Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Z KFS można więcej – kursy zawodowe, studia podyplomowe, ale nie tylko

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 12 listopada 2021

Z KFS można więcej – kursy zawodowe, studia podyplomowe, ale nie tylko

Pracodawco, czy wiesz, że możesz ubiegać się o dofinansowanie na kształcenie swoje i swoich pracowników? Takie możliwości daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z tej formy wsparcia, koniecznie sprawdź, jakie należy spełnić warunki, aby je otrzymać.

W regionie trwa właśnie nabór wniosków o dofinansowanie, które może wesprzeć osoby dorosłe w procesie rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Prowadzą je powiatowe urzędy pracy. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie bądź na stronach internetowych urzędów.

 

Rozwój to już konieczność

W dobie dynamicznych zmian, jakim poddany jest obecnie rynek pracy, nabywanie nowych kompetencji oraz pogłębianie posiadanej już wiedzy staje się koniecznością. Postępująca automatyzacja czy choćby przejście na tryb pracy zdalnej wymuszają kształcenie umiejętności cyfrowych, które pozwolą swobodnie poruszać się w świecie coraz bardziej ukierunkowanym na technologię.

To właśnie kompetencje obecnie decydują o naszym „być albo nie być” na arenie zawodowej. Stąd kształcenie, dokształcanie, czyli szeroko pojęty rozwój, powinien być priorytetem zarówno dla pracodawców, jak i ich pracowników.

Środki z KFS można przeznaczyć na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • diagnozowanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia finansowanego ze środków KFS.

 

Jak otrzymać dofinansowanie?

To proste – pracodawca zgłasza się do urzędu pracy właściwego z uwagi na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności i składa wniosek w określonym terminie i wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 

Następnie pracodawca podpisuje umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach KFS. W dokumencie powinny zostać ujęte zobowiązania obu stron. Wartym podkreślenia jest, iż pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy), zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, na zasadach określonych w zawartej z pracodawcą umowie. Pracodawca z kolei zobligowany jest, aby pozyskane z KFS środki zwrócić staroście, na zasadach określonych w umowie.

Poziom dofinansowania do kształcenia ustawicznego ze środków KFS wynosi maksymalnie 80% lub 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia, powiatowe urzędy pracy ustalają pułap dofinansowania na takim poziomie, aby mogła z niego skorzystać jak największa liczba zainteresowanych.

 

Przypominamy, że KFS to …

… wydzielona część Funduszu Pracy, która wspiera finansowo kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Jego celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, ale nie posiadające wymaganych na rynku pracy kompetencji zawodowych. Pracodawca przecież, inwestując w rozwój zawodowy pracownika, wzmacnia tym samym kapitał swojej firmy. W ten sposób buduje przewagę kompetencyjną swojej organizacji. Pracownik, który ma poczucie, że jest ważny dla firmy, aktywnie uczestniczy w jej rozwoju i identyfikuje się z wyznaczonymi przez pracodawcę celami.

 

Pomorskie w liczbach

W roku bieżącym podstawowy limit Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jaki został przyznany na działania powiatowych urzędów pracy z terenu województwa pomorskiego, to 12 mln zł. W skali kraju kwota ta wynosi 195 mln zł. Dostępne są także środki rezerwy KFS. Dla całego kraju to 48,8 mln zł. To, jaka część tej puli trafia do województwa pomorskiego, uzależnione jest m.in. od zapotrzebowania zgłaszanego przez powiatowe urzędy pracy. Na ten moment w regionie pozyskano 4,7 mln zł.

Od 2014 do połowy 2020 roku ze środków KFS skorzystało niemal 42 tysiące pracujących Pomorzan. Kwota przeznaczona na rozwój zawodowy mieszkańców regionu przekroczyła już 62 mln zł.

Największą popularnością w regionie cieszyły się kursy. Uczestniczyło w nich blisko 30,5 tys. osób. Przeszło tysiąc osób objętych zostało wsparciem zdając egzaminy potwierdzające nabycie nowych umiejętności czy uprawnień zawodowych. Kolejne prawie 100 osób otrzymało dofinansowania do badań lekarskich i/ lub psychologicznych, a przeszło 560 osób – do studiów podyplomowych.

Najchętniej z dofinansowania w ramach KFS korzystają osoby z wyższym wykształceniem. To aż 49% ogółu zainteresowanych taką formą rozwoju. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (20%), zasadniczym zawodowym (15%) oraz średnim ogólnokształcącym (13%) są zainteresowane taką formy wsparcia, ale zdecydowanie w mniejszym stopniu.

 

Oni już skorzystali

W województwie pomorskim w 2019 roku najczęściej wybieraną tematyką szkoleń była opieka zdrowotna. Zainteresowanych takim kierunkiem rozwoju było aż 960 osób. Na rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia czy analizy inwestycyjne zdecydowało się 940 osób. A informatyka i wykorzystywanie komputerów było ważne dla ponad 600 osób. Porównywalna liczba pracowników (589 osób) wybrała szkolenia z zakresu usług transportowych, w tym też kursy na prawo jazdy. Blisko 550 osób zdecydowało się na szkolenia z zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także te związane ze sprzedażą, marketingiem, PR, handlem nieruchomościami. Rozwój osobowościowy i karierę zawodową wybrało ponad 530 osób.

Przez okres prawie sześciu lat (2014-2020) w województwie pomorskim można było skorzystać także ze szkoleń wprowadzających nowe rozwiązania i narzędzia. Wśród nich były to m.in.:

  • Biomechaniczne diagnozowanie i leczenie kręgosłupa oraz kończyn według metody McKenziego kurs A,
  • Innowacyjna metoda przerobu włókien szklanych i żywic poliestrowych,
  • Efektywne wykorzystanie programu NX w projektowaniu i optymalizacji kadłubów statku,
  • Efektywna analiza baz danych dla analityków i projektantów baz danych w środowisku Microsoft SQL Serwer,
  • Kurs IPC-WHMA-A620B CIS – wymagania i akceptacje dla montażu kabli, wiązek przewodów.

 

Oprac.: Barbara Zabłocka – Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zespół redakcyjny PORP, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.