Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Rynek pracy z koronawirusem w tle – TARCZA 2.0 częściowo zmienia zasady wsparcia oferowanego przez PUP-y

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 2 grudnia 2021

Dzięki dodatkowym środkom Funduszu Pracy, o które w oparciu o bieżące zapotrzebowania Starostów Powiatów systematycznie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioskuje Marszałek Województwa Pomorskiego - przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pożytku publicznego mają możliwość korzystania ze wsparcia, które ma pomóc im w przetrwaniu trudności związanych z kryzysem Covid-19.

Pomoc ta udzielana jest przez Powiatowe Urzędu Pracy w ramach czterech instrumentów określonych w TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – są to trzy formy dofinansowania oraz pożyczka.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0, która weszła w życie w zeszłym tygodniu, wprowadziła do tych instrumentów kilka istotnych zmian dla odbiorców pomocy, przy czym utrzymała dotychczasowe poziomy wsparcia finansowego.

Poniżej przypominamy podstawowe informacje o wysokości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych instrumentów wdrażanych przez PUP oraz przedstawiamy wprowadzone w nich zmiany, zgodnie z TARCZĄ 2.0.

 

Instrumenty bezzwrotne - dofinansowania:

 1. WSPARCIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1 300 zł,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1 820 zł,
 • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 2 340 zł.

Pozyskane środki mogą być wydatkowane na pokrycie części kosztów w zakresie np. opłacenia najmu lokalu, bieżących rachunków za energię, czy na zakup potrzebnych do pracy materiałów (bez możliwości opłacenia składek ZUS, jeśli samozatrudniony wcześniej wystąpił do ZUS-u o czasowe ich zniesienie). Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na trzy miesiące.

Zmiany wprowadzone w ramach TARCZY 2.0:

 • zniesienie obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności przez samozatrudnionych przy ubieganiu się o wypłatę kolejnych transzy dofinansowania;
 • ograniczenie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej tylko do okresu otrzymywania dofinansowania,
 • doprecyzowanie, że dofinansowanie będzie przypadać od miesiąca złożenia wniosku.

 

 1. WSPARCIE DLA MIKRO, MAŁYCH ORAZ ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na trzy miesiące.

W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie w odniesieniu do jednego pracownika może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 50 proc. jego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli maksymalnie 1 300 zł + składki ZUS od pracodawcy,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie w odniesieniu do pracownika może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 70 proc. jego wynagrodzenia, ale i nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 1 820 zł + składki ZUS od pracodawcy,
 • co najmniej 80 proc. - dofinansowanie w odniesieniu do pracownika może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 90 proc. jego wynagrodzenia, ale i nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 2 340 zł + składki ZUS od pracodawcy.

Zmiany wprowadzone w ramach TARCZY 2.0:

 • ograniczenie obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie wyłącznie do okresu, na który przyznane zostało dofinansowanie,
 • doprecyzowanie, że dofinansowanie będzie przypadać od miesiąca złożenia wniosku.

 

 1. WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW POŻYTKU PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej, mogą skorzystać z pomocy finansowej w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń swoich pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na trzy miesiące.

W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie w odniesieniu do jednego pracownika może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 50 proc. jego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli maksymalnie 1 300 zł + składki ZUS od pracodawcy,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie w odniesieniu do pracownika może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 70 proc. jego wynagrodzenia, ale i nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 1 820 zł + składki ZUS od pracodawcy, 
 • co najmniej 80 proc. - dofinansowanie w odniesieniu do pracownika może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 90 proc. jego wynagrodzenia, ale i nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 2 340 zł + składki ZUS od pracodawcy.

Zmiany wprowadzone w ramach TARCZY 2.0:

 • ograniczenie obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie wyłącznie do okresu, na który przyznane zostało dofinansowanie,
 • doprecyzowanie, że dofinansowanie będzie przypadać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Instrument zwrotny - niskooprocentowana pożyczka:

 1. WSPARCIE DLA MIKROPRZEDIĘBIORCÓW

Mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. mogą ubiegać się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności w wysokości 5 000 zł.

Zmiany wprowadzone w ramach TARCZY 2.0:

 • rozszerzenie odbiorców wsparcia, dzięki czemu poza mikroprzedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników z pożyczki skorzystać mogą również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników,
 • rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. ,
 • modyfikacja warunku umorzenia pożyczki - aby skorzystać z umorzenia mikroprzedsiębiorca będzie tylko musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Aktualne zasady pomocy udzielanej przez PUP znajdują się na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.