Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Tarcza 4.0 – kluczowe rozwiązania dla rynku pracy już obowiązują

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 7 grudnia 2021

Wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań, jakie wymusiła epidemia koronawirusa, także ochrona polskich przedsiębiorstw, konsumentów czy osłona finansowa dla samorządów to główny cel podpisanej ustawy z 19 czerwca, zawierającej rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Tarcza ta to kolejna odsłona wprowadzonych zmian w związku z COVID-19.

 

Wsparcie budżetów samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego w obecnej sytuacji ponoszą większe wydatki z uwagi m.in. na opiekę zdrowotną, pomoc przedsiębiorcom, osobom samotnym i starszym czy dodatkowe koszty związane z dezynfekcją. To także spadek ich dochodów własnych, chociażby z zakupu biletów komunikacji miejskiej, wpływów z czynszów czy podatków od nieruchomości.

Stąd pakiet wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej przewiduje m.in. pomoc w zakresie:

 • Podwojenia udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od czerwca do końca 2020 r.;
 • Złagodzenia reguły fiskalnej ograniczającej zadłużanie się samorządów w 2020 r.;
 • Wprowadzenia możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych – tzw. janosikowego. Przypadające w czerwcu i lipcu – będzie można zapłacić w równych częściach w drugim półroczu 2020 r.;
 • Przeznaczenia pieniędzy z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków koronawirusa w 2020 r.;
 • Wprowadzenia możliwości wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST.

 

Wsparcie utrzymania miejsc pracy

Trudna sytuacja na rynku pracy, z jaką mierzą się obecnie przedsiębiorcy i pracodawcy, wymusiła na nich konieczność dostosowania się do nowych zasad. Zapewnienie bezpieczeństwa podległym pracownikom to nie tylko reorganizacja w funkcjonowaniu ich biur czy zakładów pracy, też wyzwania natury logistycznej, komunikacyjnej i finansowej.

Przygotowane rozwiązania w tarczy 4.0 mają wesprzeć pracodawców w utrzymaniu się na rynku, co w konsekwencji pomoże im również utrzymać stworzone miejsca pracy. To m.in.:

 • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej w celu zapewnienia równego traktowania pracowników i zapobiegania ewentualnym nadużyciom;
 • Umożliwienie pracodawcy wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody w okresie epidemii, co ma zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym;
 • Ograniczenie kwoty odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. do 26 000 zł). Takie rozwiązanie możliwe jest tylko w przypadku spadku obrotów gospodarczych w firmie o co najmniej 15% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy lub o 25% w odniesieniu do analogicznego miesiąca z roku poprzedniego, a także przy znaczącym wzroście obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Możliwość zawieszenia w czasie COVID-19, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter. Rozwiązanie możliwe jest tylko w przypadku spadku obrotów gospodarczych w firmie o co najmniej 15% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy lub o 25% w odniesieniu do analogicznego miesiąca z roku poprzedniego, a także przy znaczącym wzroście obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Niestosowanie w czasie COVID-19 postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym. Rozwiązanie możliwe tylko w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dofinansowanie wynagrodzenia pracowników będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Warunkiem jest, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem. Ponadto, aby pracodawca mógł skorzystać z instytucji przestoju lub obniżenia wymiaru pracy konieczne będzie porozumienie z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.
 • Z tzw. świadczenia postojowego po zmianie przepisów mogą skorzystać osoby samozatrudnione, które były dodatkowo zatrudnione na etacie czy też zleceniu. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

 

I inne zapisy w ustawie

Ponadto w tarczy antykryzysowej 4.0 ujęte zostały m.in. poniższe kwestie:

 • Mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę w wysokości 5 tys. zł nie będę musieli składać wniosku o jej umorzenie. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Wprowadzone zostają dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które na skutek COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.
 • Zapis o tzw. wakacjach kredytowych umożliwi zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do trzech miesięcy.
 • Przepisy mają także zapobiec przejęciom polskich firm przez zagranicznych inwestorów spoza Unii Europejskiej i OECD. Takie rozwiązanie jest konieczne z uwagi na możliwość zbyt niskiej wyceny krajowych firm w czasie COVID-19.

 

Szczegóły ustawy w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 na stronie GOV.PL.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.