Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Urzędy pracy wspierają firmy we wzmacnianiu ich potencjału

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Urzędy pracy wspierają firmy we wzmacnianiu ich potencjału

Podnoszenie kwalifikacji pracodawców oraz pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry – o tym mówili eksperci z urzędów pracy podczas pierwszego spotkania online w ramach cyklu „Urzędy pracy wspierają pomorskich pracodawców".

Cykl spotkań online z pracodawcami jest odpowiedzią na potrzebę informacji o usługach urzędów pracy. Ich celem jest poruszanie najistotniejszych tematów z punktu widzenia zatrudniających oraz prezentowanie możliwości współpracy. Spotkania w ramach cyklu „Urzędy pracy wspierają pomorskich pracodawców" są kontynuacją działań informacyjnych, podejmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz powiatowe urzędy pracy przed pandemią koronawirusa. Pierwsze z nich odbyło się w połowie czerwca, kolejne zaplanowano na jesień.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – realne wsparcie pomorskich firm

Pierwszym tematem spotkania, które odbyło się 16 czerwca był Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz możliwości, jakie daje pracodawcom oraz pracowników. Korzystać mogą z niego firmy zatrudniające pracowników. Te, które mają nie więcej niż 10 mogą liczyć na 100 proc. dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast większe podmioty na 80 proc.

– Jednostkowy koszt szkolenia pracownika nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Istotne jest także to, że w przypadku, gdy wnioskujący pracodawca jest podmiotem prywatnym, to wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis – mówił Patryk Kwidziński, kierownik Działu Programów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie, który opowiadał o tym zagadnieniu.

Pracodawcy i pracownicy mogą finansować z Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

 

18 mln zł na potrzeby pracodawców oraz pracowników

Terminy naborów w ciągu roku w każdym powiecie są różne, powiatowe urzędy pracy ustalają je indywidualnie. Najpierw ogłaszane są te w ramach tzw. limitu podstawowego (na początku roku, czasami urzędy decydują się na przeprowadzenie dwóch naborów). W 2021 r., decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, na finansowanie KFS w województwie pomorskim przeznaczono 12,9 mln zł. Środki te można wydać na działania określone zgodnie z tzw. priorytetami wydatkowania środków KFS. W tym roku dwa z nich dotyczą działań związanych z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa, reszta – podobnie jak w poprzednich latach – koncentruje się m.in. na wspieraniu kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych, związanego z wprowadzeniem nowych technologii w firmie, osób po 45. roku życia czy powracających na rynek pracy po opiece nad dzieckiem. Kolejne nabory dotyczą środków z tzw. rezerwy KFS (w 2021 r. w województwie pomorskim kwota ta wynosi 5,1 mln zł). Do nich także przypisane są priorytety takie, jak m.in. wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców zatrudniających cudzoziemców, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności czy pracowników zatrudnionych w podmiotach mających statut przedsiębiorstwa społecznego. Wystarczy, że wnioskujący spełni jeden z priorytetów.

 

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry z pomocą powiatowych urzędów pracy

Druga część spotkania dotyczyła szkoleń osób bezrobotnych pod potrzeby pracodawców.

- W zależności od powiatu te potrzeby są różne, zależne od tego, jakie firmy oraz branże dominują na danym obszarze. W związku z tym poszczególne powiatowe urzędy pracy nieco inaczej kreują politykę związaną z organizacją szkoleń – mówiła Anna Kulik, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, która przybliżyła odbiorcom ten temat.Jedną z form szkoleń pod

potrzeby pracodawców jest trójstronna umowa szkoleniowa. Jest ona zawierana pomiędzy starostą, pracodawcą a instytucją szkoleniową, dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych zamówionego przez pracodawcę oraz ma za zadanie przygotować je do podjęcia zatrudnienia na konkretnych stanowiskach pracy.

– Po zakończeniu szkolenia pracodawca ma obowiązek zatrudnić osoby, które brały w nim udział na okres min. 6 miesięcy – uzupełniła Anna Kulik.

Podczas spotkania przekazano także informacje na temat szkoleń indywidualnych oraz grupowych.

 

Dowiedz się więcej

Materiały oraz odpowiedzi na pytania, które kierowano do ekspertów powiatowych urzędów pracy dostępne są poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy_szkolenia pod potrzeby pracodawców_prezentacja PUP w Wejherowie (PDF; 1,19 MB)

Pytania i odpowiedzi spotkanie z pracodawcami (PDF; 69 KB)

 

Bezpośrednimi organizatorami spotkania, które odbyło się 16 czerwca, były Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pucku. Dyżur telefoniczny, będący częścią programu spotkania, pełniły wszystkie powiatowe urzędy pracy na terenie województwa pomorskiego.
Kolejne spotkania w ramach cyklu „Urzędy pracy wspierają pracodawców" odbędą się jesienią, szczegóły będą podawane na bieżąco na stronie wup.gdansk.pl/pracodawca.

 

Autorka: Marta Wiloch, Wydział Współpracy i Promocji, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.