#
Czym jest PORP?

Czym jest PORP?Jest to platforma współpracy partnerów PORP realizujących działania w obszarach związanych z pomorskim rynkiem pracy, której efektem jest wiedza i informacje upowszechniane za pośrednictwem strony internetowej www.porp.pl

Misja PORP

Misja PORPDostarczamy kompleksowej WIEDZY o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy w celu INSPIROWANIA PARTNERÓW związanych z pomorskim rynkiem pracy do podejmowania trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

WIEDZA

INSPIRACJA

PARTNERSTWO

POMORSKI RYNEK PRACY W LICZBACH

Ludność województwa pomorskiego (stan na 30 VI 2016 r.) - 2311,5 tys. osób
#
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim (kwiecień 2017 r.) - 317,3 tys. osób
#
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim (stan w końcu kwietnia 2017 r.) - 6,5%
#
Studenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami) w roku akademickim 2016/2017 w województwie pomorskim - 87,6 tys. osób
#
Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie pomorskim (IV kwartał 2016 r.) - 57,9%
#
Aktualności
#

Dlaczego Pomorze? Badanie rynku pracy w województwie pomorskim

Piątek, 26 maja 2017 (13:21)
Badanie „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały” zostało opracowane przez Ośrodek badań i analiz społecznych na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S. A.. Głównym celem badania było ustalenie co w istocie przyciąga pracowników na Pomorze. Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do dwóch grup – pracowników sektora IT i SSC w Trójmieście oraz studentów pomorskich uczelni. Badania ankietowe zostały uzupełnione o techniki jakościowe, wywiady pogłębione z relokowanymi pracownikami trójmiejskich firm oraz wywiady grupowe ze studentami trójmiejskich uczelni. Realizacja badania trwała od listopada do końca grudnia 2016 roku.
Więcej
#

Polacy coraz rzadziej myślą o emigracji - badanie Work Service

Piątek, 19 maja 2017 (14:40)
W ciągu roku odsetek potencjalnych emigrantów zmniejszył się o ponad 5 p.p. i dziś chęć wyjazdu z kraju deklaruje niespełna 14% Polaków – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VI” przygotowanego przez Work Service. Wśród osób rozważających opuszczenie Polski 1 na 5 badanych wybiera się do Wielkiej Brytanii, która znów jest najpopularniejszym kierunkiem. Niepokojące jest, że grupą wiekową najbardziej skłonną do wyjazdu są osoby młode między 18 a 24 rokiem życia. Niezmiennie głównym powodem emigracji są wyższe zarobki, a Polacy najchętniej wyjadą na ok. 3 miesiące, co wiąże się z pracą sezonową.
Więcej
#

Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan

Piątek, 12 maja 2017 (10:09)
Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan – oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Poradnictwo zawodowe jest procesem, podczas którego doradca zawodowy stara się pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego, swoich predyspozycji, mocnych stron oraz potrzeb w odniesieniu do środowiska pracy w celu realizacji planów zawodowych i samorozwoju. W naszym życiu pojawia się coraz więcej momentów zmiany i przejścia z jednego etapu rozwoju w kolejny. Współcześnie rozumiana rola poradnictwa zawodowego przesuwa akcent z modelu zorientowanego na wybór zawodu na rozwój kariery w ciągu całego życia. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga monitorowania swojej pozycji edukacyjnej czy zawodowej, planowania działań, przemyślanych decyzji i oceny ponoszonego ryzyka.
Więcej
#

Bezrobocie na Pomorzu jeszcze niższe

Środa, 10 maja 2017 (13:06)
Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim dane szacunkowe wg stanu na 30 kwietnia 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w kwietniu 2017 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.
Więcej
#

Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim

Czwartek, 4 maja 2017 (10:30)
W marcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego spadła o 5,6%, tj. o 3,7 tys. osób. Według stanu na 31 marca 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 61,8 tys. osób. Jest o to najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.
Więcej
#

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej...

Środa, 26 kwietnia 2017 (14:52)
Według najnowszych danych 16,6 % firm, spośród pomorskich przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających powyżej 9 pracowników, stosuje innowacyjne rozwiązania.
Więcej