Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W Pomorskiem stopa bezrobocia nadal na niskim poziomie

W Pomorskiem stopa bezrobocia nadal na niskim poziomie

Według wstępnych danych w sierpniu bieżącego roku w województwie pomorskim wskaźnik bezrobocia wyniósł 4,4 procent. Tym samym utrzymał wynik z czerwca i lipca.

To czwarta co do wielkości, najniższa stopa bezrobocia w kraju, po województwie wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) i małopolskim (4,2%). W porównaniu do sierpnia zeszłego roku odnotowano spadek o 0,3 pkt. proc.

W Polsce stopa bezrobocia również utrzymała poziom z poprzedniego miesiąca (5,2%). W porównaniu do sierpnia zeszłego roku była niższa o 0,6 pkt. proc.

W województwie pomorskim, w stosunku do lipca 2019 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 0,4%  i wyniosła  41,3 tysięcy osób. W odniesieniu do zeszłego roku to spadek o 6,6% tj. o 2,9 tys. osób.

W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła ilość zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 5,8% (tj. o 0,5 tys. ofert). Szacuje się, że liczba ofert zgłoszonych przez pracodawców do pomorskich urzędów pracy wyniosła 7,8 tysięcy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawową informacją o rynku pracy - sierpień 2019.

 

Oprac.: Barbara Zabłocka - Zespół redakcyjny PORP oraz Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk