Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zmiana niektórych przepisów o ochronie miejsc pracy

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 9 listopada 2021

Zmiana niektórych przepisów o ochronie miejsc pracy

Najnowsza ustawa dotycząca skutków koronawirusa zmieniła pewne przepisy dotyczące wsparcia na ochronę miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Regulacja ta, przyjęta w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej 4.0”, poszerza grono odbiorców tej formy pomocy i wprowadza kilka istotnych możliwości.

 

 

Więcej odbiorców pomocy

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z 19 czerwca 2020 r. poszerzyła grono odbiorców pomocy dotyczącej ochrony miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od teraz w grupie podmiotów, które mogą starać o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników znajdują się także spółki wodne, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury oraz te prowadzone wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, a także kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne.

 

Wsparcie dla tych, którzy nie wprowadzili przestoju i obniżonego wymiaru czasu pracy

O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP mogą starać się także te podmioty, które nie objęły pracowników przestojem, przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy, a wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych spowodowany koronawirusem. Aby ubiegać się o tę formę pomocy podmioty te nie mogą zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jest możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenia przysługują przez trzy miesiące (od miesiąca, w którym złożono wniosek).

 

Te instytucje FGŚP dofinansuje częściowo

Samorządowe instytucje kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u których wystąpił spadek przychodów w następstwie koronawirusa, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. W przypadku tych instytucji dofinansowanie w 40 proc. pochodzi z FGŚP, a w 60 proc. ze środków własnych organizatora. Jego wysokość nie może przekraczać 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Zmiana daty potrzebnej do wyliczenia obrotów

Ustawa precyzuje również datę dotyczącą obliczania spadku obrotów gospodarczych. Do tej pory, aby go wyliczyć, należało posłużyć się miesiącami przypadającymi po 1 stycznia 2020 r. Nowe przepisy wprowadziły zmianę i przesunęły tę datę o jeden dzień - od teraz do obliczenia spadku obrotów gospodarczych bierze się pod uwagę miesiące przypadające po 31 grudnia 2019 r.

 

Oprac.: Zespół redakcyjny PORP, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.