Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim

Drukuj

Dane szacunkowe o rynku pracy w woj. pomorskim

W marcu, w porównaniu z lutym br. odnotowano nieznaczną poprawę wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Trzeba jednak mieć na względzie, że nie widać w nich jeszcze konsekwencji kolejnego zamknięcia gospodarki, które będziemy zauważać w nadchodzących miesiącach.

 

 

 

Koniunktura gospodarcza według GUS

Nastroje pomorskich przedsiębiorców w czterech z siedmiu badanych sektorów polepszyły się, jednakże należy mieć na względzie to, że badanie było realizowane przez GUS na przełomie lutego i marca br., tj. przed kolejnym zamknięciem gospodarki:

 • największy wzrost wskaźnika koniunktury, po lutowym spadku, odnotowano w sektorze informacja i komunikacja do poziomu plus 52,3 (w lutym plus 6,4);

 • wzrost wskaźnika koniunktury zanotowały także sektory: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo i handel detaliczny, ale jedynie w przypadku przetwórstwa przemysłowego wskaźnik jest dodatni na poziomie plus 4,6;

 • spadki wskaźnika koniunktury odnotowano w sektorach zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, w których od wielu miesięcy obserwowana jest przewaga nastrojów negatywnych.

wykres: wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury według sektorów gospodarki w województwie pomorskim (badanie GUS).

Zapoznaj się z transkrypcją danych do wykresu: wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury według sektorów gospodarki w województwie pomorskim (badanie GUS)

 

Oferty pracy

 • w marcu br. do  powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego wpłynęło 7,8 tys. ofert pracy. To jedynie o 29 ofert więcej niż w lutym br. i o 1,1 tys., tj. 16,4% więcej niż w marcu 2020 r.,

 • wzrost liczby ofert pracy jest widoczny w województwie pomorskim od początku roku, jednak to wciąż mniejsza liczba od tej, jaką dysponowały urzędy pracy przed pandemią – o 1,0 tys., tj. 11,4% mniej niż w marcu 2019 r.,

 • miesiące od marca do maja, w normalnych warunkach, to zazwyczaj okres zgłaszania największej liczby ofert pracy w wyniku zwiększonego popytu pracodawców na pracowników sezonowych.

wykres: wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego w latach 2020-2021

Zapoznaj się z transkrypcją danych do wykresu: wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego w latach 2020-2021

 

Bezrobocie rejestrowane

 • w marcu br., po wielu miesiącach wzrostów, nastąpił niewielki spadek bezrobocia,

 • na koniec marca 2021 r. w powiatowych urzędach pracy naszego regionu zarejestrowanych było 59,6 tys. bezrobotnych, mniej o 0,6 tys. osób (0,9%) w porównaniu do miesiąca poprzedniego; w porównaniu do marca ub. r. jest ich więcej o 14,2 tys. (o 31,3%),

 • spadek względem poprzedniego miesiąca odnotowano w 14 powiatach województwa, największy w powiecie sztumskim (o 6,9%) i kościerskim (o 4,7%),

 • największy względny wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do lutego 2021 r. wystąpił w Słupsku (o 3,7%).

wykres: Zarejestrowani bezrobotni w województwie pomorskim w latach 2020-2021 (stan na koniec miesiąca)

Zapoznaj się z transkrypcją danych do wykresu: zarejestrowani bezrobotni w województwie pomorskim w latach 2020-2021 (stan na koniec miesiąca)

 

Stopa bezrobocia spadła w ujęciu miesiąc do miesiąca, ale pozostaje wyższa niż rok temu:

 • według danych szacunkowych stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła 6,2%;

 • w ujęciu miesięcznym jest to o spadek 0,1 pkt. proc. względem lutego 2021 r.;

 • w ujęciu rocznym jest to wzrost o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z marcem 2020 r.;

 • najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie nowodworskim – 15,7%, najniższą zaś w m. Sopot – 2,5%;

 • największy wzrost stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym zaobserwowano w powiecie gdańskim i m. Słupsk (o 0,2 pkt. proc.), gdzie według danych szacunkowych wskaźnik zanotował identyczną wartość 6,0%;

 • największy spadek stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym odnotowano w powiecie sztumskim (o 0,6 pkt. proc.) i malborskim (o 0,4 pkt. proc.), w których według danych szacunkowych wskaźnik osiągnął poziom odpowiednio 8,7% i 12,5%.

wykres: stopa bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2020-2021

Zapoznaj się z transkrypcją danych do wykresu: stopa bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2020-2021

 

Zatrudnianie cudzoziemców

W poprzednim miesiącu odnotowano duży wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców:

 • w marcu 2021 r. w rejestrach powiatowych urzędów pracy odnotowano 15,5 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

 • to o 1,6 tys. (12%) więcej niż w lutym br. oraz o 7,5 tys. (94%) więcej niż w marcu ub. r.

 • największy względny przyrost oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wystąpił w powiecie wejherowskim (o 88%, z 443 w lutym do 832 w marcu),

 • największy względny spadek odnotowano w powiecie malborskim (o 46%, z 35 do 19 oświadczeń).

 

wykres: oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego w latach 2020-2021

Zapoznaj się z transkrypcją danych do wykresu: oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego w latach 2020-2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z Danymi szacunkowymi o rynku pracy w województwie pomorskim, marzec 2021 r. oraz Informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim, luty 2021 r.

 

Oprac.: Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.