Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zatrudnianie cudzoziemców to korzyść dla Pomorskiego

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Zatrudnianie cudzoziemców to korzyść dla Pomorskiego

W mądry sposób otworzyć się na imigrację i przyciągnąć talenty z całego świata, które wpłyną na rozwój pomorskiej gospodarki. To jeden z wniosków uczestników Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Forum „Kadry dla pomorskiej gospodarki” odbyło się 30 listopada br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przy współudziale Agencji Rozwoju Pomorza oraz Invest in Pomerania. Ideą Forum było zaakcentowanie potrzeby współpracy przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, związków zawodowych, agencji zatrudnienia, instytucji edukacyjnych, publicznych służb zatrudnienia i organizacji pozarządowych na rzecz zapewnienia kadr niezbędnych dla rozwoju regionu.

Uczestnicy zastanawiali się wspólnie jak rozwiązać problemy kadrowe, z którymi zmagają się aktualnie pracodawcy na regionalnym i lokalnych rynkach pracy w regionie.

– Rynek pracy to system naczyń połączonych – mówił Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Wzrost koniunktury gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości powoduje, że powstają nowe miejsca pracy, ludzie chętniej podejmują zatrudnienie, a pracodawcy szukają coraz więcej pracowników. Oznacza to spadek bezrobocia, który cieszy. Jednocześnie niska stopa bezrobocia, należąca do najniższych w kraju oraz nieubłagana demografia, powoduje, że kurczą się regionalne zasoby pracy.

Wicemarszałek podkreślił także, jak istotna w tej sytuacji jest aktywizacja osób biernych zawodowo oraz inwestowanie w podwyższanie wiedzy i rozwój kompetencji pracowników.

O niskiej podaży pracy mówiła również Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

– Już teraz brakuje rąk do pracy, a perspektywy na najbliższe lata nie są najlepsze – podkreślała dyrektor Witkowska. – W 2025 roku, a więc w niedalekim czasie, na rynku pracy będzie około 80 tysięcy mniej osób. Dlatego tak ważne obecnie są kształcenie ustawiczne, doradztwo zawodowe i zatrudnianie cudzoziemców. Trzeba działać, by brak pracowników nie był tak bardzo odczuwalny dla pracodawców.

Piotr Ciechowicz z Agencji Rozwoju Pomorza zwrócił uwagę, jak wiele zmian zaszło na rynku pracy w ciągu ostatnich kilku lat.

- Obecnie priorytetem jest dotarcie do potencjalnych pracowników - mówił. - Na pomorskim rynku pracy działa wielu zagranicznych inwestorów, zwiększyła się też aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw, ale sukcesów nie osiągniemy bez pracowników.
 

Inwestycja w pracownika

Pierwszą część Forum poświęcona rozwojowi kompetencji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw poprowadził dr Wojciech Bizon z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wstępem do dyskusji była prezentacja dotycząca często rozmijających się oczekiwań pracodawców i pracowników, przyczyn niedopasowania kompetencji absolwentów do wymagań rynku pracy oraz cech, jakie według ankietowanych studentów z Polski i Ukrainy powinien mieć dobry przedsiębiorca. Po prelekcji odbyła się pierwsza debata, podczas której przedstawiciele pracodawców, agencji zatrudnienia, pomorskich uczelni oraz publicznych służb zatrudnienia próbowali wspólnie znaleźć rozwiązania na rosnące problemy kadrowe pomorskich pracodawców. Główne wnioski płynące z debaty to potrzeba podnoszenia świadomości pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego i podnoszenia kompetencji pracowników, w których trzeba inwestować, by chcieli zostać i wspierać rozwój przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne jest też pokazywanie naszego województwa jako miejsca, gdzie dobrze się mieszka i pracuje, tak by to właśnie tutaj chcieli podejmować pracę specjaliści przyjeżdżający z innych części kraju, a także z zagranicy.
 

Cudzoziemcy ratunkiem dla pomorskiej gospodarki

Marcin Nowicki z Centrum Myśli Strategicznych, prowadzący drugą część Forum nt. mobilności na rynku pracy oraz integracji cudzoziemców, jako wstęp do dyskusji przedstawił dwa modele traktowania migracji zarobkowych. W pierwszym pracownik imigrant postrzegany jest jako ktoś, kto ma zapełnić lukę na rynku pracy i stanowi jedynie tanią siłę roboczą. Drugi model postrzega imigrację jako wzbogacenie kulturowe i kompetencyjne zarówno naszego społeczeństwa, jak i każdego przedsiębiorstwa, gdzie pracuje multikulturowy i wielopokoleniowy zespół.

Musimy się otworzyć na imigrację, ale trzeba zrobić to w sposób mądry, tj. przyciągać talenty z całego świata, ludzi, którzy podniosą nam potencjał gospodarki – przekonywał Marcin Nowicki. – Z dnia na dzień nie wykształcimy w Polsce potrzebnych specjalistów, bo po prostu demograficznie nie ma ludzi na rynku.

Uczestniczący w panelu dyskusyjnym przedstawiciele pracodawców, publicznych służb zatrudnienia, organizacji wspierających cudzoziemców oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku byli zgodni, że należy korzystać z możliwości zatrudniania obcokrajowców. Rozmawiali o tym, że racjonalna, prowadzona w mądry sposób polityka migracyjna w stosunku do obcokrajowców, w szczególności obywateli Ukrainy może być receptą na uzupełnienie braków kadrowych na pomorskim rynku pracy.

Musimy zadbać o stworzenie im przyjaznych warunków pracy, o to by dyplomy zdobyte przez nich we własnym kraju były w Polsce honorowane – mówiła Jolanta Szydłowska z Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Uczestnicy debaty akcentowali też konieczność uproszczenia procedur dopuszczających obcokrajowców do pracy na pomorskim rynku oraz potrzebę przygotowania pakietu informacyjnego dla obcokrajowców wskazującego gdzie jest praca i kto poszukuje pracownika.

 

Warsztaty na Forum

Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy przyciągnęło licznie m.in.: przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, pracowników publicznych służb zatrudnienia, przedstawicieli środowisk akademickich, doradców zawodowych, pracowników agencji zatrudnienia, instytucji rynku pracy.

Uczestnicy wydarzenia oprócz udziału w debatach mogli także skorzystać z warsztatów na temat pozyskiwania pracowników, komunikacji z pokoleniem Y i Z oraz zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zainteresowani mogli również uzyskać informacje na stoiskach takich instytucji jak: Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Gdański Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery oraz Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do włączenia się uczestników w podjęcie działań zmierzających do większego rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.