Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Maj to kolejny miesiąc z pozytywnymi sygnałami płynącymi z rynku pracy na Pomorzu

Dodano: czwartek, 8 czerwca 2017

Maj to kolejny miesiąc z pozytywnymi sygnałami płynącymi z rynku pracy na Pomorzu

Stopa bezrobocia spadła o kolejne 0,2 p. proc., również liczba bezrobotnych zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ponadto pomorskie urzędy pozyskują coraz więcej ofert pracy, w porównaniu do kwietnia odnotowano ich o 1,5 tys. więcej.

W maju 2017 ogólny klimat koniunktury gospodarczej r. w regionie został pozytywnie oceniony przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie pomorskim. Ocena pozytywna dotyczyła wszystkich rodzajów działalności gospodarczej (badanych przez GUS). Najlepiej sytuację widzą przedstawiciele firm z sekcji informacja i komunikacja oraz zajmujących się handlem hurtowym. Bariery związane z kosztami zatrudnienia w swojej działalności odnotowuje handel detaliczny i budownictwo.

 

W porównaniu do maja 2016 r. w Pomorskiem znacząco wzrosły trudności związane z niedoborem pracowników zgłaszane przez firmy związane z handlem detalicznym, budownictwem i usługami.[1]

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w maju 2017 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.
[1] Opracowanie sygnalne Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r., GUS Warszawa, 31 maja 2017 r.