując atrakcyjną ofertę pracy mogłaby wyjechać do innego miasta w Polsce. Osoby, które to deklarują częściej posiadają również plany związane ze zmianą pracy na ten rok. Według badania przygotowanego przez AM Research na zlecenie Adecco Poland mobilność...
Więcej
#

Lipiec z bezrobociem na poziomie 5,9%

Spadła liczba bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2017 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,4% (tj. o 0,8 tys. osób). Według szacunków stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 5,9%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do lipca 2016 r....
Więcej
#

Networking - skuteczny sposób na rozwój kariery

Networking to działanie, z którym mamy do czynienia na co dzień, często sobie tego nie uświadamiając. To naturalny proces budowania relacji z innymi ludźmi, który może odbywać się na wiele różnych sposobów.
Więcej
#

Pomorskie – ciągły spadek bezrobocia

W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w czerwcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 5,6% i według stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 52,2 tys. osób. To...
Więcej
#

Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko -...

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od 2015 roku diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych.                W roku...
Więcej
#

Kształcenie ustawiczne kluczowym elementem rozwoju zawodowego mieszkańców...

Dla przeciętnego dorosłego mieszkańca, który musi utrzymywać się z pracy najemnej, istotne znaczenie ma stan lokalnego rynku pracy. Z reguły to właśnie na nim znajduje on zatrudnienie. Choć lokalne rynki pracy nigdy nie były wyizolowane z regionalnego, krajowego i globalnego otoczenia,...
Więcej
#

Programy Regionalne w województwie pomorskim

Programy regionalne są jedną z form wsparcia wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzenie ich do ustawy miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja...
Więcej