Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zasady dotyczące wsparcia na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 2 grudnia 2021

Przypominamy, że pracodawcy, na mocy ustawy z dnia 2 marca br. zwanej ustawą COVID-19, mogą korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na ochronę miejsc pracy. Oferowane wsparcie finansowe możliwe jest z tytułu przestoju ekonomicznego lub/i obniżenia wymiaru czasu pracy.

 

  1. Korzystanie z różnych form dofinansowania

W przypadku korzystania z różnych form dofinansowania należy pamiętać, że:

  1. Pracodawca może otrzymać wsparcie z FGŚP na ochronę miejsc pracy, ale pod warunkiem, że nie dotyczy ono tych samych pracowników w tym samym okresie i z tego samego tytułu. W praktyce wygląda to tak, że podmiot nie może wystąpić o dofinansowanie ze środków FGŚP np. na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników czy na wynagrodzenie dla pracowników, jeśli ubiegał się o takie wsparcie z innego źródła, np. ZUS, PUP.
  2. Pracodawca, który zamierza ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków FGŚP, a wcześniej skorzystał już ze zwolnienia składek ZUS za miesiące: marzec - kwiecień - maj, otrzyma takie dofinansowanie w czerwcu br., ale już pomniejszone o składki ZUS.
  3. Jeśli pracodawca złożył wniosek w kwietniu na 3 miesiące i zaznaczył, że uzyskał zwolnienie ze składek ZUS do maja, otrzyma dofinasowanie do wynagrodzenia pracowników z FGŚP na 3 miesiące, ale pomniejszone o składki ZUS.

 

  1. Konieczność informowania o zmianach

Pracodawca musi poinformować WUP w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności każdorazowej zmiany, która ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia, w szczególności kiedy:

  • nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem (bez względu na to, czy będzie to wypowiedzenie umowy przez pracownika, czy za porozumieniem stron) i pracodawcy nie będzie już przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika,
  • nastąpiło wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na którego pracodawca otrzymywał dofinasowanie,
  • nastąpiła zmiana treści zawartego porozumienia pomiędzy pracodawcą/organizacjami związkowymi a pracownikiem, którego to porozumienie dotyczy.

 

  1. Czasowe świadczenie pracy lub przebywanie na zwolnieniu lekarskim pracownika objętego przestojem

Dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym w danym miesiącu, natomiast pracodawca musi rozliczyć się w przewidzianym w umowie terminie i zwrócić przekazane przez WUP dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika, na wynagrodzenie którego otrzymał dofinansowanie.

Podobnie, w sytuacji przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, pracodawca jest jedynie zobowiązany do rozliczenia się z wojewódzkim urzędem pracy za okres zwolnienia lekarskiego, tj. zwrotu niewykorzystanych środków, gdy wynagrodzenie chorobowe wyniesie 80% wynagrodzenia miesięcznego.

Jeżeli natomiast zwolnienie jest długotrwałe, tj. powyżej 33 dni, w związku z czym pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie wojewódzki urząd pracy, ponieważ w tym przypadku dofinansowanie ze środków FGŚP nie przysługuje.

 

  1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom a przyznane dofinansowanie

Przypominamy, że pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom w obowiązującym go terminie. Wypłacane przez FGŚP świadczenie przysługuje na okres trzech miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczeń po dacie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy i dokonaniu przez niego wypłaty z własnych środków nie powoduje utraty dofinansowania. W praktyce wygląda to tak, że jeśli wniosek o dofinansowanie złożony był w kwietniu, a został rozpatrzony w maju wraz z wypłatą środków, to pracodawca otrzyma w takiej sytuacji dwie transze wypłaty w maju: jedną jako dofinansowanie wynagrodzenia za miesiąc kwiecień i drugą za maj.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Listą pytań sprawdzających przed wysłaniem wniosku o dofinansowanie z FGŚP (PDF; 34,8 KB).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.