Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Pomorskie urzędy pracy skutecznie wspierają region

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 18 listopada 2021

Pomorskie urzędy pracy skutecznie wspierają region

Przekazywanie pomocy antykryzysowej przedsiębiorcom było w tym roku priorytetem dla urzędów pracy na Pomorzu. Jednocześnie realizowały one swoje dotychczasowe zadania, pomagając osobom poszukującym zatrudnienia i wspierając pracowników oraz pracodawców.

Mijający rok był dla pomorskich urzędów pracy szczególny ze względu na pandemię koronawirusa. Ich głównym zadaniem było łagodzenie jej skutków poprzez przekazywanie antykryzysowego wsparcia finansowego. Pozwoliło ono objąć pomocą łącznie 164,2 tys. przedsiębiorców i pracodawców oraz ochronić 207,9 tys. miejsc pracy na Pomorzu.

 

Miliardy na pomoc pomorskim firmom

– Zaczynaliśmy rok nieświadomi tego, co nas czeka. Do dyspozycji było ponad 100 mln zł [na aktywizację osób bezrobotnych – red.]. Przyszedł jednak kryzys, pandemia i proporcje się odwróciły – mówi Michał Bruski, kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy w WUP w Gdańsku.

Od początku kwietnia Marszałek Województwa Pomorskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, pozyskuje dodatkowe środki z Funduszu Pracy, które systematycznie trafiają do powiatowych urzędów pracy. Są one przeznaczane na pomoc antykryzysową, dzięki nim PUP-y mogą udzielać przedsiębiorcom mikropożyczek, a także przekazywać dofinansowanie części kosztów związanych z wynagrodzeniami czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

– Według stanu z 17 grudnia dysponujemy ponad 1 mld i 100 mln zł z Funduszu Pracy. A zatem pula, którą obsłużono zwiększyła się dziesięciokrotnie – dodaje Michał Bruski.

Pomorskie firmy wspierają również środki w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przeznaczone na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Ich przekazywaniem zajmuje się WUP w Gdańsku, kwota wsparcia, które trafiło do przedsiębiorców to 578 mln zł (zgodnie ze stanem na 18 grudnia).

 

Pomimo pandemii urzędy wspierają Pomorzan na rynku pracy

Mimo dodatkowych obowiązków, a także obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, które miały wpływ na formę kontaktu z klientami, powiatowe urzędy pracy realizowały jednocześnie swoje dotychczasowe zadania.

Do końca listopada 2020 r. obsłużyły one 113,6 tys. osób bezrobotnych, a także aktywizowały 12,7 tys. osób poszukujących pracy np. poprzez staże, szkolenia czy dotacje na rozpoczęcie działalności. Wspomogły także 36,3 tys. osób, które powróciły na rynek pracy.

– Ze wsparcia powiatowych urzędów pracy skorzystało również 8,8 zatrudnionych. Poprzez szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 14,8 mln zł podnieśli oni swoje kwalifikacje, co w efekcie wzmocniło potencjał firm, w których pracują – uzupełnia Michał Bruski.

Pomorskie PUP-y wspierały także pomorskie firmy w zatrudnianiu cudzoziemców – do końca listopada wydano 114,6 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz 1,9 tys. zezwoleń na pracę sezonową.

 

Każdego dnia tworzą warunki do rozwoju zawodowego mieszkańców

Bardzo dobra znajomość potrzeb lokalnego rynku pracy, partnerska współpraca z pracodawcami, świadczenie wysokiej jakości usług poradnictwa zawodowego czy dopasowanie narzędzi aktywizacji do indywidualnych predyspozycji osoby bezrobotnej to czynniki, które sprawiają, że powiatowe urzędy pracy na Pomorzu skutecznie pomagają mieszkańcom rozwijać się zawodowo.

Mierzą to wskaźniki, które ustalane są niezależnie przez ministerstwo odpowiedzialne za dział pracy. Wśród nich jest efektywność zatrudnieniowa PUP-ów w zakresie podstawowych form aktywizacji zawodowej (są to np. staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej). W 2019 r. na Pomorzu osiągnęła ona wysokość aż 90,2 proc. (w kraju wskaźnik ten wyniósł 85,5 proc.), co oznacza, że pomorskie powiatowe urzędy pracy pracują powyżej ustalonej normy.

W zakresie efektywności zatrudnieniowej, w kontekście szkoleń, jesteśmy bezkonkurencyjni od lat – mówi Michał Bruski.

W 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 77,8 proc. (średnia krajowa 60,7 proc.), rok później 80,6 proc. (w kraju było to 65,5 proc.), a w 2019 r. aż 84,1 proc. (w kraju to 66,2 proc.), co dało pomorskim PUP-om pierwsze miejsce w skali kraju.

– Oznacza to, że codzienne zaangażowanie powiatowych urzędów pracy w tworzenie warunków do rozwoju zawodowego pomaga Pomorzanom nabywać nowe kwalifikacje, a w efekcie zwiększać ich szanse na zatrudnienie – reasumuje Michał Bruski.

Pomorskie urzędy pracy w 2020 r. - efekty wsparcia na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców (PDF; 644 KB)

 

Oprac.: Marta Wiloch – Zespół redakcyjny PORP, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.