Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Przyjęto Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 16 grudnia 2021

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 (KPDZ). KPDZ określa cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy i stanowi jednocześnie podstawę dla przygotowania przez samorządy województw corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

Głównym celem określonym przez KPDZ jest wzrost zatrudnienia i produktywności pracy, tak aby polski rynek pracy gotowy był na współczesne wyzwania gospodarcze, wynikające z aktualnych trendów globalnych (transformacja cyfrowa i automatyzacja, transformacja energetyczna, zmiany demograficzne), a także podniesienie jakości zatrudnienia w Polsce po pandemii Covid-19.

Cele szczegółowe wyznaczone w KPDZ do realizacji na rok 2021 r. to m.in.:

  • Złagodzenie negatywnych skutków epidemii Covid-19 dla rynku pracy

Ochrona miejsc pracy - kontynuacja działań osłonowych, w szczególności dla branż najbardziej dotkniętych ograniczeniami spowodowanymi pandemią Covid-19.

  • Równowaga na rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych, w tym osób z małymi dziećmi; zapewnienie dostępu do elastycznych form pracy (praca w zmniejszonym wymiarze godzin, praca zdalna) czy różnych form opieki nad dzieckiem i innymi osobami wymagającymi opieki umożliwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym i szybszy powrót na rynek pracy oraz chroniących przed dezaktualizacją umiejętności.

Wsparcie aktywności zawodowej i podnoszenie umiejętności pracowników m.in. poprzez modernizację funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia (PSZ), w tym poprzez opracowanie pakietu nowych przepisów prawnych oraz dalszą informatyzację procesów i narzędzi stosowanych przez PSZ.

Kontynuacja działań na rzecz zatrudnienia osób młodych, w ramach programu Gwarancji dla Młodzieży (w tym poprzez nową edycję programu) oraz innych możliwych instrumentów adresowanych do tej grupy.

  • Tworzenie miejsc pracy o wysokiej jakości

Prowadzone będą działania na rzecz wspierania i propagowania zatrudnienia w oparciu o formy przewidziane w prawie pracy (kodeks pracy), przynoszące najlepsze i wymierne korzyści wszystkim stronom występującym na rynku.

Wspierany będzie rozwój kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa i kształcenia dostosowanego do wyzwań związanych z transformacją cyfrową.

  • Lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości

Kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania szans na rynku pracy poprzez dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, szczególnie na terenach zagrożonych depopulacją.

Doskonalone będą metody prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe kwalifikacje w perspektywie długoterminowej (np. 5 i 10 lat).

  • Skuteczne zarządzanie migracjami zarobkowymi

Prowadzona będzie analiza systemu prawno-organizacyjnego dotyczącego zatrudnienia oraz usprawnienie procedur w tym zakresie, sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia spoza polskiego rynku pracy.

Wspierana będzie mobilność pracownicza na rynku pracy państw członkowskich UE/EFTA poprzez sieć EURES, z uwzględnieniem potrzeb polskiego rynku pracy.

Wspierany będzie powrót osób z emigracji oraz repatriantów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.