Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zmiany w dofinansowaniu z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 – przypominamy najważniejsze z nich

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 2 grudnia 2021

Ustawa z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 wprowadziła zmiany dotyczące wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy.

Najważniejsze z nich:

  1. Rozszerzono krąg podmiotów, które mogą otrzymać wsparcie. Obecnie z dofinansowania z FGŚP mogą korzystać również organizacje pozarządowe, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
  2. Doprecyzowano kwestię dofinansowania do wypłat pracowników w zakresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że o taką pomoc finansową może starać się przedsiębiorca/podmiot w przypadku, kiedy wymiar czasu pracy osoby zatrudnianej obniżony został o maksymalnie 20%. Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca może zatem zmniejszyć etat np. o 15%, 10%, 7,5% czy 1%.
  3. Świadczenie przysługuje na okres trzech miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli więc wniosek złożymy dowolnego dnia w danym miesiącu np. 24 kwietnia, to dofinansowanie możemy otrzymać od 1 kwietnia. Warunkiem jest, że w porozumieniu z pracownikami będzie zawarta informacja, iż obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny obowiązuje od 1 kwietnia.
  4. Przedsiębiorca/podmiot zobowiązuje się do niewypowiadania umów o pracę pracownikom objętym takim dofinansowaniem przez okres pobierania świadczeń. Nie ma obowiązku utrzymywania zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania.

Ustawa wprowadziła zmiany również w innych instrumentach wsparcia, które mają wpływ na zakres pomocy finansowanej ze środków FGŚP. W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS rozszerzono możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o tych przedsiębiorców/podmioty, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników. Zwolnienie takie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

W kontekście pomocy finansowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy pamiętać, że o dofinansowanie do wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS można ubiegać się tylko w przypadku, jeśli o takie wsparcie nie wystąpiono już wcześniej (na tych samych pracowników i na te same tytuły wypłat). W praktyce wygląda to tak, że podmiot nie otrzyma dofinansowania ze środków FGŚP np. na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jeśli ubiegał się o takie wsparcie w ZUS.

 

Ponadto:

  • Nie ma przeszkód prawnych, aby łączyć dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników otrzymane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z dofinansowaniem wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników pozyskanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Jeśli okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, przy obliczaniu spadku obrotów gospodarczych za dany miesiąc, przyjmuje się 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Nie wyklucza to jednak możliwości uzyskania świadczeń i środków za cały miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego kończy się przyjęty okres porównawczy.
  • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca może obniżyć wynagrodzenie za pracę nie więcej niż o 50%, przy czym nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Obniżenie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym jest obligatoryjne i nie ma odniesienia w przypadku, kiedy pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę – proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.