Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Pomorski klimat na przedsiębiorczość

Drukuj
Data aktualizacji: wtorek, 3 sierpnia 2021

Pomorski klimat na przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość kojarzy się z prowadzeniem biznesu, ale też coraz częściej z aktywną postawą w życiu, która pozwala realizować plany zgodnie z naszymi talentami i kompetencjami. To też konsekwencja w dążeniu do celu, optymizm i odporność na niepowodzenia, które w dzisiejszych czasach stanowią niezbędne składowe sukcesu zawodowego.

Propagowanie przedsiębiorczości jako życiowej postawy to jeden z głównych celów organizowanego już po raz dziesiąty Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w naszym województwie. Koordynatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Pomorzanie są aktywni i przedsiębiorczy

Pomorskie jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale i w Europie, co potwierdza 4. pozycja Gdańska i całego województwa w rankingu najefektywniejszych, najlepiej radzących sobie regionów w Europie. Zdecydowały o tym przede wszystkim dobre wyniki województwa pomorskiego jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy i wzrost wynagrodzeń na przestrzeni pięciu lat. Trójmiasto zostało jednocześnie uznane za najbardziej dynamicznie rozwijający się region w Polsce, szczególnie w sektorze usług biznesowych (wg raportu za rok 2017 Milken Institute).

Pomorzanie od wielu lat wyróżniają się przedsiębiorczością, wciąż chętnie zakładają firmy i trend ten jest utrzymany. Obecnie na Pomorzu działa prawie 300 tys. firm. Wyższą niż przeciętna w Polsce aktywność przedsiębiorczą Pomorzan potwierdza także rosnący wskaźnik podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tysięcy ludności, który lokuje nasz region w czołówce w kraju – w 2017 r. osiągnęliśmy 4 pozycję (z wartością ponad 1200 przedsiębiorstw) po takich województwach jak: mazowieckie, zachodniopomorskie, dolnośląskie. Obecnie, korzystniejsza niż kilka lat temu jest także relacja liczby nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych. W I półroczu bieżącego roku powstało ponad 15 tys. nowych firm, tj. 1,5-krotnie więcej niż zakończyło swoją działalność (cztery lata wcześniej relacja ta była mniejsza). Świadczy to o systematycznie poprawiających się w regionie warunkach dla rozwoju przedsiębiorczości.

Wykres 1: Liczba podmiotów gospodarki narodowej według rejestru REGON w województwie pomorskim w I półroczach lat 2014-2018

wykres 1: Liczba podmiotów gospodarki narodowej według rejestru REGON w województwie pomorskim w I półroczach lat 2014-2018

 

Transkrypcja danych do wykresu 1: Liczba podmiotów gospodarki narodowej według rejestru REGON w województwie pomorskim w I półroczach lat 2014-2018 (PDF; 471 KB)

Nowe mikrofirmy, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowią ponad 83% ogółu nowo rejestrujących się przedsiębiorstw. Na Pomorzu najwięcej z nich podejmuje działalność w handlu hurtowym i detalicznym oraz w sekcji budownictwa. Ponadto, dużo firm powstaje w branżach takich jak informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, a także działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Z roku na rok rośnie także zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających na Pomorzu - w przeciągu ostatnich czterech lat liczba zatrudnionych tam pracowników powiększyła się o ponad 46 tys. osób, tj. o 16%, co daje dzisiaj prawie 340 tys. osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Największy bezwzględny wzrost zatrudnionych wystąpił w przemyśle i przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu.

Wykres 2: Liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów z rejestru REGON w województwie pomorskim w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2018 r.

wykres 2: Liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów z rejestru REGON w województwie pomorskim w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2018 r.

