Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Wyjaśniamy, jak korzystać z dofinansowania w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 2 grudnia 2021

Przypominamy, że ustawa z dnia 2 marca br. umożliwia pracodawcom korzystanie z dofinasowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na ochronę miejsc pracy. Wsparcie, o którym mowa możliwe jest z tytułu przestoju ekonomicznego lub/i obniżenia wymiaru czasu pracy.


Poniżej zebraliśmy najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem instrumentu w ramach dofinansowania z FGŚP :

1. Możliwość korzystania z dofinansowania z tytułu przestoju ekonomicznego lub/i obniżenia wymiaru czasu pracy w sposób elastyczny

Przedsiębiorca/podmiot, który otrzymał dofinansowanie z tytułu przestoju ekonomicznego, może zrezygnować z dalszego dofinansowania w tym względzie, o ile zajdzie taka konieczność, i ubiegać się np. o dofinasowanie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy. Tym samym musi złożyć oświadczenie do właściwego dla miejsca prowadzenia działalności wojewódzkiego urzędu pracy o rozwiązanie umowy dotyczącej dalszego dofinansowania z tytułu przestoju ekonomicznego i rozliczyć się z otrzymanych środków. Następnie przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, co powoduje zawarcie nowej umowy.

Jeśli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z dofinansowania z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy, to rezygnacja z dofinansowania, np. z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego, nie powoduje rozwiązania umowy, a jedynie konieczność zwrotu przez przedsiębiorcę/podmiot kwot dofinansowania za okres, kiedy przestój ekonomiczny nie był w firmie stosowany. Kontynuowana jest jednocześnie umowa w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy. Każdorazowo o zmianie Pracodawca musi poinformować WUP w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

 

2. Łączenie form wsparcia

Ustawa przewiduje możliwość łączenia instrumentów dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników zarówno z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy), jak również tych z Funduszu Pracy (realizowanych przez powiatowe urzędy pracy). Warunkiem jest, że ww. dofinansowania nie mogą dotyczyć tych samych pracowników w tym samym okresie i nie mogą przekraczać łącznie 3 miesięcy. W praktyce wygląda to tak, że podmiot nie otrzyma dofinansowania ze środków FGŚP np. na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jeśli ubiegał się o takie wsparcie z innego źródła.

 

3. Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można składać do dnia 27 września br.

 

4. Terminy wypłat wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS przysługuje na okres trzech miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli przedsiębiorca/podmiot złoży wniosek dowolnego dnia w danym miesiącu np. 20 kwietnia, możliwe jest otrzymanie takiego świadczenia od początku miesiąca. Warunkiem jest, że w porozumieniu z pracownikami musi być zawarta informacja, iż obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny obowiązuje od 1 kwietnia. Przy czym ewentualne opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń pracownikom obciążają odsetkami pracodawcę.

 
5. Jeśli złożony przez pracodawcę wniosek zawiera błędy - konieczne jest ponowne złożenie poprawnie wypełnionego wniosku

Przedsiębiorca/podmiot ma możliwość skorygowania błędnie przesłanego za pomocą aplikacji elektronicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ze środków FGŚP. W takim przypadku przedsiębiorca winien złożyć oświadczenie z adnotacją, że jest to korekta przesłanego poprzednio wniosku. Tym samym otrzyma świadczenia za miesiąc poprzedni, nawet jeśli skorygowany wniosek złożony był w miesiącu następnym.

 

6. Rozliczanie umowy w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników, które zawierały dofinansowanie ze środków FGŚP począwszy od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca

Umowy w zakresie dofinansowania z FGŚP zawarte innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca obejmują pełen miesiąc kalendarzowy. W praktyce wygląda to tak, że jeśli umowa zawarta była w terminie 15 kwietnia br. do 15 lipca br. – rozliczenie obejmuje następujące okresy: 15-30 kwietnia, 1-31 maja, 1-30 czerwca oraz 1-15 lipca br.

 

7. Porozumienie w przypadku gdy tylko jeden pracownik będzie miał obniżony wymiar czasu pracy bądź będzie na przestoju ekonomicznym

Jeśli w danej firmie przedsiębiorca korzysta z dofinansowania do wynagrodzenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy bądź przestoju ekonomicznego tylko dla jednego pracownika, wówczas ustawa dopuszcza, aby pracodawca/organizacje związkowe zawarły porozumienie bezpośrednio z tym jednym pracownikiem, którego to porozumienie dotyczy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.