Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Wsparcie polskich firm, miejsc pracy i samorządów w projekcie ustawy Tarczy Antykryzysowej 4.0

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 7 grudnia 2021

Głównym celem Tarczy Antykryzysowej 4.0 jest ochrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. To także osłona finansowa dla samorządów.

Kluczowe rozwiązania ustawy mają wspomóc utrzymanie miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych epidemią koronawirusa oraz wesprzeć budżety samorządów.

Obecnie ustawa jest przedmiotem prac parlamentu.

 1. W zakresie wsparcia utrzymania miejsc pracy projekt ustawy przewiduje:
 • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej w celu zapewnienia równego traktowania pracowników.
 • Umożliwienie pracodawcy wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody w okresie epidemii.
 • Ograniczenie kwoty odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. do 26 000 zł).
 • Możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dofinansowanie wynagrodzenia pracowników będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem.
 • Z tzw. świadczenia postojowego po zmianie przepisów będą mogły skorzystać osoby samozatrudnione, które były dodatkowo zatrudnione na etacie czy też zleceniu. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

 

 1. W zakresie osłonowych rozwiązań dla samorządów projekt ustawy przewiduje m.in.:
 • Podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r.
 • Złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużanie się samorządów w 2020 r.
 • Wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych – tzw. janosikowego. Przypadające w maju i czerwcu – będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.
 • Uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.
 • Pokrycie części kosztów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy przez zwiększenie opłaty skarbowej za wydawanie tej decyzji dla osób innych niż właściciel lub użytkownik wieczysty.

 

Szczegóły projektu ustawy w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 na stronie GOV.PL.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.