Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Przedsiębiorczo i innowacyjnie – pomorskie wsparcie dla biznesu

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 27 października 2021

Przedsiębiorczo i innowacyjnie – pomorskie wsparcie dla biznesu

Właśnie rozpoczął się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Ta międzynarodowa kampania od 2008 roku promuje w ponad 150 krajach świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Dlaczego temat jest tak ważny? Przede wszystkim dlatego, że od 30 lat żyjemy w gospodarce rynkowej, a to właśnie działanie setek tysięcy drobnych przedsiębiorców jest fundamentem każdej gospodarki rynkowej.

Jeśli spytamy ludzi o to, czym jest przedsiębiorczość, padnie wiele definicji, ale większość ma wspólny mianownik: to chęć, by osiągnąć coś więcej, szukanie rozwiązań tam, gdzie inni ich nie widzą, wiara w swoje pomysły i możliwość ich realizacji, odwaga, by się nie poddawać, umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Są to działania bardzo pożądane społecznie, dlatego warto uczyć dzieci i młodzież zachowań przedsiębiorczych.

 

Województwo pomorskie z europejskim wyróżnieniem

Bez przedsiębiorczości nie ma rozwoju. W tym kontekście bardzo cieszy, że długoletnie starania pomorskich władz samorządowych zostały dostrzeżone w Brukseli i 26 czerwca 2019 roku marszałek Mieczysław Struk oraz wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz odebrali w Brukseli specjalną nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane regionom, które sprzyjają biznesowi. W tym roku miasto Gdańsk, we współpracy z województwem pomorskim, Region Biznesu w Göteborgu i region Nawarry zostały laureatami tej nagrody w uznaniu za ich strategie i zaangażowanie na rzecz pobudzania przedsiębiorczości. O tym, że tytuł jest w pełni zasłużony, świadczą dane statystyczne.

W naszym regionie przedsiębiorczość bardzo dobrze się rozwija. W latach 2014-2018 liczba podmiotów gospodarczych (według rejestru REGON) wzrosła o ponad 20 tys., tj. o 7,5% ­– był to trzeci wzrost w kraju po województwie mazowieckim (9,1%) i małopolskim (8,9%). Trend wzrostowy liczby podmiotów gospodarki narodowej w regionie utrzymuje się i w czerwcu 2019 r. w Pomorskiem działało już ponad 303 tys. firm. W I półroczu 2019 r. w Pomorskiem nową działalność zarejestrowało więcej podmiotów, niż tych, które swoją działalność wyrejestrowały z rejestru REGON. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych wynosiła 14,4 tys., natomiast wyrejestrowanych było prawie o połowę mniej, tj. o 7,9 tys. 

Województwo pomorskie od kilku lat znajduje się w czołówce rankingu województw o znacznym potencjale innowacyjnym. Liderami innowacyjności pozostają duże ośrodki akademickie i biznesowe, które sprzyjają rozwojowi kapitału ludzkiego. W najnowszej, czwartej już edycji badania Indeks Millennium w 2019 roku nasz region znalazł się na czwartym miejscu wśród najbardziej innowacyjnych województw w kraju – po mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. Pomorski sektor usług jest, jak podkreślają autorzy Indeksu Millennium, jednym z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Wysoką pozycję w rankingu zawdzięczamy stosunkowo dużym nakładom finansowym na badania i rozwój. Ranking innowacyjności polskich regionów przygotowywany jest przez Bank Millenium. Analitycy badają wszystkie regiony i przygotowują analizę w pięciu najbardziej wpływających na innowacyjność aspektach. Są to: wydajność pracy, wydatki na badania i rozwój, liczba studentów, liczba zatrudnionych w sektorze B+R oraz liczba wydanych patentów. Pod względem wydajności pracy (liczonej jako przychód wygenerowany przez jednego zatrudnionego) Pomorskie znajduje się na drugim miejscu w Polsce.

mapa: Indeks Millenium 2019 - miejsca województw w rankingu

Pobierz transkrypcję danych do mapy: Indeks Millennium 2019- miejsca województw w rankingu (PDF; 320 KB)

 

Wsparcie dla pomorskiego biznesu

Pomorscy przedsiębiorcy otrzymują znaczną pomoc i wsparcie w rozwoju, zwiększaniu inwestycji i zdobywaniu rynków zagranicznych. W województwie pomorskim warto wskazać na projekty dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, które wspierają je w dalszym rozwoju.