Transkrypcja danych do wykresu 2: Liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów z rejestru REGON w województwie pomorskim w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2018 r. (PDF; 525 KB)

 

Optymalne miejsce do rozwoju i inwestycji

Pomorskie jest regionem zróżnicowanym przestrzennie pod względem atrakcyjności dla lokowania działalności gospodarczej. Najbardziej atrakcyjny, w szczególności dla działalności zaawansowanej technologicznie oraz usługowej, jest podregion trójmiejski. Na uwagę zasługuje też podregion słupski, gdzie chętnie lokuje się branża przemysłowa. Pozostałe obszary cechuje nieco niższy potencjał przyciągania kapitału, choć każdy z nich dysponuje kombinacją unikatowych atutów i zasobów, które czynią go interesującym dla wybranych inwestorów. Atutem regionu jest szeroki zakres inwestycji z sektora usługowego oraz z branży zaawansowanych technologii. Umożliwiają to przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra, dobrze rozwinięty sektor instytucji otoczenia biznesu, rozwinięta infrastruktura społeczna, wysoka chłonność rynku oraz atrakcyjna lokalizacja i zalety środowiska naturalnego. Istotną rolę odgrywa także duża podaż przestrzeni biurowej.

 

Święto przedsiębiorczości na Pomorzu już 14 listopada

Co roku w listopadzie w wielu krajach na świecie organizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw, w którym obecnie uczestniczy aż 170 państw. Wiele pomorskich instytucji organizuje w tym czasie różnorodne wydarzenia. W Światowy Tydzień Przedsiębiorczości włączają się aktywnie publiczne służby zatrudnienia, po raz dziesiąty organizując Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. W tym roku odbędzie się on 14 listopada, we wszystkich powiatach regionu, a impreza centralna, co roku odbywająca się w innym powiecie, tym razem będzie miała miejsce w Gdańsku.

Tegoroczne wydarzenie dedykowane jest w szczególności osobom młodym. Przedsiębiorczość jest rodzajem życiowej filozofii, postawą dającą napęd do działania, wyzwalającą inicjatywę, samodzielność, otwartość na wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności. Nie każdy może i chce zostać przedsiębiorcą i prowadzić własny biznes, ale każdy może w sobie kształtować kompetencje sprzyjające przedsiębiorczości. Promowanie takiej postawy jest niezwykle ważnym elementem edukacji młodzieży, dopiero planującej swoją przyszłość zawodową lub właśnie wchodzącej na rynek pracy. Lekcje przedsiębiorczości coraz częściej organizowane w szkołach, profesjonalne poradnictwo zawodowe na wszystkich szczeblach edukacji, możliwość kontaktów z pracodawcami i przyglądanie się pracy w realnym otoczeniu, a także współpraca przy różnorodnych projektach w ramach np. szkolnego wolontariatu, sprzyjają kształtowaniu pro-przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. Podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości uczniowie szkół średnich będą prezentowali swoje biznesplany i pomysły na innowacyjne firmy w konkursie „Czas na przedsiębiorczość”. W wybranych powiatach młodzi będą mogli uczestniczyć w grze Cashflow, która przez zabawę uczy jak skutecznie inwestować, oraz poznają najciekawsze inicjatywy społeczne realizowane przez młodzież i na rzecz młodzieży.

 

Urzędy pracy wspierają początkujących przedsiębiorców

Promocja przedsiębiorczych postaw i pokazywanie społecznego wymiaru przedsiębiorczości to jeden z obszarów działań publicznych służb zatrudnienia. Oprócz tego urzędy pracy czynnie wspierają także osoby, które decydują się na otwarcie własnego biznesu - wiele pomorskich firm powstaje dzięki dotacjom z Funduszu Pracy. W 2017 roku łączna kwota dotacji z pomorskich powiatowych urzędów pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniosła ponad 55 milionów złotych. Również fundusze europejskie znacząco wspomagają rozwój pomorskiego rynku pracy. W projektach dedykowanych osobom do 29-tego roku życia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2018 ponad 6,5 tys. młodych mieszkańców woj. pomorskiego otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W wielu powiatach podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości pojawią się prezentacje i prelekcje instytucji zaangażowanych i wspomagających proces zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dla zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej czy wsparciem finansowym na prowadzenie firmy, prowadzone będą również warsztaty dotyczące przygotowania biznes-planu, konsultacje z przedstawicielami urzędów pracy, a także wykłady z ekspertami dotyczące sektora nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. W niektórych powiatach odbędą się również spotkania z pracodawcami, którzy dzięki wsparciu z urzędu pracy otworzyli firmę bądź utworzyli miejsca pracy i chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Informacje o wszystkich imprezach, które odbędą się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie pomorskim można śledzić na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl w zakładce Wydarzenia.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.