#
Czym jest PORP?

Czym jest PORP?Jest to platforma współpracy partnerów PORP realizujących działania w obszarach związanych z pomorskim rynkiem pracy, której efektem jest wiedza i informacje upowszechniane za pośrednictwem strony internetowej www.porp.pl

Misja PORP

Misja PORPDostarczamy kompleksowej WIEDZY o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy w celu INSPIROWANIA PARTNERÓW związanych z pomorskim rynkiem pracy do podejmowania trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

WIEDZA!

INSPIRACJA!

PARTNERSTWO!

POMORSKI RYNEK PRACY W LICZBACH

W 2015 roku 62,9% pracujących w gospodarce narodowej stanowili pracownicy sektora usług
#

W 2015 roku w województwie pomorskim mieszkało 2 307 710 osób
#

W 2016 roku do powiatowych urzędów pracy zgłoszono ponad 100 tysięcy miejsc pracy
#

W roku 2016 w województwie pomorskim pracowało 3/4 ogółu ludności w wieku produkcyjnym
#

W roku akademickim 2015/2016 w województwie pomorskim na 10 tys. ludności przypadało 414 studentów.
#

Aktualności
#

Partnerstwo - to się opłaca!

Piątek, 24 marca 2017 (15:02)
Partnerstwo to obecnie  jedno z najskuteczniejszych narzędzi zaangażowania i współpracy z interesariuszami. Zawiązywane jest po to, by rozwiązywać różnego rodzaju problemy od środowiskowych, poprzez społeczne, lokalne a na globalnych kończąc. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu otwiera przestrzeń dla partnerstw międzysektorowych, która uwzględnia udział partnerów z trzech sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.
Więcej
#

Na Pomorzu w lutym 2017 r. przybyło miejsc pracy i zmalało bezrobocie

Wtorek, 14 marca 2017 (08:27)
W lutym 2017 r. poprawiła się koniunktura gospodarcza województwa pomorskiego. Większość badanych sekcji przedsiębiorstw (według informacji sygnalnej Głównego Urzędu Statystycznego) zgłosiło korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz jednostki zajmujące się handlem detalicznym.
Więcej
#

Kobiety w Pomorskiem

Środa, 8 marca 2017 (15:33)
Czy wiesz, że wśród absolwentów szkół wyższych w roku 2015/2016 kobiety stanowiły aż 64,7 %? Zapoznaj się z naszą infografiką na temat kobiet w województwie pomorskim!
Więcej
#

Utrzymuje się duże zainteresowanie pracodawców...

Wtorek, 7 marca 2017 (09:58)
W styczniu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wzrosła o 3,9%, tj. o 2,5 tys. osób. Według stanu na 31 stycznia 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 66,6 tys. osób.
Więcej
#

Marzec na obcasach

Czwartek, 23 lutego 2017 (10:37)
Marzec kojarzy się z nie tylko ze świętem kobiet ale także z nadchodzącą wiosną - czasem idealnym na zmiany. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku z myślą o kobietach, które chcą poczuć inspirację do dalszego działania, odkryć uśpiony dotychczas potencjał i odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości organizuje już po raz czwarty projekt pt. „Marzec na obcasach”.
Więcej
#

Usługi opiekuńcze - branża z przyszłością

Środa, 8 lutego 2017 (12:11)
Starzenie się społeczeństwa oraz zmiany społeczne w sposobie funkcjonowania rodzin powodują szybki rozwój branży usług opiekuńczych. Potrzeby osób starszych stale rosną, zmieniają się także wymagania ich bliskich co do standardu i zakresu opieki.  Zakres świadczonych przez placówki opiekuńcze usług często przestaje odpowiadać potrzebom rynku! 
Więcej