7 lipca br. w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowy o dofinansowanie projektów wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa oraz Działania 2.5 Inwestorzy Zewnętrzni. 

Będą one mieć kluczowe znaczenie dla sektora MŚP w województwie pomorskim. Operatorem tych projektów jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Wpisują się one w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Opiewają łącznie na kwotę 280 mln zł, a wartość unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniesie łącznie 177 mln zł.

Kolejnym elementem wsparcia przedsiębiorców z naszego regionu jest Pomorski broker eksportowy. To kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim, nakierowany na małe i średnie firmy. Projekt ma stworzyć system wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorców, a jego celem jest wyjście na rynki zagraniczne oraz zwiększenie odsetka przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty i usługi za granicę. Kierowany jest on zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych, jak również do już prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Koncepcja systemu zakłada realizację działań przygotowujących do podejmowania działalności eksportowej, działania wzmacniające eksport i promujące potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach oraz konkursy grantowe. Okres funkcjonowania tego systemu to lata 2016-2023, wartość dofinansowania wynosi około 64,1 mln zł, natomiast koszt całości to 84,1 mln zł.

 

Sukcesy firm z naszego regionu

W kontekście rozwoju przedsiębiorczości, warto wspomnieć również o niedawnych sukcesach dwóch pomorskich firm: Firma Drutex z Bytowa ponownie została Ambasadorem Polskiej Gospodarki w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. W tegorocznej edycji Drutex otrzymał wyróżnienie w kategorii Eksporter. Z kolei, w XVII edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP nagrodę główną w kategorii Narodowy sukces otrzymała znana gdańska firma LPP. Spółka została zgłoszona do konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Dla rozwoju pomorskich przedsiębiorstw kluczowym zadaniem są inwestycje. Specjalna inicjatywa pt. Invest in Pomerania 2020 ma na celu poprawienie jakości oferty inwestycyjnej regionu i przyciągnięcie nowych firm i przedsięwzięć na teren naszego województwa, co korzystnie wpłynie na rynek pracy. Przedsięwzięcie dedykowane jest przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach projektu na terenie województwa pomorskiego zostaną przygotowane i uzbrojone strefy inwestycyjne o łącznej powierzchni 70 ha oraz wdrożony zostanie spójny system zachęt dla inwestorów. W stworzonych strefach przemysłowych uprzywilejowani do uzyskania grantów na uzbrojenie będą właściciele terenów – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, Specjalne Strefy Ekonomiczne. Promocja inwestycyjna dotyczyć będzie głównie branż kluczowych województwa.

Wartość projektu Invest in Pomerania 2020 wynosi około 195,2 mln zł, wartość dofinansowania to ponad 113,3 mln zł, a zakładana liczba przedsiębiorców otrzymujących wsparcie – 750. Szacuje się, że w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia, czyli w latach 2016-2023, obsłużonych przez operatora zostanie 600 projektów inwestycyjnych, a wsparciem szkoleniowym i stypendialnym objętych będzie 1000 osób.

Realizacja obu projektów, tj. Pomorski broker eksportowy i Invest in Pomerania 2020, przyczyni się do znacznego wzrostu inwestycji – także zagranicznych – w naszym regionie, stworzenia kilku tysięcy nowych miejsc pracy bezpośrednio wygenerowanych przez nowe inwestycje, a także stworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o inicjatywach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w woj.pomorskim znajdziesz na stronie internetowej WUP Gdańsk.

 

Oprac.: Waldemar Jóźwiak - Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.