Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Rynek pracy z koronawirusem w tle – tarcza 2.0. Sprawdź, co się zmienia

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 2 grudnia 2021

Dzięki nowelizacji przepisów wsparcie otrzyma większa liczba przedsiębiorców, a tym samym zwiększy się ochrona miejsc pracy. Z rozszerzonej ilości narzędzi do walki ze skutkami koronawirusa skorzysta także więcej podmiotów ekonomii społecznej.

Czego dotyczą zmiany?
  • Świadczenia postojowego skierowanego do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (zarówno jednoosobowo, jak i zatrudniających pracowników, czy osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych) jest możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, ale nie więcej niż trzykrotnie i nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Warunkiem jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie poprawiła się.
  • Zniesienia limitu przychodów dla przedsiębiorców - ustawa znosi warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).
  • Zwolnienia ze składek - rozszerzono zwolnienie ze składek na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r. Zwolnienie ze składek rozszerzono także na wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Doprecyzowane zostały także przepisy w zakresie obliczania limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń - do tego limitu nie będą wliczani pracownicy młodociani.
  • Zmiany terminu granicznego rejestracji w ZUS z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. - przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, do tej pory nie mogli skorzystać ze zwolnienia. W ustawie zachowane zostało prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami. Wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca - termin 30 kwietnia 2020 r.

Wprowadzono również możliwość zwolnienia ze składki za marzec (pomimo jej opłacenia) dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem (zgłaszający do ubezpieczeń inne osoby).

  • Zmiany zasad umarzania niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy  według nowych zasad o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki będą mogły ubiegać się również te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników. Pożyczka (maksymalnie 5000 zł) będzie mogła zostać umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące od momentu otrzymania pożyczki. W przypadku działalności zatrudniających pracowników nie będzie wymagane utrzymanie stanu zatrudnienia, podobnie jak w przypadku samozatrudnionych – prowadzenie działalności przez okres trzech miesięcy. 
  • Zmiany warunków kredytów i terminów spłaty rat dla podmiotów ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej rozwiązanie dotyczy kredytów zaciągniętych przed 8 marca 2020 r. Zmiana warunków musi być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. Zmiany takie muszą zostać uzgodnione zarówno przez bank, jak i kredytobiorcę. Jednocześnie nie mogą powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian w tarczy antykryzysowej 2.0 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.