Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pożyczka na zatrudnienie – nowa oferta dla pomorskich przedsiębiorców

Dodano: piątek, 6 lipca 2018

Pożyczka na zatrudnienie – nowa oferta dla pomorskich przedsiębiorców

Pożyczka na zatrudnienie to środki dedykowane firmom z sektora MŚP, prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego. Przeznaczona jest na cele związane z poszukiwaniem osób do pracy, a także pozyskaniem lub podniesieniem kwalifikacji pracowników.

Finansowane mogą być w szczególności koszty usług firm rekrutacyjnych lub agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników, wyposażenia nowych stanowisk pracy, organizacji płatnych praktyk lub staży, szkoleń, kursów (w tym kursów językowych) dla pracowników, świadczeń pozapłacowych, a także inne koszty związane z relokacją pracowników. Przedsiębiorca może pozyskać maksymalnie do 300 tysięcy złotych, natomiast kwota przypadająca na jednego pracownika nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych.

Pożyczka udzielana będzie na atrakcyjnych dla przedsiębiorców warunkach (z pomocą de minimis). Maksymalny okres jej spłaty wynosi pięć lat, w tym może obejmować do 6 miesięcy w spłacie kapitału.

Pożyczka na zatrudnienie jest autorskim produktem finansowym Pomorskiego Funduszu Rozwoju. To spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana przez Samorząd Województwa Pomorskiego do zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi ze zwrotów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego w latach 2007-2013. Poza wsparciem przedsiębiorców w obszarze zatrudnieniowym, PFR przygotował także dwa inne produkty finansowe: „Małą Pożyczkę” oraz „Pożyczkę Turystyczną”. Pierwszy produkt jest skierowany do mikro i małych firm z wyłączeniem Obszaru Metropolitalnego. Łącznie zostanie rozdysponowane 30 milionów, a maksymalna kwota, którą może uzyskać przedsiębiorca to 250 tysięcy złotych.  Z kolei o „Pożyczkę Turystyczną” ubiegać się mogą firmy zajmujące się organizacją czasu wolnego, również te z aglomeracji trójmiejskiej. W ramach przyznanych na ten cel 55 milionów przedsiębiorca może otrzymać do 750 tysięcy złotych.

- Pieniądze, którymi zarządzamy nie są przekazywane ostatecznym odbiorcom przez nas – wyjaśnia Sławomir Koprowski, Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju.  - Do wykonania tego zadania wybieramy w otwartych postępowaniach przetargowych instytucje finansowe, które udzielają wsparcia.

W sumie, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, do pomorskich przedsiębiorców z sektora MŚP, trafi 85 milionów złotych.

Pełna lista pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek dostępna jest na stronie Funduszu www.pfr.pomorskie.eu w zakładce Pośrednicy Finansowi.

Więcej o pożyczce na zatrudnienie również na stronach Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A                        
http://www.kaszubski-fundusz.pl/ oraz na stronie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego: https://www.pfp.gda.pl/