Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników w powiecie bytowskim

Dodano: środa, 27 lutego 2019

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników w powiecie bytowskim

Wyniki badania Barometr Zawodów na rok 2019 w powiecie bytowskim pokazują zaobserwowane już w ubiegłych latach zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. W tegorocznej prognozie odnotowano wzrost udziału zawodów deficytowych oraz spadek zawodów nadwyżkowych w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania.

W ciągu roku do grupy zawodów zrównoważonych przeniosło się 75% zawodów nadwyżkowych, m.in. geodeci i kartografowie, technicy informatycy, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp. Prognoza na 2019 rok przewiduje nadwyżkę tylko w jednym zawodzie – ekonomiści.

 

 

Rozwijające się firmy potrzebują pracowników

Powiat bytowski zajmuje w Pomorskiem solidną pozycję szczególnie w branży drzewnej, tj. producentów stolarki okiennej, drzwi, schodów, skrzyń i opakowań drewnianych oraz innej galanterii drewnianej. W opinii ekspertów z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, w powiecie znajduje się wielu kluczowych pracodawców, którzy dają zatrudnienie mieszkańcom regionu i okolic.

Firmy te ciągle się rozwijają i ich zapotrzebowanie na pracowników rośnie. Niektórzy pracodawcy są zmuszeni posiłkować się pracownikami z innych krajów. Niedobory kadrowe na terenie powiatu  uzupełniane są cudzoziemcami  przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Największa ilość cudzoziemców zatrudniona jest w branży produkcji okien, budowlanej, rolniczej, transportowej  oraz dorywczo przy  pracach sezonowych.

Wśród kluczowych pracodawców powiatu eksperci wymieniają firmy Drutex S.A. i Gabit – prężnie (nawet w skali międzynarodowej) działających producentów okien, drzwi, fasad drewnianych i aluminiowych w Bytowie. W gminie Miastko znany jest producent galanterii ogrodowej  ExPro PPHU Import – Export oraz stolarki okiennej PPH Export – Import DREW - TRANS. W gminie Lipnica od wielu lat funkcjonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Karo specjalizujące się w szeroko pojętej galanterii ogrodowej.

Poza tym, na terenie powiatu znajdują się firmy działające w branży metalurgicznej i rolniczej, przykładem jest tu Polmor Sp.z o.o. – producent konstrukcji dla przemysłu kolejowego i maszynowego, Bagramet Sp. z o.o. – wiodący producent zębów sprężynowych do agregatu oraz  elementów i gotowych konstrukcji metalowo-stalowych oraz firma Talex Sp. z o.o. – producent maszyn rolniczych. Zatrudnienie można również znaleźć w licznych firmach transportowo-usługowych oraz usługowo-budowlanych. Ponadto, znaczące miejsce na lokalnym rynku zajęła firma Eco color specjalizująca się w produkcji farb proszkowych na rynek europejski.

Dzięki walorom krajobrazowo-przyrodniczym regionu, w powiecie bytowskim króluje też, szczególnie w sezonie letnim, branża turystyczna, agroturystyczna i rekreacyjna.

 

Wzrost zawodów deficytowych w powiecie bytowskim

Ponad 30% zawodów deficytowych w powiecie to te, na które zwiększyło się zapotrzebowanie i przesunęły się one z grupy zawodów zrównoważonych do deficytu. Przykładem są tu monterzy okien i szklarze – kandydaci do pracy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż w powiecie znajdują się dwa duże zakłady produkujące okna.

Powiat bytowski skupia na swoim terenie także dużą liczbę zakładów budowlanych, w których mają szansę zatrudnić się występujący w deficycie cieśle i stolarze budowlani. Według ekspertów, przyczynami deficytu jest brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami i niskie wynagrodzenia. Doświadczeni pracownicy wyjeżdżają do pracy za granicę, bo tam mogą więcej zarobić.

Kolejny zawód deficytowy to murarze i tynkarze. Zarówno w powiecie bytowskim, jak i w powiatach sąsiadujących prognozowane jest zapotrzebowanie na przedstawicieli tej profesji. Brak chętnych do pracy wynika, według ekspertów, ze zbyt małej liczby osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Poza tym, praca jest ciężka, a wynagrodzenia zbyt niskie.

Na uwagę zasługują dwie grupy zawodów, na które powiat bytowski, jako jeden z nielicznych, zgłasza zapotrzebowanie. Są to pracownicy administracyjni i biurowi oraz pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy. W pierwszej grupie zawodów jako przyczynę deficytu eksperci wskazali brak osób do pracy ze znajomością języków obcych oraz programów komputerowych, a także zbyt duże wymagania pracodawców w stosunku do proponowanego wynagrodzenia. W drugiej – brak osób z odpowiednimi predyspozycjami oraz stresujący charakter pracy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w dalszym ciągu podstawowym problemem od kilku lat, zarówno na krajowym rynku pracy, jak i w powiecie bytowskim, jest brak kierowców zawodowych: szczególnie autobusów i samochodów ciężarowych w transporcie krajowym
oraz międzynarodowym.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019  podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z powiatu człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa  oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.