Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Kwietniowe rekordy rynku pracy

Dodano: czwartek, 10 maja 2018

Kwietniowe rekordy rynku pracy

Według wstępnych szacunków na koniec kwietnia w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 48,4 tys. osób, czyli o 4,3 % (tj. o 2,2 tys. osób) mniej niż miesiąc wcześniej. To najniższa liczba bezrobotnych w historii województwa! Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach - największy wystąpił w powiecie nowodworskim o 9,3% (tj. o 152 osoby). Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia była niższa o 16,3% (tj. o 9,4 tys. osób) niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,3 % - to o 0,2 pkt. proc. mniej w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i o 1,1 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Jest to najniższa szacowana stopa bezrobocia w historii województwa.
Wciąż wzrasta liczba zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do marca b.r. odnotowano wzrost o 8,5 % (tj. o 866 ofert). Największy wzrost ofert pracy dotyczył powiatu starogardzkiego118,6% (tj. o 669 ofert), natomiast największy spadek wystąpił w powiecie słupskim o 29,3 % (tj. o 109 ofert).

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi danymi z rynku pracy według stanu na 30 kwietnia 2018 roku.