Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wpływ polskich firm na doświadczenia i rozwój pracowników

Dodano: poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Wpływ polskich firm na doświadczenia i rozwój  pracowników Rekrutacja pracownika, budowanie i wdrażanie programów szkoleniowych oraz wyzwania związane z utrzymaniem i zaangażowaniem nowo przyjętych pracowników to ważne cele w procesie organizacji firm.

Z badań przeprowadzonych przez KPMG w Polsce pt.: „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?” wynika, że firmy są świadome znaczenia budowania pozytywnych doświadczeń swoich pracowników. W ostatnich 12-18 miesiącach inwestowały w obszar rozwoju i szkoleń.

Rekrutacja pracowników będzie szczególnie istotna w przypadku firm z branży: transportowej, budowlanej, spożywczej i produkcji przemysłowej. Pomimo dużego zapotrzebowania, aż 40% firm w Polsce odnotowało niekontrolowane odejścia pracowników. Najczęściej odchodzą pracownicy fizyczni i produkcyjni, głównie z małych firm i prywatnych spółek. Co piąta firma z branży bankowej, usług finansowych, farmacji, produkcji przemysłowej, nowoczesnych technologii i ochrony zdrowia zgłasza trudności z utrzymaniem specjalistów. Co trzecia - uzupełnia braki kadrowe zatrudnianiem cudzoziemców, a blisko połowa - 43% swoje działania skupia na dostosowaniu wynagrodzeń do rynku pracy.

Czynnik ludzki - najtrudniejszy obszar

Czynnik ludzki nadal jest najtrudniejszym obszarem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Jakość kadry kierowniczej, dopasowanie zadań pracownika do jego możliwości, nauka i rozwój, wpływają na zapewnienie pracownikowi atrakcyjnego doświadczenia, co wpływa średnioterminowo na utrzymanie dotychczasowych pracowników oraz długoterminowo na przyciąganie nowych kandydatów.

Więcej informacji na temat trendów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim znajdą Państwo w raporcie KPMG w Polsce  pt.:„Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?