Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Seminarium „Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - od teraźniejszości ku przyszłości”

Dodano: piątek, 2 grudnia 2016

Seminarium „Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - od teraźniejszości ku przyszłości” Serdecznie zapraszamy na seminarium „Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - od teraźniejszości ku przyszłości”, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Jego  celem jest prezentacja założeń Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, którego wdrożenie stanowi wyzwanie wynikające ze zobowiązań strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Głównym celem powstania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy jest dostarczanie na bieżąco aktualnej i kompleksowej wiedzy o sytuacji społeczno – gospodarczej Pomorza, pochodzącej z różnych dostępnych zasobów. Obserwatorium ma być źródłem wiedzy w szczególności o rynku pracy, z którego korzystać będą mogli nie tylko pomorscy pracodawcy, instytucje współpracujące z rynkiem pracy, instytucje pozarządowe, szkoły wyższe czy eksperci rynku pracy, lecz także mieszkańcy naszego regionu.

W pierwszej części seminarium omówione zostaną aktualne trendy na pomorskim rynku pracy oraz  role i wyzwania związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.  Druga część poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym budowania partnerstwa w ramach obserwatorium oraz sposobom popularyzacji informacji statystycznej, która jest istotnym elementem funkcjonowania obserwatorium.

Seminarium odbędzie się 14 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz przesłania formularza zgłoszeniowego na adres porp@wup.gdansk.pl.