Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Wzrost nadwyżek jedynie w powiecie kwidzyńskim – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 17 sierpnia 2021

Wzrost nadwyżek jedynie w powiecie kwidzyńskim – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018

Udział zawodów nadwyżkowych w badaniu Barometr zawodów (prognoza na rok 2018) spadł prawie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego w porównaniu do badania z roku 2016 (prognoza na rok 2017). Jedynym wyjątkiem jest powiat kwidzyński, gdzie odnotowano blisko dwukrotny wzrost udziału zawodów nadwyżkowych (czyli takich, w których jest zbyt dużo kandydatów w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) z poziomu 6,8% do poziomu 12,7% (o 5,9 p.p.).

 

Stało się to kosztem zawodów zrównoważonych, których udział zmniejszył się o 6,4 p.p. (z 47,9% do 41,5%). Wśród zawodów deficytowych (takich, w których pracodawcy mogą mieć problem ze znalezieniem chętnych do pracy) nastąpił niewielki wzrost – z 45,2% do 45,8% (o 0,6 p.p.).

wykres: Prognoza zapotrzebowania na zawody w 2017 i 2018 roku – powiat kwidzyński

Pobierz transkrypcję do wykresu Prognoza zapotrzebowania na zawody w 2017 i 2018 roku – powiat kwidzyński (PDF; 532 KB)

 

Charakterystyczne deficyty w powiecie kwidzyńskim

W ramach badania przeprowadzonego w 2017 roku w powiecie kwidzyńskim do deficytu zakwalifikowano aż 65 zawodów – o 13 więcej niż w skali całego województwa. Najbardziej charakterystyczne dla powiatu są te profesje, które we wszystkich trzech edycjach badania zakwalifikowane zostały do deficytu, a w skali województwa znalazły się w równowadze. Jest ich aż 12.

Na szczególną uwagę w tej grupie zasługują inżynierowie inżynierii środowiska, którzy w tym badaniu jeszcze tylko w jednym powiecie województwa pomorskiego znaleźli się w deficycie, a w pozostałych są w równowadze. Przyczyną deficytu w powiecie kwidzyńskim jest brak absolwentów kończących studia, a także posiadających umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

Pracownicy ds. jakości w 17 powiatach zakwalifikowani zostali do równowagi. W powiecie kwidzyńskim przyczyną prognozowanego na rok 2018 deficytu jest duża rotacja pracowników oraz migracje za granicę. Ponadto, przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na osoby wykonujące ten zawód w związku z rozwojem produkcji w roku 2018.

Specyfika pracy, brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami i niskie wynagrodzenie – to przyczyny deficytu wśród nauczycieli szkół specjalnych. W roku 2018 przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na przedstawicieli tej profesji w związku z rotacją pracowników (emerytury, urlopy macierzyńskie) oraz powstawaniem nowych fundacji i warsztatów terapii zajęciowej.

 

Pracownicy usług pogrzebowych w deficycie tylko w powiecie kwidzyńskim

Wśród zawodów deficytowych warto jeszcze zwrócić uwagę na te, które znajdują się w deficycie w powiecie kwidzyńskim, a w skali województwa pozostają zwykle w równowadze. Do takich należą pracownicy usług pogrzebowych deficyt zdiagnozowano jedynie w powiecie kwidzyńskim, a wynika on ze specyfiki pracy.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących do deficytu, ze względu na małą liczbę absolwentów kończących studia, specyfikę pracy, konieczność podnoszenia kwalifikacji za własne środki finansowe, reorganizację systemu oświaty, zatrudnienie na część etatu, konieczność poszukiwania dodatkowego zatrudnienia w innych szkołach, zakwalifikowani zostali jeszcze tylko w jednym powiecie województwa pomorskiego. Natomiast operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru (brak chętnych do pracy, praca zmianowa), operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych (częściowo absolwenci lokalnej szkoły zawodowej, nieidentyfikujący się z zawodem wyuczonym, brak dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu) oraz gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy (złe warunki pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, zmianowość, brak osób chętnych do pracy) w deficycie znaleźli się jeszcze tylko w dwóch powiatach województwa pomorskiego.

 

Za mało sprzedawców i kasjerów

W obecnej edycji badania wśród zawodów deficytowych znalazły się dwa, które w poprzednich latach w powiecie kwidzyńskim zakwalifikowano do nadwyżki. W badaniu z 2016 r. (prognoza na 2017) nadwyżka pracowników ochrony fizycznej wynikała z braku ofert pracy. Prognozowany deficyt na rok 2018 związany jest z wymogiem posiadania uprawnień/licencji przez kandydatów, nienormowanym czasem pracy i wynagrodzeniem nieadekwatnym do wymagań pracodawców.

Sprzedawcy i kasjerzy wśród zawodów nadwyżkowych znaleźli się w prognozie na rok 2016 (napływ na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych), a zdiagnozowany w obecnym badaniu deficyt wynika z braku chętnych do pracy ze względu na niskie wynagrodzenia oraz warunki pracy (praca zmianowa i w weekendy).
 

W Pomorskiem deficyt, w powiecie nadwyżka

Wśród 18 zawodów prognozowanych w powiecie kwidzyńskim do nadwyżki na rok 2018, aż 4 w skali województwa znalazły się w deficycie.

Blacharze i lakiernicy samochodowi (absolwenci szkoły bez doświadczenia i umiejętności), cukiernicy (absolwenci lokalnej szkoły, którzy nie chcą pracować w zawodzie, błędne wybory edukacyjne) oraz ślusarze (mała liczba ofert pracy w stosunku do liczby osób zarejestrowanych) w nadwyżce znaleźli się jedynie w powiecie kwidzyńskim, natomiast krawcy i pracownicy produkcji odzieży (osoby zarejestrowane to osoby starsze, które nie chcą lub nie mogą pracować w zawodzie) do nadwyżki zakwalifikowani zostali jeszcze tylko w jednym powiecie województwa pomorskiego.
 

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.