Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zasiłek dla bezrobotnych w górę już od września. Sprawdź, jakie kryteria trzeba spełniać, aby go otrzymać

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 9 grudnia 2021

Od 1 września bieżącego roku wzrośnie zasiłek dla osób bezrobotnych. To kwota 1200 zł przez pierwszych 90 dni. W kolejnym okresie przysługiwania będzie on wynosił 942,30 zł. Na takie wsparcie mogą liczyć osoby, które straciły pracę w wyniku COVID-19.

Świadczenie przyznawane jest przez powiatowe urzędy pracy.

 
Kto może starać się o przyznanie zasiłku?

Otrzyma go osoba zarejestrowana jako bezrobotna i spełniająca odpowiednie warunki.

Przede wszystkim wymagane jest poświadczenie zatrudnienia przez okres ostatnich 18 miesięcy przez co najmniej 365 dni przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy lub udokumentowanie, że przez ten okres osoba ubiegająca się o takie świadczenie prowadziła inną działalność kwalifikującą ją do zasiłku, np. odbywała służbę wojskową, przebywała na urlopie wychowawczym czy rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Miesięczne przychody z tytułu wynagrodzenia muszą znajdować się przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, z którego powinny być odprowadzane składki na Fundusz Pracy. W 2020 roku to kwota 2600 zł brutto; przy czym do przychodów, decydujących o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej i w konsekwencji zasiłku dla bezrobotnych, nie wlicza się tych uzyskanych z tytułu odsetek oraz innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

O zasiłek dla osób bezrobotnych mogą ubiegać się również mamy, które straciły pracę po urlopie wychowawczym.

Warto także pamiętać, że do okresu uprawniającego nabycie prawa do świadczenia mogą zostać doliczone udokumentowane okresy ubezpieczenia w jednym z krajów UE/EOG lub Szwajcarii.

 

Na jaki okres przysługuje zasiłek?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych powiatowy urząd pracy przyznaje na okres maksymalnie 180 dni (6 miesięcy) lub 365 dni (12 miesięcy).

Czas pobierania tego świadczenia uzależniony jest bezpośrednio od stopnia wielkości bezrobocia na danym obszarze. Zasiłek może zostać przyznany nawet na okres jednego roku, jeśli bezrobotny zamieszkuje w powiecie, gdzie bezrobocie przewyższa 150% stopy bezrobocia w całym kraju albo np. w dniu rejestracji bezrobotny przekroczył 50 rok życia i dysponuje minimum 20-letnim stażem pracy.

 

Kiedy można stracić zasiłek?

Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych możne stracić świadczenie w przypadku jeśli:

  • nie zawiadomi urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia;
  • odmówi przyjęcia oferty pracy z urzędu lub innej działalności zarobkowej, nie zgodzi się wykonywać prac użytecznych społecznie, robót publicznych lub prac interwencyjnych;
  • odmówi przyjęcia stażu, nie zgodzi się na udział w szkoleniu czy przygotowaniu zawodowym;
  • rozpoczęła działalność gospodarczą (zasiłek nie przysługuje osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą);
  • i inne okoliczności prowadzące do utraty statusu osoby bezrobotnej i/lub prawa do zasiłku.

Należy przy tym pamiętać, że ponowne przyznanie statusu osoby bezrobotnej może nastąpić dopiero po upływie co najmniej 120 dni od jego utraty.

Więcej informacji w zakresie przyznawania zasiłku osobom bezrobotnym można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.