Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Praca dla Pomorzan już za półmetkiem

Dodano: wtorek, 25 września 2018

Praca dla Pomorzan już za półmetkiem

W  województwie pomorskim trwa realizacja programu „Praca dla Pomorzan”. W jego wykonanie włączyły się wszystkie powiaty, co jest wyjątkowe w skali kraju i świadczy o wspólnej odpowiedzialności za region i jego rozwój.  Już 850 mieszkańców Pomorskiego skorzystało ze wsparcia, a do końca roku przewidywany jest udział jeszcze 350 osób.

Pomorscy pracodawcy chcą zatrudniać, wciąż zwiększa się ilość miejsc pracy, jednak procesy rekrutacyjne często kończą się niepowodzeniem. Przede wszystkim z powodu braku chętnych do pracy lub niedostosowania kwalifikacji do wymagań pracodawców. Jednocześnie w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostają osoby zdecydowanie trudniejsze do aktywizacji zawodowej. Osób biernych zawodowo w naszym regionie w ubiegłym roku  było 754 tysięcy, co stanowi 32,4 % wszystkich mieszkańców. Regionalny program „Praca dla Pomorzan” zainicjowany na początku tego roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego jest odpowiedzą na niedobory kadrowe w regionie i potrzebę aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

Region i kompetencje

Uczestnicy programu „Praca dla Pomorzan” mogą dostosować swoje kwalifikacje i kompetencje  zawodowe do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobyć doświadczenie zawodowe. Program jest realizowany poprzez  5 tematycznych modułów problemowych odzwierciedlających najbardziej istotne, z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, potrzeby. Pierwszy moduł związany jest z tradycją i dziedzictwem kulturowym Pomorza, kolejne - to branże kluczowe dla regionu, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz wyrównywanie szans. Piąty z modułów został poświęcony specjalnym działaniom na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej z sierpnia 2017 roku.

 

Na realizację programu  Samorząd Województwa zagwarantował ze środków Funduszu Pracy 9 milionów złotych. Program oferuje pięć różnorodnych form wsparcia: szkolenia, staże, dotacje na działalność gospodarczą i refundacje stanowisk pracy, prace interwencyjne oraz  wsparcie mobilności, czyli bon na zasiedlenie i zwrot kosztów dojazdów. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej do tej pory najczęściej dotyczyły modułu związanego z tradycją i dziedzictwem kulturowym oraz obszaru branż kluczowych dla regionu. Najwięcej dotacji na założenie własnej firmy zostało przekazanych w powiecie tczewskim, bytowskim i wejherowskim. Staże cieszyły się największą popularnością w powiatach wejherowskim i chojnickim, natomiast szkolenia - w Gdyni i Słupsku. Zainteresowania wśród uczestników programu nie wzbudziły z kolei bony na zasiedlenie. Zrealizowano tylko dwa takie bony  - jeden w powiecie malborskim i jeden w sztumskim. Powiat bytowski korzystał z prac interwencyjnych i robót publicznych przy skutkach usuwania szkód spowodowanych ubiegłoroczną nawałnicą, a najwięcej osób, które skorzystały z programu zamieszkuje w powiecie nowodworskim.

 

Ponad 32 miliony

W latach 2015 – 2017, również z inicjatywy Samorządu, zrealizowano dwa programy regionalne: Gryf oraz Region, Gospodarka i Praca. Do tej pory programy umożliwiły objęcie aktywizacją zawodową pięć tysięcy osób o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki, w wieku 30 – 50 lat. Dotychczas pracę podjęło 2619 uczestników programu (70% efektywności w odniesieniu do osób, które ukończyły udział w programach) . Na realizację programów regionalnych przeznaczono łączną kwotę ponad 32 milionów z Funduszu Pracy.