Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Luty z bezrobociem na poziomie 5,8%

Dodano: piątek, 9 marca 2018

Luty z bezrobociem na poziomie 5,8%

Według wstępnych szacunków na koniec lutego w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 52,7 tys. osób. W stosunku do stycznia wzrost bezrobotnych wyniósł 0,6 % (tj. o 303 osoby). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w dwunastu powiatach województwa pomorskiego - największy wzrost wystąpił w powiecie kartuskim o 6,3% (tj. o 114 osób), natomiast największy spadek wystąpił w Słupsku o 2,7% (tj. o 48 osób). W porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych była niższa o 19,5% (tj. o 12,8 tys. osób).

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,8%, to o 0,1 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 1,4 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Pod względem poziomu stopy bezrobocia województwo pomorskie uplasowało się na 4 miejscu w kraju - po wielkopolskim (3,9%), śląskim (5,3%) i małopolskim (5,5%).

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do prac sezonowych wzrasta liczba zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do stycznia 2018 r. odnotowano wzrost o 4,5% (tj. o 393 oferty). Największy wzrost ofert pracy odnotowano w Sopocie o 60,5% (tj. o 26 ofert).

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi danymi z rynku pracy według stanu na 28 lutego 2018 roku.