Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Programy Regionalne w województwie pomorskim

Drukuj
Data aktualizacji: środa, 24 listopada 2021

Programy Regionalne w województwie pomorskim

Programy regionalne są jedną z form wsparcia wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzenie ich do ustawy miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje bowiem samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

 

W odróżnieniu od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), programy regionalne finansowane są ze środków Funduszu Pracy.

Począwszy od 2015 r. w województwie pomorskim realizowane są dwa programy regionalne:

Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”, którego potrzeba realizacji wynika ze zjawiska niedopasowania kwalifikacji osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz niedostatku wykwalifikowanych pracowników w dynamicznie rozwijających się gałęziach gospodarki. Realizatorami tego programu są powiatowe urzędy pracy w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Malborku, Sztumie, Tczewie i Wejherowie.

Drugim realizowanym programem jest „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów - Gryf”, którego potrzeba realizacji wynika ze zdiagnozowanego problemu dotyczącego wysokiego bezrobocia mieszkańców wsi, którzy w województwie pomorskim stanowili 44,9% udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych pomimo, że na wsi zamieszkiwało blisko 36% ludności województwa (dane z 2016 r.). Realizatorami Programu „Gryf” są powiatowe urzędy pracy w Bytowie, Człuchowie, Kartuzach, Kościerzynie, Lęborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

Programy regionalne realizowane są zgodnie z Założeniami opracowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Na realizację w 2017 r. obu programów regionalnych Marszałek Województwa Pomorskiego przeznaczył z Funduszu Pracy kwotę 8 mln zł, co według tegorocznych założeń umożliwi aktywizację zawodową 946 osób bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego.

W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017), uwzględniając również tegoroczne prognozy, w ramach programów regionalnych wydatkowano ze środków Funduszu Pracy łącznie kwotę 23,23 mln zł, co pozwoliło na objęcie wsparciem 3 649 uczestników. Dzięki działaniom aktywizacyjnym ponad 2,5 tys. osób uzyskało zatrudnienie, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej programów wyniósł 68,7%, natomiast koszt przypadający na jednego wspieranego uczestnika - ok. 6 365 zł.


infografika Środki Funduszu Pracy w programach regionalnych w województwie pomorskim

Pobierz transkrypcję danych do infografiki Środki Funduszu Pracy w programach regionalnych w województwie pomorskim (PDF; 548KB)

Programy regionalne w województwie pomorskim mają swoją długą historię. W latach 2003-2009 zrealizowano m.in.: GRYF (2003-2009), Promedica (2004-2006), Buduj dla Pomorza (2007-2008), Edukacja dla Pracy (2007-2008), Kurs na Pracę (2008) i Przedsiębiorczy Pomorzanin (2006-2009). W ramach wspomnianych programów zrealizowano łącznie 560 projektów, w wyniku których udzielono wsparcia 13 752 osobom. Łączne wydatki w tych programach wyniosły 79,23 mln zł.

W związku z tym, że programy regionalne inicjowane są na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy dokonanej na podstawie analiz i prognoz dotyczących, w szczególności sytuacji bezrobotnych na rynkach pracy województwa, powiatów i gmin, zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje na regionalnym rynku pracy oraz mobilności siły roboczej, założenia programów regionalnych mogą w przyszłości ulec zmianie ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.