Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Potencjał drzemie w młodych

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Potencjał drzemie w młodych

 

Jeszcze do niedawna obecni na rynku pracownicy zaspokajali potrzeby kadrowe pracodawców. Malejące bezrobocie oraz trend demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa spowodowały jednak, że pomorscy przedsiębiorcy borykają się z brakiem osób do pracy. Konieczne zatem stały się działania zmierzające do aktywizacji osób biernych zawodowo.

W Pomorskiem w 2017 roku ponad 750 tysięcy (prawie 42%) mieszkańców województwa powyżej 15. roku życia nie pracowało i nie szukało pracy – są to tzw. bierni zawodowo. Jest ich tylko o ¼ mniej niż pracujących Pomorzan, a aż 300 tysięcy z nich (40%) to ludzie w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat). Aktywizacja tych osób jest istotna dla regionu, ponieważ dzięki niej pomorscy pracodawcy będą mogli uzupełnić braki kadrowe w swoich firmach, a tym samym uda się podtrzymać bieżące tempo wzrostu gospodarczego naszego regionu.

Należy pamiętać, że kondycja gospodarki nie zależy tylko od tego, jaki odsetek populacji pracuje, ale także jaka część zatrudnionych musi utrzymać biernych zawodowo oraz bezrobotnych, którzy w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są aktywni zawodowo, jednak w praktyce często pozostają znacznie oddaleni od rynku pracy – mówi Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

WUP w Gdańsku stara się reagować na potrzeby kadrowe pracodawców, dlatego podejmuje działania upowszechniające kształcenie ustawiczne i zachęcające przedsiębiorców do inwestowania w rozwój pracowników. Pośrednicząc w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, aktywizuje również osoby młode.

 

Młodzi bierni zawodowo w województwie pomorskim

W naszym regionie ponad 170 tys. osób w wieku 15-29 lat pozostaje biernych zawodowo. W ogólnej liczbie biernych nie jest to może największa grupa, jednak należy pamiętać, że od tego jak dobrze wykorzystany zostanie potencjał dzisiejszych nasto- i dwudziestokilkulatków w dużej mierze zależy przyszłe tempo rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie ogólna jakość życia. Dlatego aktywizacja młodych biernych zawodowo jest tak istotna.

Niepokój budzi fakt, że spośród wszystkich grup wiekowych to osoby młode borykają się z największymi problemami ze znalezieniem zatrudnienia. Wynika to z jednej strony z braku doświadczenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji, z drugiej strony wiąże się z samą specyfiką pokolenia, które ma inne oczekiwania i potrzeby niż starsze pokolenia. Młodzi nierzadko oczekują wyższych zarobków, niż mogą zaoferować im pracodawcy, a także chcą większej elastyczności czasu pracy, co nie zawsze idzie w parze z wymaganiami pracodawców.

 

Kreatywni i ciekawi świata, a jednak potrzebują wsparcia

Wśród przyczyn bierności zawodowej wymieniane są m.in. nauka i uzupełnianie kwalifikacji[1], co tłumaczy dlaczego tak dużo młodych w naszym województwie nie pracuje i nie szuka pracy. O ile możemy spodziewać się, że osoby zaliczane do biernych zawodowo, które aktualnie uczą się, podejmą zatrudnienie po zakończeniu nauki, to pozostaje jeszcze grupa młodych, znacznie trudniejsza do zaaktywizowana i znacznie mniej chętna do podjęcia pracy – tzw. młodzież NEET (ang. not in employment, education or training). Są to osoby niepodejmujące żadnych działań związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej ani kształceniem. W województwie pomorskim udział młodzieży o statusie NEET w 2017 r. wynosił 9,3%, czyli nieco mniej niż średnia krajowa (9,5%) i UE (10,9%).

Wśród młodych biernych zawodowo, w tym wśród młodzieży NEET, są osoby kreatywne, o świeżym spojrzeniu na to, co dzieje się dookoła, wychowane w świecie nowych technologii, a mimo to z różnych przyczyn niepodejmujące zatrudnienia.

Osoby te stanowią nieodkryty potencjał rynku pracy, a ich aktywizacja zawodowa to dla pomorskich pracodawców szansa na znalezienie pracowników, których coraz bardziej w regionie brakuje – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

Jak aktywizować młodych? Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Zjawisko bierności zawodowej jest niezwykle istotne z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku pracy, dlatego poświęcimy mu najbliższe Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, działającego w ramach WUP w Gdańsku. Już 3 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku spotkamy się pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo — nieodkryty potencjał rynku pracy”. W wydarzeniu udział wezmą m.in. pracodawcy, przedstawiciele agencji zatrudnienia i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz beneficjenci projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Gościem specjalnym będzie Michał Zawadka, autor bestsellerowych książek motywacyjnych, który opowie o tym, jak inspirować do rozwoju młode osoby. Po prelekcji odbędzie się debata w stylu oksfordzkim. W pojedynku na argumenty spotkają się zwolennicy i przeciwnicy tezy „Młodzi bierni zawodowo stanowią istotny potencjał kadrowy dla pracodawców”. Wspólnie zastanowimy się, jak zachęcać pomorskich pracodawców do zatrudniania młodych i jak motywować biernych zawodowo do aktywności na rynku pracy.


[1] Badanie „Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego” przeprowadzone w 2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.